Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bé Thảo
Ngày gửi: 10h:54' 25-08-2011
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 1 người (Thái Thị Lý)
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
NHẮC LẠI BÀI CŨ
1. Đường tròn tâm bán kính có phương trình là:
(1)
có tâm bán kính
với điều kiện
2. Phương trình đường tròn
(2)
3. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đường tròn có tâm và bán kính là:
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
B
Câu 2: Đường tròn có tâm và bán kính là:
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Vậy đường tròn có tâm bán kính
Ta có:
Giải
Câu 2: Đường tròn có tâm và bán kính là:
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
B
Câu 2: Đường tròn có tâm và bán kính là:
B
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Câu 3: Đường tròn có tâm và bán kính là:
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Vậy đường tròn có
Ta có:
Giải
Ta có:
tâm bán kính
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 3: Đường tròn
có tâm và bán kính là:
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Tâm bán kính
Bài 1: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Giải
Đường tròn (C) có:
Vậy đường tròn (C) có phương trình là:
R
???
Vì
Bài 1: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
Có tâm I(2;3) và đi qua điểm M(0;1)
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Giải
I
b) Có đường kính với và
b) Đường tròn (C) có:
+ Tâm
là trung điểm của
Vậy đường tròn (C) có phương trình là:
Bài 1: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
c) Có tâm và tiếp xúc với đường thẳng
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Δ
Giải
Ta có (C) tiếp xúc với đường thẳng Δ
Vậy đường tròn (C) có phương trình là:
Có tâm và đi qua điểm
b) Có đường kính với và
c) Đường tròn (C) có:
Bài 1: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Giải
d) Đi qua ba điểm
d) Gọi là tâm của đường tròn (C).
Khi đó ta có
b) Có đường kính với và
c) Có tâm và tiếp xúc với đường thẳng
Có tâm và đi qua điểm
+ Bán kính:
Vậy đường tròn (C) có phương trình là:
R
Bài 1: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Giải
Vậy đường tròn (C) có phương trình là:
d) Đi qua ba điểm
b) Có đường kính với và
c) Có tâm và tiếp xúc với đường thẳng
Có tâm và đi qua điểm
R
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Bài 2: Cho đường tròn (C) có phương trình: (x-3)2 +(y+1)2 = 25
và điểm A(0;3).
Chứng tỏ rằng điểm A nằm trên đường tròn (C).
Lập phương trình tiếp tuyến Δ với (C) tại điểm A.
Giải
Thế A(0;3) vào phương trình đường tròn ta được:
Vậy điểm A nằm trên đường tròn (C)
b)
+ Đường tròn (C) có tâm I(3;-1)
Tiếp tuyến Δ có điểm đi qua A(0;3)
và có VTPT là:
(đúng)
Δ
Vậy tiếp tuyến Δ có phương trình là:
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Bài 4: Viết phương trình tiếp tuyến Δ với đường tròn
(C): x2 + y2 - 4x + 6y+3=0 biết rằng Δ song song với đường thẳng
d: 3x – y + 2006 = 0
Bài tập về nhà
Bài 3: Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
Có đường kính AB với A(-1;-2) và B(2;1).
Đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC với A(1;4), B(-7;4), C(2;-5)
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Củng cố và dặn dò
Cần nắm: + Cách viết phương trình đường tròn
+ Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm.
Về nhà: + Học bài, xem lại các bài tập đã giải
+ Làm các bài tập về nhà.
+ Chuẩn bị ôn thi học kì II
 
Gửi ý kiến