Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Ngọc Lợi (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:22' 03-10-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BA ĐỒN
LỚP 7
môn : đại số
HS 1:
* Thế nào là định lý ? Định lý gồm những phần nào? GT, KL là gì?
* Giải bài tập 50 (SGK)
HS2:
* Thế nào gọi là chứng minh định lý?
* Em hãy chứng minh định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?


Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Vẽ hình và ghi GT, KL của các định lý sau:
Khoảng cách từ trung điểm đoạn thẳng tới mỗi đầu đoạn thẵng bằng nữa độ dài đoạn thẳng đó.
Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.
Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Vẽ hình và ghi GT, KL của các định lý sau:
Khoảng cách từ trung điểm đoạn thẳng tới mỗi đầu đoạn thẵng bằng nữa độ dài đoạn thẳng đó.

GT: M là trung điểm của AB
KL: MA=MB= AB
GT: kề bù
Om phân giác
On phân giác
KL:
2. Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.
Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Vẽ hình và ghi GT, KL của các định lý sau:
GT: M là trung điểm của AB
KL: MA=MB= AB
kề bù
GT: Om phân giác
On phân giác
KL:
3.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.
GT:
KL: a//b
Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Dạng 2: Luyện chứng minh:
Bài Tập 2 ( Tr53 SGK) Cho định lý”Nếu hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx’,x’Oy’,y’Ox đều là góc vuông”.
Hãy vẽ hình
Viết GT, KL của định lý
Điền và chổ trống (...) trong các câu sau:
.
1) (vì.....)
2) ( theo giả thiết và căn cứ vào...)
3) ( căn cứ vào...)
4) (vì...............)
5) ( căn cứ vào..........)
6) ( vì...............)
7) ( căn cứ vào.......)
Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Dạng 2: Luyện chứng minh:
1) (vì.... )
2) ( theo giả thiết và căn cứ vào )
3) ( căn cứ vào... )
4) (vì............ ...)
5) ( căn cứ vào....... .)
6) ( vì....... ........)
7) ( căn cứ vào.... ...)
GT:
KL:
X
O
X’
y
Y’
c. Điền và chổ trống (...) trong các câu sau:
Hai góc kề bù
1
2
Hai góc đối đỉnh
GT
Hai góc đối đỉnh
3
Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Dạng 2: Luyện chứng minh:
y
Bài 4: Cho DI là tia phân giác của góc MDN, góc DEK là góc đối đỉnh của góc MDI. CMR: hai góc EDK và góc IDM bằng nhau
E
I
K
M
D
N
GT: DI lµ ph©n gi¸c gãc MDN
®èi ®Ønh
KL:
Cm: ( v× DI lµ ph©n gi¸c cña gãc MDN) (1)
(Vì hai góc đối đỉnh) (2)
Từ (1) (2)
Tiết 13 Luyện Tập
Dạng 1: Luyện vẽ hình ghi GT,KL:
Dạng 2: Luyện chứng minh:
y
Bài 5: Cho hai góc nhọn xOy và x’O’y’ có Ox//O’x’; Oy//O’y’ chứng minh rằng: góc xOy bằng góc x’O’y’.
O
O’
A
X’
Y’
x
x
y
nhọn
GT
KL
Giải
Vì
(Hai góc đồng vị)
(Hai góc đồng vị)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Soạn câu hỏi ôn tập chương I
-Làm bài 54,55,57 trang 103,104 (SGK)
và bài 43,45 SBT
BT làm thêm:
CMR: nếu hai góc có cạnh tương ứng song song thì chúng bù nhau nếu một góc nhọn, một góc tù.
CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến