Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hương
Ngày gửi: 20h:58' 22-02-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: Trần Thu Hương
Trường THPT Bán công Kiến Xương
Chương IV: việt nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 21

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mI và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954-1965) _ tiết 3
V - Miền Nam chiến đấu
chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của
đế quốc Mĩ (1961-1965)

1. ChiÕn l­îc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ ë miÒn Nam
a. Hoµn c¶nh ra ®êi:
Vì sao Mĩ tiến hành chiến lược
"Chiến tranh đặc biệt"?

Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại.
=> Tổng thống Mĩ Kennơdy buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"
1. ChiÕn l­îc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ ë miÒn Nam
a. Hoàn cảnh ra đời

b. Nội dung
Nội dung cơ bản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là gì?
-> Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới
Chiến tranh đặc biệt = Quân đội tay sai + Cố vấn Mĩ(chỉ huy) + vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ

1. ChiÕn l­îc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ ë miÒn Nam
a. Hoµn c¶nh ra ®êi

b. Nội dung
-> Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới
Âm mưu của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ?
Âm mưu: + Dùng người Việt đánh người Việt
+ Chống phá lực lượng cách mạng và nhân dân ta
- Chiến tranh đặc biệt = Quân đội tay sai + Cố vấn Mĩ(chỉ huy) + vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ

1. ChiÕn l­îc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ ë miÒn Nam
a. Hoàn cảnh ra đời

b. Nội dung
Để thực hiện âm mưu của chiến lược, Mĩ đã đưa ra biện pháp tiến hành như thế nào?
c. Biện pháp
Biện

pháp

tiến

Hành
Dồn dân lập "ấp chiến lược"
Kế hoạch Xtalây - Taylo: "bình định" trong 18 tháng
Kế hoạch Giônxơn - Mắcnamara: "bình định" trong 2 năm
Thực hiện
2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"của Mĩ
a. Chủ trương của ta.
Tháng 1/1961: Trung ương Cục miền Nam ra đời

Các đồng chí Lãnh đạo TƯ cục miền Nam: Nguyễn văn Linh, phạm văn xô,
phạm thái bường, võ văn kiệt

2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"của Mĩ
- Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tấn công địch trên cả 3 vùng chiến lược, phối hợp 3 mũi giáp công
a. Chủ trương của ta.
Tháng 1/1961: Trung ương Cục miền Nam ra đời
Tháng 2/1961: thành lập Quân giải phóng miền Nam .
Chủ trương chính của Đảng trong chiến lược " Chiến tranh đặc biêt" là gì?
2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ
a. Chủ trương của ta.
b.Diễn biến:

* Nhóm 1: Trên mặt trận "bình định".
* Nhóm : Trên mặt trận chính trị.
* Nhóm 3: Trên mặt trận quân sự.
2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt " của Mĩ
-> Cuối năm 1962: cách mạng kiểm soát được trên một nửa ấp chiến lược với 70% nông dân miền Nam .
-> Cuối năm 1964: địch chỉ còn kiểm soát được 3300 ấp
-> Tháng 6/1965: địch chỉ còn kiểm soát được 2200 ấp

a. Chủ trương của ta:
b. Diễn biến:
* Trên mặt trận "bình định":
Cuộc đấu tranh giữa địch và ta diễn ra quyết liệt giữa lập và phá "ấp chiến lược".

Xương sống của "chiến tranh đặc biệt" đã bị bẻ gãy
Phá "ấp chiến lược" khiêng nhà về nơi ở cũ.
2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt " của Mĩ
* Trên mặt trận "bình định"
a. Chủ trương của ta:
b. Diễn biến
Tại các đô thị (Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng...) phong trào đấu tranh
diễn ra sôi nổi, tiêu biểu:
+ Cuộc đấu tranh của "đội quân tóc dài"
* Trên mặt trận chính trị:
"Đội quân tóc dài" đấu tranh đòi đế quốc Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam
2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt " của Mĩ
* Trên mặt trận "bình định":
a. Chủ trương của ta
b. Diễn biến:
- Tại các đô thị (Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng...) phong trào đấu tranh
diễn ra sôi nổi, tiêu biểu:
+ Cuộc đấu tranh của đội quân tóc dài
* Trên mặt trận chính trị:
+ Cuộc đấu tranh của tăng ni phật tử ...

- Ngày 1/11/1963: Dương Văn Minh làm đảo chính lật đổ
Diệm - Nhu

-> Chính quyền Diệm bị lung lay tận gốc
2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt " của Mĩ
* Trên mặt trận "bình định":
a. Chủ trương của ta:
b. Diễn biến:
* Trên mặt trận chính trị:
+ Giành thắng lợi lớn ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài
* Trên mặt trận quân sự
+ Thắng lợi ở ấp Bắc (Mĩ Tho ngày 2/1/1963)

+ Đông - xuân 1964 - 1965 tấn công địch ở Đông Nam Bộ, giành thắng lợi lớn ở Bình Giã (Bà Rịa ngày 2/12/1964)


=> "Chiến tranh đặc biệt" bị phá sản
-> Khả năng đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"
-> Dấy lên phong trào "thi đua ấp Bắc, giết giặc lập công"
-> "Chiến tranh đặc biệt" cơ bản bị phá sản
Trực thăng UH -1 Hueys bị bắn rơi tại ấp bắc
Thắng lợi của ta trong chiến lược chiến tranh đặc biệt có ý nghĩa như thế nào?

- Cách mạng miền Nam tiếp tục giữ vững thế chủ động
tiến công, tiến lên đánh bại chiến lược mới của Mĩ sau này.
- Làm thất bại âm mưu của Mĩ định dùng miền Nam
làm thí điểm để đàn áp cách mạng thế giới.
=> ý nghĩa
Củng cố bài
Chọn đáp án đúng nhất

1. Tổng thống nào của Mỹ đề ra chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở Miền Nam?
A. Aixenhao B. Kennơdy C. Giônxơn D. Rudơven
2. Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" là gì ?
A. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
C. Kết thúc chiến tranh D. Dùng người Việt đánh người Việt


3. Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở Miền Nam là gì ?
A. ấp chiến lược B.Lực lượng cố vấn Mĩ
C. Quân đội tay sai D. ấp chiến lược và quân đội tay sai
4. Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ?
A. ấp Bắc B. Bình Giã C. Ba Gia D. Đồng Xoài
B
D
C
B
Lập bảng các niên đại về thắng lợi của ta trong “Chiến tranh đặc biệt”
Trung ương Cục miền Nam ra đời
Thành lập Quân giải phóng miền Nam
Chiến thắng ấp Bắc
Chiến thắng Bình Giã
Đảo chính lật đổ Diệm - Nhu
"Chiến tranh đặc biệt" bị phá sản hoàn toàn

Cảm ơn các thầy cô giáo .
Kính chúc các thầy cô sức khoẻ - hạnh phúc
 
Gửi ý kiến