Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Anken

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:38' 19-05-2011
Dung lượng: 21.4 MB
Số lượt tải: 644
Số lượt thích: 0 người
Tiết 43
ANKEN : TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
BÀI CŨ
C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở ?
Cho biết chất nào có đồng phân hình học, từ đó nêu điều kiện để một chất có đồng phân hình học?
* C4H8 có 3 đồng phân cấu tạo mạch hở .
* CH3 - CH = CH - CH3
a # b
d # e
ANKEN
I. DANH PHÁP - ĐỒNG PHÂN
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

IV. ĐIỀU CHẾ

V. ỨNG DỤNG
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
NHẬN XÉT:
* t0 nc, t0s và d không khác nhiều so với ankan.
* C2 - C4 là khí. t0 nc, t0 s tăng theo M.
* Các anken đều nhẹ hơn nước.
* tan tốt trong dầu, mỡ; hầu như không tan trong nước.
* không màu
Chú ý trong c?u t?o của Anken
C
C
b?n v?ng.
linh d?ng, kém bền
IV. Tính chất hóa học:
Tính chất hidrocacbon không no: dễ tham gia phản ứng
cộng, oxi hóa, trùng hợp.
C O T
?
?
1/ Phản ứng cộng:
IV. Tính chất hóa học:
a/ Cộng hydrô:
b/ Cộng brôm, clo và iôt
c/ Cộng axit
d/ Cộng nước
2/ Phản ứng trùng hợp
3/ Phản ứng ôxy hóa
Tác nhân đối xứng
Tác nhân đối không xứng
a/ Cộng hydrô:
Có Ni xúc tác, nung nóng tạo ankan
a/ Cộng hydrô:
Có Ni xúc tác, nung nóng tạo ankan
a/ Cộng hydrô:
Có Ni xúc tác, nung nóng tạo ankan
b/ Cộng brôm, clo và iôt
Các anken làm mất màu dung dịch brôm
c/ Cộng axit
Một số axit mạnh như HBr , HCl , H2SO4 .. có thể cộng vào anken
Khi một anken không đối xứng tác dụng với một tác nhân không đối xứng, thì sản phẩm chính được định bởi:
Quy tắc Maccopnhicop:
Phần dương của tác nhân (nguyên tử Hydro) sẽ cộng vào cacbon nối đôi có nhiều H hơn.
Phần âm của tác nhân (nguyên tử Clo) sẽ cộng vào cacbon nối đôi có ít H hơn.
spc
spp
d/ Cộng nước
d/ Cộng nước
Phương pháp được dùng để điều chế rượu etylic trong công nghiệp
d/ Cộng nước
Phương pháp được dùng để điều chế rượu etylic trong công nghiệp
2/ Phản ứng trùng hợp
Trùng hợp là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) tạo thành phân tử lớn hay cao phân tử (polyme).
3/ Phản ứng ôxy hóa
a.Với dd KMnO4:
b.Phản ứng cháy:
Anken làm mất màu tím của dd KMnO4
CnH2n
+
O2
n
n
n
Câu 1: Trong các đồng phân mạch hở của C4H8, đồng phân nào khi tác dụng với HCl tạo một sản phẩm cộng duy nhất
a. But - 1 -en
b. But - 2 -en
c. Butan
d. Iso Buten
CH3 - CH = CH - CH3
Câu 2:
Khi cho But - 1 -en tác dụng với HCl, sản phẩm
chính thu được là:
a. 1- clobutan
b. 2 - clobutan
c. 1,2 diclobutan
d. a, b, c đều sai
Câu 3:
Muốn tách Metan có lẫn Etylen ta cho hỗn hợp khí lội qua:
a. Dung dịch Br2
b. Dung dịch KMnO4
c. H2O
d. a, b, đều đúng
Câu 4:
Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 khí SO2, CH4 và C2H4, ta có thể dùng 2 thuốc thử theo thứ tự là:
a. Dd Br2, nước vôi trong
b. Nước vôi trong, dd KMnO4
c. Dd HCl, nước vôi trong
d. a, b, đều đúng
b) 2-clo-2-metyl pentan
c) 1 - clo - 2 - metyl pentan
d) 2 - metyl - 2 - clo pentan
Câu 5:
Phản ứng cộng HCl vào 2-metyl pent-1-en cho sản phẩm chính:
a) 2-clo-2-metyl penten
CH3 = C- CH - CH2 - CH3
CH3
b) Propylen
c) Butylen
d) a, b, c đều sai
Câu 6:
Anken A khi tác dụng với H2 tạo ankan B. Phần trăm hydro trong B là 20%. Anken A là:
a) Etylen
Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em đã tham dự tiết học hôm nay !
No_avatar
vi deo chay nhanh wa
No_avatar
chi can click vao hinh mui ten thui tuy theo dieu chinh thui
 
Gửi ý kiến