Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chung Tinh
Ngày gửi: 21h:26' 06-02-2012
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 1292
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Võ Nguyên Phuong)
CHÀO CÁC EM HỌC SINH LỚP 6/1
Phòng GD-ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS An Khánh
Giáo viên thực hiện: CHUNG TÍNH
Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2010
Lịch sử 6
Câu 1: Vẽ sơ đồ phân hoá xã hội?
Câu 2: Trình bày cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ( năm 248)?
KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248
CỬU CHÂN
PHÚ ĐIỀN
Quân Ngô đối phó như thế nào?
Vua Ngô tức tốc cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu đàn áp cuộc khởi
nghĩa, Lục Dận là tên tướng xảo quyệt một mặt mở các trận tiến công quân sự vào lực
lượng của nghĩa quân, mặt khác dùng thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ nội bộ nghĩa quân.
......................................
....................................
.................................
.........................
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . .
Trước tình thế đó Bà Triệu làm gì?
Bà Triệu cùng quân sĩ củng cố lực lượng ra sức chống quân Ngô,
trong một trận quyết chiến với giặc, Bà Triệu anh dũng hi sinh
trên núi Tùng (Phú Điền- Hậu Lộc- Thanh Hoá)
Phòng GD-ĐT CHÂU THÀNH
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
Lịch sử 6
179 TCN
111 TCN
0
40
248
Triệu Đà xâm lược nước Âu Lạc
Nước ta rơi vào tay nhà Hán
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Khởi nghĩa Bà Triệu
Khởi nghĩa Lý Bí
542
Các em theo dõi sơ đồ sau:
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu


Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Lớp chia 4 nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
Nhà Lương chia nước ta thành mấy quận?
Ai được giao giữ những chức vụ quan trọng?
- Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương đối với nhân dân ta là gì?
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Châu Giao

+Chia nước ta thành 6 châu.

+Thi hành chính sách phân biệt đối sử với dân ta

+Ra sức vơ vét bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế

Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Chính sách của nhà Hán
Chính trị: Giữ nguyên Châu giao (Đặt tên nước ta), chia thành 3 quận: Giao chỉ, Cửu Châu và Nhật Nam.

Kinh tế: Đặt nhiều thứ thuế, nhất là thuế muối và thuế sắt.
Chính sách của nhà Lương
* Chính trị: Chia nhỏ nước ta thành nhiều châu :Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ) Ái Châu (Thanh Hóa), Đức Châu. Lợi Châu, Ninh Châu, (Nghệ Tĩnh), Hoàng Châu (Quảng Ninh).
- Chỉ tôn thất nhà Lương và các dòng họ lớn giữ những chức quan trọng.
Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế.Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương?
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

2. Khởi Nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập

Các em đọc SGK, cho biết những nét chính
về tiểu sử của Lý Bí : nguồn gốc,
sự nghiệp, tại sao ông lại chỉ huy cuộc
nổi dậy ?
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

* Tieåu söû Lyù Bí :
- Lyù Bí ( Lyù Boân ) queâ ở Thaùi Bình
- OÂng töøng chæ huy quaân ñoäi ôû moät chaâu .
- Vì caêm gheùt boïn ñoâ hoä, oâng töø quan về queâ chuẩn bị khởi nghĩa
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
2. Khởi Nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

*Tieåu söû Lyù Bí :(SGK)
* Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi chưa đầy ba tháng nghĩa quân đã chiếm thành Long Biên.
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Châu Giao
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
2. Khởi nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập
1
2
5
6
Tri?u Tuc & Tri?u Quang Ph?c
Tinh Thi?u
Ph?m Tu
2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

* Tiểu sử Lý Bí :
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Châu Giao
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
2. Khởi nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập
* Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi chưa đầy ba tháng nghĩa quân đã chiếm thành Long Biên.
Lược đồ: Khởi nghĩa Lý Bí
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
* Tieåu söû Lyù Bí :
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Châu Giao
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
2. Khởi nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập
* Diễn biến:
Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi chưa đầy ba tháng nghĩa quân đã chiếm thành Long Biên.
- Tháng 4 / 542 nhà Lương đem quân sang đàn áp, nghĩa quân phản công giải phóng Hoàng Châu
Lược đồ: Khởi nghĩa Lý Bí
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

* Tieåu söû Lyù Bí :
2. Khởi nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
* Diễn biến:
Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi chưa đầy ba tháng nghĩa quân đã chiếm thành Long Biên.
- Tháng 4 / 542 nhà Lương đem quân sang đàn áp, nghĩa quân phản công giải phóng Hoàng Châu
- Đầu năm 543 nhà Lương tấn công lần thứ hai cũng bị ta đánh bại tại Hợp phố.
=> khởi nghĩa thắng lợi
Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
TIẾT 25 -BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

* Tiểu sử Lý Bí
Kết quả : Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Tô Lịch, thành lập triều đình hai ban văn, võ.
Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu
+Chia nước ta thành 6 châu .
+Thi hành chính sách phân biệt đối sử và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng hàng trăm thứ thuế
2. Khởi nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân thành lập
- Mùa xuân năm 542,Lý Bí phất cờ khởi chưa đầy ba tháng nghĩa quân đã chiếm thành Long Biên.
- Tháng 4 / 542 nhà Lương đem quân sang đàn áp nghĩa quân phản công giải phóng Hoàng Châu
- Đầu năm 543 nhà Lương tấn công lần thứ hai cũng bị ta đánh bại tại Hợp phố.
=> khởi nghĩa thắng lợi
* Diễn biến:
* Ý nghĩa:
- Khẳng định ý chí của dân tộc
- Mong muốn dân tộc, đất nước trường tồn.
Lược đồ: Khởi nghĩa Lý Bí
Chân dung Lý Nam Đế
Bài Tập kiểm tra đánh giá
Bài 1. Điền thời gian vào các sự kiện sau:
Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ
Nhà Lương đem quân sang đàn áp khởi nghĩa Lý bí lần 1
Nhà Lương đàn áp lần 2
Bài 2. Nước Vạn Xuân ra đời vào thời gian nào? Chọn ý đúng nhất.
Mùa Xuân năm 544 B. Tháng 4/544
C. Tháng 5/544 D. Đầu 545
542
4/542
543
3/ Lý Bí đặt tên nước là vạn xuân có ý nghĩa:
a. Mọi người dân đều được hạnh phúc
b .Dòng tộc của ông sẽ đời đời làm vua
c. Đất nước mãi mãi vững bền
Bài tập 4
Em hãy tìm điểm giống nhau giữa các cuộc khởi nghĩa mà em đã học (Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 40, khởi nghĩa Bà Triệu 248, khởi nghĩa Lý Bí 542)?
Vào mùa xuân
Chính sách thuế vô nhân đạo nhất của nhà Lương đối với nhân dân ta ?
Bài 5. Trò chơi ô chữ
2. Ách cai trị của nhà Lương đối với nhân dân ta có thể diễn đạt bằng từ nào sau đây: Tàn bạo, tàn tệ, tàn nhẫn ?
3. Để dễ bề cai trị chúng đã dùng chính sách nào đối với nhân dân ta ?
4. Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào thời gian nào ?
5. Vị tướng giỏi dưới quyền Lý Bí và cũng là người sau này nối nghiệp ông ?
6. Trong cuộc kháng cự chống quân Lương xâm lược lần 2, Lý Bí không chỉ lãnh đạo quân ta đánh thắng mà còn giải phóng thêm vùng đất nào ?
7. Lý Bí quê gốc ở Trung Quốc nhưng sang Việt Nam đã lâu và đã Việt hoá. Ông sinh ra và lớn lên ở đâu ?
Về nhà
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !
No_avatar

Kx~ đc àk

No_avatarf

Kín miệnghay

 

 
Gửi ý kiến