Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Ngày gửi: 21h:23' 25-01-2012
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
MÔN HOÁ HỌC 8
Gv: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Tiết 39 bài 25
Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp
Ứng dụng của oxi
Tiết 39
1:......
2:......
3:......
Bài tập 1: Hoàn thành các phương trình hoá học sau và đọc tên các sản phẩm :
Em hãy nhận xét các PTHH có điểm nào giống nhau?
Những phản ứng hóa học của các chất vừa kể trên với khí oxi được gọi là sự oxi hóa chất đó.
Vậy có thể định nghĩa sự oxi hóa là gì?
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.
O2
O2
O2
O2
a, H·y nhËn xÐt, ghi sè chÊt ph¶n øng vµ sè chÊt s¶n phÈm trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc trªn.
b, Những phản ứng hoá học trên có điểm gì chung?
2
1
2
1
2
1
3
1
Bài tập 2:
Các PƯHH trên được gọi là phản ứng hóa hợp
Định nghĩa phản ứng hóa hợp là gì?
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Dựa vào các hình sau, hãy kể ra những ứng dụng của oxi mà em biết trong cuộc sống.
Ứng dụng của oxi
Sự đốt nhiên liệu
Sự hô hấp
Ứng dụng của oxi
Dùng cho sự hô hấp
Oxi hoá chất
dinh dưỡng
trong cơ thể người
và động vật
Phi công, thợ lặn, chiến sĩ
chữa cháy bệnh nhân
cấp cứu…..phải thở bằng
oxi trong bình đặc biệt
Ứng dụng của oxi
Sự đốt nhiên liệu

Nhiên liệu cháy trong oxi
cho nhiệt độ cao hơn
Cháy trong không khí.
Thổi khí oxi vào
luyện gang, thép
nhằm tạo nhiệt độ cao.
Oxi lỏng chế tạo mìn phá đá
và đốt nhiên liệu
trong tên lửa
Bài tập 3: a)Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào thuộc phản ứng hóa hợp?
Bài tập 3: b) phản ứng nào không có sự oxi hóa?
Bµi tËp 4: C©u hái tr¾c nghiÖm
4
1
2
3
5
6
Câu 1
Đáp án
Q
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Q
Câu 2
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Q
Ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là :
Câu 3
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Q
Câu 4
Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ
rồi đậy nút kín.Hiện tượng xảy ra tiếp theo là:
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Q
Câu 5
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Q
Câu 6
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dặn dò
- Về nhà đọc phần ghi nhớ, học bài theo biểu đồ
- Làm các bài tập : 1,2,3,4,5 trang 87 sgk vào vở bài tập
- Tìm hiểu trước bài 26: Oxit
 
Gửi ý kiến