Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hồ sơ Tổ CM, giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:28' 10-11-2011
Dung lượng: 680.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Các loại hồ sơ của TCM
1. Các văn bản chỉ đạo…
2. KH TCM, nhóm CM, KH cá nhân (duyệt BGH, TTCM)
3. Biên bản sinh hoạt tổ, nhóm CM
4. Hồ sơ minh chứng các hoạt động của TCM;
4.1. Phân công CM
4.2. Theo dõi dạy thay
4.3. Phân công, theo dõi thực tập, thao giảng, dự giờ
4.4. Hồ sơ kiểm tra, thanh tra GV
4.5. Hồ sơ chuyên đề, NCKH
4.6. Bồi dưỡng GV,
4.7. Hoạt động khác
1.4 Quản lý hồ sơ Tổ chuyên môn

Các loại hồ sơ cá nhân
1. Các văn bản chỉ đạo (để thực hiện)
2. KH cá nhân: KH năm học, phiếu báo giảng hàng tuần (KH TTCM)
3. Sổ soạn bài (Giáo án)
4. Sổ điểm cá nhân
5. Sổ dự giờ
6. Hồ sơ Bồi dưỡng chuyên môn (tự bồi dưỡng, BDTX)
7. Hồ sơ chủ nhiệm (nếu có)
8. Sổ hội họp ( quy định riêng của trường )

1.5 Quản lý hồ sơ cá nhân

3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN
3.2 Nội dung KHCN
- Phân tích tình hình (của cá nhân trong năm học: nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn…)
- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cá nhân thực hiện trong năm học: nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ; nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ chủ nhiệm, các nhiệm vụ khác được giao…và xác định yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện của mỗi nhiệm vụ
- Chỉ rõ các hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm học
- Chỉ rõ các điều kiện cần có để cá nhân thực hiện nhiệm vụ
- Xác định lịch trình các hoạt động chính của cá nhân trong năm học
- Đề xuất yêu cầu với TCM và với BGH nhà trường
5
3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN
3.3 Quy trình tổ chức, quản lý xây dựng và thực hiện KHCN
Tổ trưởng phổ biến kế hoạch, yêu cầu, hướng dẫn GV xây dựng KHCN và hạn định thời gian hoàn thành KHCN.
Bước 1
Tổ chức góp ý và phê duyệt:
- Thông qua tập thể nhóm, tổ chuyên môn góp ý;
- Các cá nhân bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch;
- Tổ trưởng duyệt và tổng hợp báo cáo với hiệu trưởng.
Bước 2
Theo dõi,
đôn đốc,
động viên GV trong quá trình thực hiện KH
Bước 3
Đánh giá kết quả thực hiện KHCN, thực hiện
kế hoạch TCM
của mỗi GV.
Bước 4
6
4. Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan
7
4.1. Trình bày bản kế hoạch năm học theo biểu đồ
Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan
Trình bày bản kế hoạch theo đầu công việc:
8
Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan
Trình bày bản kế hoạch theo tiến trình thời gian:
9
Quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn
Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ
Quyền quyết định các nội dung sinh hoạt tổ trên cơ sở các kế hoạch.
Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên và kiểm tra thực hiện
Quyền được tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn
Quyền được ưu tiên bồi dưỡng về chuyên môn
Quyền được hưởng các chế độ chính sách theo qui định.
Quyền tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề về chuyên môn.
Quyền tham gia vào hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường, là một trong những thành viên chính thức của hội đồng.
Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn

Quản lý tổ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ qui định tại điều 16, điều lệ trường TrH
Trọng tâm:
Quản lý GV và hoạt động dạy của GV
Quản lý việc học của HS
Quản lý tài chính, tài sản của TCM
Thực hiện các nhiệm vụ khác do HTr giao
 
Gửi ý kiến