Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thực hành.Vẽ cắt Quần âu nữ cạp chun

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngoc Diep
Ngày gửi: 07h:50' 06-12-2011
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 694
Số lượt thích: 0 người

Nghề cắt may:
Bài Thực hành:
VẼ, CẮT QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương
Quần âu nữ
(ống thụng, cạp chun)
Mục tiêu
Bµi 12. Thùc hµnh vÏ , c¾t trªn giÊy
QUÇN ¢U N÷ C¹P CHUN (tØ lÖ 1 : 1)
1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ vẽ.
Giấy vẽ (Ao), thước gỗ, phấn vẽ.
ĐỌC BẢN VẼ QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ
VẢI
PHỤ LIỆU
Giấy vẽ : 1 tờ giấy Aõ
MÁY MAY

Thực hành: VẼ, CẮT QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
Trình tự thực hành:
1.Tính kích thước thiết kế
2.Gấp vải
3.Vẽ các đường thiết kế
4.Cắt thân trước

Thực hành: VẼ, CẮT THÂN TRƯỚC QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
1.Tính kích thước thiết kế:
Bảng hệ thống công thức thiết kế thân trước:
Da = 95; Ve = 68; Vm = 88; Rô = 20


Thực hành: VẼ, CẮT THÂN SAU QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
1.Tính kích thước thiết kế:
Bảng hệ thống công thức thiết kế thân trước:
Da = 95; Ve = 68; Vm = 88; Rô = 20

Số đo mẫu:
Dq = 95 cm; Ve = 68 cm; Hg = 49 cm; Vm = 88cm; Rô = 20 cm
Cách vẽ và cắt thân trước
1. Xếp vải
Gấp 2 mép biên vải trùng nhau, mặt trái ra ngoài.
Biên vải ở phía trong người cắt
Phía tay phải vẽ cạp , phía tay trái vẽ gấu .
Mép biên vải
phương pháp thiết kế
2. Cách vẽ
Vẽ đường cận biên song song và cách biên vải 2cm.
2cm
7cm
. x
Dq = 95cm
Hd = 27cm
Hg = 49 cm
. b
. c
Hạ gối AC = số đo = 49 cm
Xác định điểm A trên đường cận biên cách đầu vải 2cm (nếu cạp rời),
Dq AX = Số đo = 95 cm
Hạ đáy AB = 1/4 Vm + 5 = 88/4 + 5 = 27 cm
Từ A, B, C, X kẻ các đường ngang vuông góc với AX.
Đường cận biên
. A
7cm (nếu may cạp liền).
a, Vẽ đường li chính
Ngang đáy BB1 = 1/4Vm + 1/10Vm = 88/4 + 88/10 = 30,8 cm.
Đường li chính bao giờ cũng nằm giữa ngang đáy, ngang gối và ngang ống quần.
O là điểm giữa của BB1.
. x
. b
. c
. A
. b1
Ngang đáy = 30,8cm
. o
. o1
. o2
. o3
Đường li chính
Từ O kẻ đường song song với AX, cắt ngang gối tại O2 , ngang gấu tại O3 , ngang cạp tại O1
O1OO2O3 là đường li chính.
b, Vẽ cạp quần
Rộng cạp AA1 = 1/4Vm + 2 = 88/4 + 2 = 24cm.
Rộng cạp = 24cm
. x
. b
. c
. A
. b1
. o
. o1
. o2
. o3
. A1
Đường cạp quần
AA1 là đường cạp quần
c, Vẽ đáy quần
Vào đáy B1B2 = 1/20Vm = 88/20 = 4,4cm.
Nối KB1, I là điểm giữa. Nối IB2.
Nối A1B2; B2K = 1/3 A1B2.
Vẽ vòng đáy từ A1 đến K vòng qua 1/3IB2 đến B1.
. K
. x
. b
. c
. A
. b1
. o
. o1
. o2
. o3
. A1
B2.
4,4cm
. i
d, Vẽ ống quần
Từ O3 lấy ra 2 bên một khoảng bằng Rô/2 - 1 = 20/ 2 - 1 = 9 cm. có điểm X1 và X2.
Từ O2 (ngang gối) lấy ra 2 bên một khoảng bằng 1/2 ngang đáy BB1 trừ 2cm = 30,8/ 2 - 2 = 15,5 - 2 cm = 13,5 cm. có điểm C1 và C2.
Vẽ đường dọc quần: Từ A qua điểm B đến C1 và kết thúc là X1.
Vẽ đường giàng quần: từ B1 cong nhẹ xuống C2 và nối thẳng xuống X2
Vẽ gấu quần: Nối X1X2.
. K
. x
. b
. c
. A
. o
. o1
. o2
. o3
. A2
B2.
. i
. b1
. c2
. c1
. x2
. x1
11,5cm
9 cm
. K
. x
. b
. c
. A
. o
. o1
. o2
. o3
. A2
B2.
. i
. b1
. c2
. c1
. x2
. x1
3, Cách cắt
Đường dọc, đường giàng chừa 1 đến 1,5 cm đường may.
Kiểm tra lại kích thước các chi tiết trước khi cắt
Cửa quần: cắt ngoài bản nẹp 0,6cm.
Gấu chừa từ 3 đến 4 cm.
Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
1,5cm
7cm
4cm
1,5cm
1,5cm
* Cách cắt:
- Đường dọc quần, giàng quần chừa 1 đến 1,5cm.
- Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
- Ống (gấu) chừa từ 3 cm đến 4 cm.
. K
. A1
. b
. o
. o2
. o3
B2.
. i
. b1
. c2
. c1
. x2
. x1
. A
Số đo mẫu:
Dq = 95 cm; Ve = 68 cm; Hg = 49 cm; Vm = 88cm; Rô = 20 cm
Cách vẽ và cắt thân sau
1. Xếp vải
Đặt thân trước lên phần vải còn lại để
cắt thân sau.
(chú ý đặt thẳng canh sợi vải) .
phương pháp thiết kế
. o
. o1
. o2
. o3
- Bước 1: Sang du và vẽ cc ng ngang cp, ngang y, ngang ng v ngang gu. H y thn sau = 1/4 Vm + 6 = 28, kẻ đường ngang đáy
- Bước 2: vẽ đường li chính
+ Xc nh ng li chnh t thn tríc sang.
7cm
2, Cách vẽ
. o
. o1
. o2
. o3
2, Cách vẽ
. b
. A
. c1
. x1
- Bước 1: Sang du và vẽ cc ng ngang cp, ngang y, ngang ng v ngang gu. H y thn sau = 1/4 Vm + 6 = 28, kẻ đường ngang đáy
- Bước 2: vẽ đường li chính
+ Xc nh ng li chnh t thn tríc sang.
- Bước 3: Đánh dấu lên trên đường ngang kích thước của thân trước.
. b1
. c2
. x2
. b
. A
. o
. o1
. o2
. o3
. c1
. x1
O1A ( Thân sau ) = O1A ( thân trước) + 2 = 17,4 cm
* Vẽ dọc quần
OB ( Thân sau) = OB ( thân trước) + 2 = 17,4 cm
O3 X1 Thân sau = O3 X1 ( thân trước ) + 2 = 11 cm
O2 C1 Thân sau = O2C1 ( Thân trước) + 2 = 15,4 cm
Vẽ dọc quần từ A, B, C1, X1
2, Cách vẽ
. b
. A
. o
. o1
. o2
. o3
. b1
. c2
. c1
. x2
. x1
2, Cách vẽ
OB1 thân sau = OB1 (thân trước) + 3 = 18,4
* Vẽ giàng quần
O2C2 thân sau = O2C2 (thân trước) + 2 = 15,4
Vẽ giàng quần: từ B1, đến C2, kết thúc X2
O3X2 thân sau = O3X2 ( thân trước ) + 2 = 11
b, Vẽ cạp quần
Ngang cạp AA1 = 1/4Vm + 1 = 88/4 + 1 = 23cm.
Rộng cạp = 23 cm
. b
. A
. b1
. o
. o1
. o2
. o3
. A1
Đường cạp quần
AA1 là đường cạp quần
. x2
. x1
. c1
. c2
c, Vẽ đáy quần thân sau
Vào đáy B1B2 = 1/10Vm + 1 = 88/10 + 1 = 9,8cm.
Nối KB1, I là điểm giữa. Nối IB2.
Nối A1B2; B2K = 1/3 A1B2.
Vẽ vòng đáy đi từ A1 đến K vòng qua 1/2 IB2 đến B1.
. K
. x
. b
. c
. A
. b1
. o3
. A1
B2.
9,8cm
. i
. b
. o
. o1
. o2
. c2
. c1
. x2
. x1
. K
. x
. b
. c
. A
. o
. o1
. o2
. o3
. A2
B2.
. i
. b1
. c2
. c1
. x2
. x1
1,5cm
7cm
4cm
1,5cm
1,5cm
3, Cách cắt
Đường dọc, đường giàng chừa 1 đến 1,5 cm đường may.
Kiểm tra lại kích thước các chi tiết trước khi cắt
Cửa quần: cắt ngoài bản nẹp 0,6cm.
Gấu chừa từ 3 đến 4 cm.
Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
* Cách cắt:
- Đường dọc quần, giàng quần chừa 1 đến 1,5cm.
- Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
- Ống (gấu) chừa từ 3 cm đến 4 cm.
. K
. A1
. b
. o
. o2
. o3
B2.
. i
. b1
. c2
. c1
. x2
. x1
. A
. O
. O1
. O2
. O3
. B
. B2
. C2
C1.
. X2
. X1
. A1
i .
. K
. b1
Yêu cầu kĩ thuật
Kích thước : Đảm bảo chính xác các kích thước thiết kế và khoảng cách gia đường may.
Đường nét : Đường vẽ chính xác, sắc nét, suôn đều.
Đường cắt : Cách đều đường bao sản phẩm, mép cắt trơn đều.
Vệ sinh sản phẩm : Sản phẩm cắt sạch sẽ, không nhàu nát.
HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
Học sinh tự đánh giá sản phẩm của mình.
Học sinh đánh giá sản phẩm của bạn.
Giáo viên nhận xét chung, cho học sinh quan sát một số sản phẩm đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu.
Dặn dò học sinh:
Đọc bài 15 - Cắt may quần âu nữ cạp chun.
Chuẩn bị vải đủ may quần âu nữ cạp chun.
Vắt sổ mép vải quần đã cắt trước khi may.
Kim, chỉ, thước, kéo, phấn may...
THE END
Chúc các em học tốt
Chúc các thầy cô mạnh khoẻ
Chúc các em học giỏi
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Chúc các em luyện tập tay nghề tốt, đạt kết quả cao!
Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương
No_avatarf

Dài: 90

bụng: 72

Đùi: 50

Gối 36

ống 20

 
Gửi ý kiến