Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thùy Trang
Ngày gửi: 22h:11' 31-10-2011
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ:
1. Em hãy nêu diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
2.Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

Em thấy những gì qua bức tranh?
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 1: Tìm hiểu về con người Ngô Quyền.
Đọc trong SGK và trả lời câu hỏi sau:
1.Ngô Quyền là người ở đâu?
-Ngô Quyền là người ở Đường Lâm –Hà Tây

Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 1: Tìm hiểu về con người Ngô Quyền
2. Ông là người như thế nào?
Ông là người có tài, yêu nước.
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 1: Tìm hiểu về con người Ngô Quyền
3.Ông là con rễ của ai?
Ông là con rễ của Dương Đình Nghệ.Người đã tập hợp quân dân ta đứng lên đánh đuổi bọn đô hộ Nam Hán, giành thắng lợi năm 931.
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 2: Nguyên nhân, diễn biến của trận Bạch Đằng
Thảo luận nhóm 6 trả lời các câu hỏi sau:
Nhóm 1:Vì sao có trận Bạch Đằng?( Nguyên nhân)
Nhóm 2:Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu?
Nhóm 3,4: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?(Diễn biến)
Nhóm 5,6: Nêu kết quả của trận Bạch Đằng?
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 2: Nguyên nhân, diễn biến của trận Bạch Đằng
Nhóm 1: Vì sao có trận Bạch Đằng? ( Nguyên nhân)
Có trận Bạch Đằng vì Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ nên Ngô Quyền đem quân đi báo thù.Công Tiễn đã cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Nhân cớ đó, nhà Nam Hán đem quân sang chiếm nước ta. Biết tin, Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh quân xâm lược.
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 2 :Nguyên nhân, diễn biến của trận Bạch Đằng
Nhóm 2:Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu? Khi nào?
Trận Bạch Đằng diễn ra trên cửa sông Bạch Đằng, ở tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm 938
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 2 :Nguyên nhân, diễn biến của trận Bạch Đằng
Nhóm 3,4: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?(Diễn biến)
-Ngô Quyền dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống sông Bạch Đằng.
Quân Nam Hán đến thủy triều lên che lấp các cọc nhọn.
Ngô Quyền cho quân ra khiêu chiến nhử cho giặc vào bãi cọc.
Chờ lúc thủy triều xuống, cọc nhọn nhô lên quân ta đổ ra đánh.
Giặc hốt hoảng bỏ chạy va vào cọc nhọn; thuyền giặc chiếc bị thủng,vướng cọc ,không tiến, không lùi được.


Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 2 : Nguyên nhân, diễn biến của trận Bạch Đằng
Nhóm 5,6: Nêu kết quả của trận Bạch Đằng?
Quân Nam Hán chết quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Cuộc xâm lược của quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 3: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.
Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã làm gì?
Sau chiến thắng Bạch Đằng,mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương và chọn Cổ Loa làm kinh đô.
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Hoạt động 3: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi sau:
Theo em chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?
Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc
Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm ( thị xã Sơn Tây, Hà Tây
TRÒ CHƠI
Ai nhanh ai đúng
Ca?ch chơi
Ô chữ gồm 8 từ hàng ngang và 1 từ hàng dọc. Cách chơi như sau:
Cả lớp chia thành 3 đội chơi
Đọc gợi ý về từ hàng ngang, đội chơi nhanh chóng gio tay và đưa ra câu trả lời. Nếu sai, hoặc sau 30 giây không có câu trả lời thì đội khác được quyền đoán.
Sau khi giải hết 4 từ hàng ngang mới được đoán từ hàng dọc
Mỗi từ hàng ngang được 10 điểm, từ hàng dọc được 30 điểm.
Đội nào có điểm cao hơn là đội đó thắng cuộc
1
2
3
4
5
6
7
8
Quân Nam Hán đến từ phương này.
Hậu quả mà quân Nam Hán phải nhận khi sang xâm lược nước ta năm 938.
Nơi Ngô Quyền chọn làm kinh đô.
Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng thiên nhiên này để đánh giặc.
Quê của Ngô Quyền.
Tướng giặc tử trận ở Bạch Đằng.
Người lãnh đạo trận Bạch Đằng.
Vũ khí làm thủng thuyền của giặc.
trò chơi
1. Nguyên nhân trận Bạch Đằng
Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón quân Nam Hán
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng
Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938)
3 Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài.
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Ghi nhớ:
Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược(năm 938).
Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của đất nước ta.
19
KíNH CHúC CáC THầY
CÔ GIáO MạNH KHỏE
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓