Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngoc Ha
Ngày gửi: 08h:30' 03-03-2009
Dung lượng: 226.5 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
Chương II:
tích vô hướng của hai vectơ
và ứng dụng
Đ1. giá trị lượng giác của một góc bất kì
(từ 0? đến 180?)
Kiểm tra bài cũ
Mở bài
Nửa đường tròn đơn vị.
1. Định nghĩa
Với mỗi góc , ta xác định điểm M trên nửa
đường tròn đơn vị sao cho . Giả sử điểm M có toạ
độ (x; y). Khi đó
Tung độ y của điểm M gọi là sin của góc ?, kí hiệu là sin?;
Hoành độ x của điểm M gọi là côsin của góc ?. kí hiệu là cos?;
Tỉ số (với x ? 0) gọi là tang của góc ?, kí hiệu là tan?;
Tỉ số (với y ? 0) gọi là côtang của góc ?, kí hiệu là cot?.

Ví dụ 1. Tìm các giá trị lượng giác của góc 135?.
T×m c¸c gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña c¸c gãc 0, 180, 90.
 Víi c¸c gãc  nµo th× sin < 0?
 Víi c¸c gãc  nµo th× cos < 0?
Trả lời
? Không có góc ? nào để sin? < 0. (Vì mọi điểm M trên nửa đường tròn đơn vị đều có tung độ y ? 0)
? cos? < 0 khi 90? < ? ? 180?.
HĐ2: Lấy hai điểm M và M` trên nửa đường tròn
đơn vị sao cho MM` // Ox.
a) Tìm sự liên hệ giữa hai góc
b) Hãy so sánh các giá trị lượng giác của hai góc ? và ?`.
a) ? + ?` = 180?
b) sin? = sin?`
cos? = -cos?`
tan? = -tan?`
cot? = -cot?`
Điền vào bảng sau:
2. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt
Bài tập:
Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:
Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:
Củng cố

- Định nghĩa giá trị lượng giác của một góc bất kì từ đến , cách tìm các giá trị lượng giác của một góc bằng định nghĩa.
- Tính chất của hai góc bù nhau, tìm các giá trị lượng giác của một góc tù qua góc bù với nó.
- Ghi nhớ bảng các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.
 
Gửi ý kiến