Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mét khối

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Trọng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:29' 07-03-2009
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
m3
1m
*m3 là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1m
mét khối viết tắt là: m3
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
m3
Đọc: 25m3; 407m3; 4,84m3; 4/5m3
Viết: năm mươi sáu mét khối :....
- Một nghìn chín trăm ba mươi hai mét khối:....
-Bảy mét khối ba mươi sáu phần trăm : ......
- Mười lăm phần một trăm mét khối:.......

56m3
1932m3
7,36m3
15/100 m3
(0,15m3)
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
1m3
1dm3
10 x 10
x 10 = 1000 hộp
Vậy 1m3 = ... dm3
1dm3 =....m3
1000
0,001
Vì 1dm3 = 1000 cm3
Nên 1m3 =....cm3
1000000
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
Bảng đơn vị đo thể tích :

1m3
1dm3
1cm3
1000dm3
0,001m3
1000cm3
0,001dm3
Ghi nhớ: mỗi đơn vị thể tích lớn gấp.....
lần đơn vị thể tích nhỏ liền sau.
Mỗi đơn vị thể tích nhỏ kém....lần đơn
vị thể tích lớn liền trước.
1000
1000
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
BàI 1: Viết tắt ( theo mẫu )
- mười hai mét khối : 12 m3
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 2 : Viết bằng chữ( theo mẫu )
6,032m3 : sáu mét khối ba mươi hai phần nghìn
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 3 :Víêt số thích hợp vào chỗ chấm:
1m3 =......dm3 =.....cm3
3,238m3 =.....dm3
3,5dm3 =......cm3
15000cm3 =....dm3
1000
1000
3238
3500
15
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
BàI 4 : Bíêt :
1lít = 1dm3
1lit viết tắt là: 1l
2dm3 =.....l
1m3 = ....l

Một bể nước có thể tích 0,5m3. Bể đó chứa được
....lít nước?
2
1000
500
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 5: tóm tắt:
1đống cát: thể tích:22,5m3
mỗi chuyến xe chở: 1500dm3 cát
Hỏi : phải dùng ? Chuyến xe để chở hết chỗ cát
Bài giải
Đổi : 1500dm3 = .....m3
1,5
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
Môn toán - ti?t :108
Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
 
Gửi ý kiến