Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quốc Lân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:31' 23-11-2011
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 606
Số lượt thích: 0 người

GIÁO VIÊN :HOÀNG QUỐC LÂN
TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

D?A L
Băi 11:Ti?t 13: TH?C HĂNHS? PHĐN B? CÂC L?C D?A VĂ D?I DUONG TRÍN

B? M?T TRÂI D?T
1 - SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG
Quan sát hình dưới và điền vào phiếu học tập sau thể hiện tỉ lệ % diện tich lục địa và đại dương ở hai bán cầu
39,4%
60,6%
39,4%
39,4%
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
1 - Sự PHÂN Bố CáC LụC DịA Và D?a DƯƠNG
Các lục địa tập trung ở nửa cầu Bắc (Lục bán cầu hay bán cầu lục địa)
Lục địa ở nửa cầu bắc chiếm 39,4 %,đại dương chiếm 60,6 %

- Các đại dương tập trung ở nửa cầu Nam (Thủy bán cầu hay bán cầu đại dương)
-Lục địa ở nửa cầu Nam chiếm 19%,đại dương chiếm 81 %
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2- VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
1 - Sự PHÂN Bố CáC LụC DịA Và D?a DƯƠNG
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Dựa vào bảng SGK và bản đô tự nhiên thế giới hãy điền tiếp vào phiếu học tập sau
Trên trái đất có các lục địa ……………………………………
Lục địa có diện tích lớnnhất là……………nằm ở nửa cầu……
Lục địa có diện tích nhỏ nhất…………..nằm ở nửa cầu………
Lục địa …………………….và lục địa ………………nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam.
Lục địa ……………………..nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc

2- VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
1 - Sự PHÂN Bố CáC LụC DịA Và D?a DƯƠNG
-Trên trái đất có các lục địa: Á-Âu, lục địa Phi lục địa Bắc Mĩ, Lục địa Nam Mĩ, Lục địa Nam Cực, Lục địa Ô-xtrây-li-a
-Lục địa có diện tích lớn nhất là lục địa Á-Âu. Nằm ở nửa cầu Bắc
-Lục địa có diện tích nhỏ nhất Ôx-trây-li-a nằm ở nửa cầu Nam
- Lục địa Ô-xtrây-li-a và lục địa Nam cực nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam
- Lục địa Bắc Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
+ Gồm : - Thềm lục địa . Độ sâu từ 0 đến -200m
- Sườn lục địa . Độ sâu từ -200m đến -2500m
+ Giá trị kinh tế : Bãi tắm đẹp, khai thác và nuôi trồng thủy sản, làm muối, khai thác dầu khí …
1 - SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG
2 - VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
Quan sát hình 29 và cho biết:
Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?
- Nêu độ sâu của từng bộ phận.
- Nêu giá trị kinh tế của rìa lục địa.
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
3 – CÁC BỘ PHẬN RÌA LỤC ĐỊA
2- VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
1 - SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG
Bãi biển Nha Trang
Đánh bắt cá ở vùng thềm lục địa
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
3 – CÁC BỘ PHẬN RÌA LỤC ĐỊA
2- VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
1 - SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG
3 – CÁC BỘ PHẬN RÌA LỤC ĐỊA
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
4- DIỆN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐẠI DƯƠNG
2- VỊ TRÍ ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
T?NG DI?N TCH B? M?T TRÂI D?T
D?I DUONG
L?C D?A
510 triệu km2
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
1 - SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG
361 triệu km2
50,7 triệu km2
100%
Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?
510 triệu km2 = 100%
361 triệu km2 = x %

361
510
71%
29%
X = .100% = 70,8%
Lục địa
đại dương
3 – CÁC BỘ PHẬN RÌA LỤC ĐỊA
4- DIỆN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐẠI DƯƠNG
Tiết 13. THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
- Diện tích bề mặt các đại dương chiếm 71% bề mặt Trái Đất.
- Thái Bình Dương lớn nhất, Bắc Băng Dương nhỏ nhất.
- Các đại dương trên thế giới đều thông với nhau, có tên chung là: Đại dương thế giới.
- Đào kênh rút ngắn con đường qua 2 đại dương
1 - SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG
3 – CÁC BỘ PHẬN RÌA LỤC ĐỊA
2- VỊ TRÍ ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA TRÊN TRÁI ĐẤT
4- DIỆN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐẠI DƯƠNG
Kênh đào Panama
Kênh đào Xuy-ê
* Luật chơi:
Chọn 2 đội chơi(mỗi đội 3 người) Bốc thăm chọn quyền trả lời trước.
Đội sai nhường quyền trả lời cho đội bạn.
Mỗi câu đúng 10 điểm.
Đội được điểm cao hơn sẽ thắng.
Hănh trnh di tm câc l?c d?a vă d?i duong trín Trâi D?t.
Vui mà học
Câu 1:
Châu lục này có 2 lục địa ?
Châu Mĩ
Câu 2
Lục địa này nằm ở cả hai nửa cầu, có đường xích đạo đi qua ở giữa?
Lục địa Phi
Lục địa Phi
Câu 3:
Đại dương nào sâu nhất thế giới ?
Đại dương Thái Bình Dương
Lục địa ô-xtrây-lia
Câu 4
Hình ảnh này là của lục địa nào?
Câu 5:Cho biết đây là lục địa nào?
Lục địa Nam Cực
Câu 6
Đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở lục địa này
Lục địa á-âu
Dãy Himalaya
BĂI T?P V? NHĂ

H?c băi vă lăm băi t?p b?n d? trang 10, 11.
 
Gửi ý kiến