Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trường An
Ngày gửi: 10h:32' 11-09-2011
Dung lượng: 14.9 MB
Số lượt tải: 655
Số lượt thích: 0 người
Hô hấp là gì? Ở thực vật hô hấp có hay không?
BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật:
Hô hấp ở thực vật là gì
?
Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nẩy mầm bị vẫn đục khi bơm hút hoạt động?
Nước vôi trong bình chứa hạt bị vẫn đục khi bơm hoạt động là do hoạt động nẩy mầm thải ra CO2
Phát hiện sự thải CO2
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật:
Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái, có phải do hạt nẩy mầm hô hấp hút O2 không? Vì sao?
Đúng, giọt nước
màu di chuyển
sang phía trái, chứng tỏ thể tích khí trong dụng cụ giảm vì oxi đã được hạt nẩy mầm (hô hấp) hút
Phát hiện sự hấp thu O2
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật:
Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ không khí bên ngoài chứng thực điều gì?
Phát hiện sự tăng nhiệt độ
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật:
Sự thải khí CO2
Sự tăng nhiệt độ
Sự hấp thụ O2
Ở thực vật
có hô hấp
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật:
Là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó các phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng
1. Hô hấp ở thực vật là gì?
2. Phương trình hô hấp tổng quát:
C6H12O6 + 6O2 
6CO2 + 6H2O +
Năng lượng (Nhiệt + ATP)
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật:
3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật
Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây
Cung cấp ATP cho các hoạt động sống của cây
Tạo sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất khác
II. Các con đường hô hấp ở thực vật
Hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra những con đường hô hấp nào?
Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

2. Phân giải hiếu khí
1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)
Đường phân: Xảy ra trong tế bào chất, là quá trình phân giải glucôzơ đến axit piruvic và giải phóng năng lượng
Lên men: Axit piruvic lên men tạo ra rượu êtilic và CO2 hoặc tạo ra axit lactic
So sánh điểm khác biệt giữa 3 giai đoạn trong phân giải hiếu khí
Tế bào chất
Chất nền ti thể
Màng trong ti thể
Glucôzơ
Axit piruvic
2 ATP
Axit piruvic
NADH, FADH2
CO2, H2O
34ATP
2ATP
CO2, NADH, FADH2
2. Phân giải hiếu khí
Hãy phân biệt 2 con đường hô hấp: phân giải kị khí và phân giải hiếu khí?

Không cần oxy
Cần Oxy
Tế bào chất
Ti thể
- Giai đoạn đường phân: Tạo axit piruvic
- Lên men: Tạo ra êtilic, CO2 hoặc axit lactic
CO2, H2O, tích lũy ATP
Không tích lũy năng lượng
Tích lũy 38 ATP
* Giống nhau: Giai đoạn đường phân

* Khác nhau
Quang hô hấp là gì? Xảy ra ở đâu? Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực vật?
III. Hô hấp sáng:
Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng
IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường
Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp:
O2
C6H12O6
CO2
H2O
ADP
Pi( C6H12O6)
ATP
2. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường
a. Nước
Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp
b. Nhiệt độ
Nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường
c. Oxi
Có oxi mới có hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu khí giải phóng CO2, H2O, tích lũy năng lượng hơn so với phân giải kị khí
d. Hàm lượng CO2
Nồng độ CO2 cao (hơn 40%) sẽ ức chế hô hấp
Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số biện pháp bảo quản nông phẩm?
+ Làm giảm hàm lượng nước: Phơi khô, sấy khô
+ Giảm nhiệt độ: Để nông phẩm nơi mát, bảo quản trong tủ lạnh

+ Tăng hàm lượng CO2: Bơm CO2 vào buồng bảo quản
Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?
Tạo nhiều năng lượng hơn
Hãy khái quát một vài nhân tố ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp
của cây xanh?
Nước
Nhiệt độ
Oxi
Hàm lượng CO2
Giai đoạn đường phân của hô hấp xảy ra ở:
Màng trong của ti thể
Màng ngoài của ti thể
Tế bào chất
Lớp màng của lục lạp
Quá trình nào sau đây tạo ra nhiều năng lượng nhất:

Hô hấp kị khí
Hô hấp hiếu khí
Đường phân
Lên men
Giai đoạn nào sau đây là giai đoạn chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí:
Chu trình Crep
Chuỗi truyền điện tử
Đường phân
Tổng hợp axêtil – côenzim A
Cảm ơn các bạn đã giúp tôi hoàn thành bài giảng này!
Avatar

Có ai giup minh tra loi cau hoi nay moi"so sanh su giong va khac giua ho hap ki khi va ho hap hieu khi???co ai lam dk thi zup minh nha!!mai la minh kiem tra ui

 
Gửi ý kiến