Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Hiện tượng quang-phát quang

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Biên
Ngày gửi: 04h:06' 11-03-2009
Dung lượng: 931.0 KB
Số lượt tải: 407
Số lượt thích: 0 người
? Hiện tượng quang điện trong là gì?
Trình bày cấu tạo và hoạt động của pin
quang điện?
Kiểm tra bài cũ
Ban ngày
Ban đêm
Bài 32:
I. Hiện tượng quang - phát quang
1. Khái niệm về sự phát quang
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
a. Hiện tượng quang - phát quang:
? Chất phát quang là gì?
*Khái niệm: một số chất hấp thụ bước sóng này,để phát ra a/sáng khác.

b. Ví dụ:
+ Núm công tắc điện
+ Các vật bằng đá ép
+ Sơn quét trên các biển báo giao thông
Chất có khả năng phát quang( sáng)
c. Đặc điểm
Tắt a/sáng kích thích phát
quang còn kéo dài thêm.
Ví dụ 1:
Chiếu chùm ánh sáng trắng vào con đại bàng bằng đá ép, thì thấy con đại bàng phát ra ánh sáng màu lục.
ánh sáng kích thích có màu gì?
ánh sáng phát quang màu gì?
chất phát quang là gì?
Ví dụ 2:
Chùm bức xạ tử ngoại chiếu vào lớp bột phát quang ở thành trong của đèn ống, thì thấy lớp bột phát quang ánh sáng trắng.
ánh sáng kích thích là bức xạ gì?
ánh sáng phát quang là bức xạ gì?
chất phát quang là gì?

* Một số trường hợp phát quang khác:

Nấm
Đom đóm
Hải quỳ
San hô
Hãy nhận xét về thời gian phát quang của lớp bột phát quang trong đèn ống và của con đại bàng bằng đá ép,sau khi đã tắt ánh sáng kích thích?
Khi tắt ánh sáng kích thích thì ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh.

Khi tắt ánh sáng kích thích thì ánh sáng phát quang còn kéo dài một khoảng thời gian nào đó.
?
2. Huỳnh quang và lân quang
Huỳnh quang
Lân quang
Chất phát quang
Đặc điểm
một số chất lỏng và chất khí
một số chất rắn
ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích
ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích
? Trên đầu cọc chỉ giới, biển báo giao thông có sơn xanh, đỏ, vàng, lục.Đó là các chất lân quang hay huỳnh quang?
Lân quang
C1: Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là sơn phản quang (phản xạ ánh sáng)?

Vì ánh sáng phát quang thì từ nhiều phía có thể thấy biển báo, cọc chỉ giới. Còn nếu là ánh sáng phản xạ thì chỉ có thể nhìn thấy các vật đó theo phương phản xạ.
?
II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang
2. Giải thích:
Trạng thái bình thường
Trạng thái kích thích
hfkt
1. Đặc điểm:
Kiến thức cần nhớ
1.Hiện tượng quang-phát quang
2.Huỳnh quang
3.Lân quang
4.ánh sáng huỳnh quang
d.là hiện tượng một số chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác .
c.là hiện tượng phát quang có t kéo dài rất ngắn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất lỏng và chất khí.
a.là hiện tượng p/quang có t kéo dài khá lớn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất rắn.
b.có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
Hãy ghép phần bên trái với phần bên phải để được một câu đúng?
Đáp án: 1-d 2-c 3-a 4-b
Hiện tượng quang-phát quang là hiện tượng một số chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác
Huỳnh quang là hiện tượng phát quang có thời gian kéo dài rất ngắn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất lỏng và chất khí.
Lân quang là hiện tượng phát quang có thời gian kéo dài khá lớn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất rắn.
ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích
Câu hỏi 1: Trên áo của công nhân làm đường hay dọn vệ sinh trên đường thường có những đường kẻ to bản, nằm ngang, màu vàng hoặc lục.
Những đường kẻ đó dùng để làm gì?
Những đường kẻ đó bằng chất liệu phát quang hay phản quang?
Đề xuất một thí nghiệm đơn giản để nhận biết những chất liệu đó là phát quang hay phản quang?
Đáp án:
a. Các đường kẻ này để báo hiệu cho người và phương tiện trên đường.
b. Các đường kẻ này làm bằng chất liệu phát quang.
c. Để nhận biết các đường kẻ này làm bằng chất liệu phát quang hay phản quang: dùng đèn pin thử tiền chiếu lên một chỗ trên đường kẻ đó xem nó sáng lên màu gì? Nếu nó sáng lên màu vàng hay màu lục thì đó là chất phát quang.
Câu hỏi 2: Trong hiện tượng quang - phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì?

A. Để tạo ra dòng điện trong chân không.
B. Để làm cho vật phát sáng.
C. Để làm nóng vật.
D. Để làm thay đổi điện trở của vật.
Câu hỏi 3 : ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 500 nm. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?
A. 300 nm
B. 400 nm
C. 480 nm
D. 600 nm
Câu hỏi 4:
Hãy chọn câu đúng.
Trong hiện tượng quang-phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến:
A. Sự giải phóng một êlectron tự do.
B. Sự giải phóng một êlectron liên kết.
C. Sự giải phóng một cặp êlectron vào lỗ trống.
D. Sự phát ra một phôtôn khác.

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.
Câu 5:
A.Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.
B.Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.
C.Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
D.Sự phát quang của chất lỏng là lân quang,của chất rắn là huỳnh quang.
Bài tập về nhà
+làm các bài tập: 1 5 (T.165-SGK)
32.1 32.10 (T.52-SBT)
+Ôn lại cấu tạo nguyên tử đã học trong Hoá 10
No_avatar
bài này lấy của người khác trên cùng trang wed và sửa lại background rồi upload lên. Xấu hổ quá cô giáo ạ. Cô vào thông tin cá nhân và xoá đi
 
Gửi ý kiến