Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thiên Hương
Ngày gửi: 11h:17' 13-02-2012
Dung lượng: 804.0 KB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
TỔ SINH _CN
CÙNG CÁC EM HỌC SINH


-Làm cho đất tơi xốp thoáng khí, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng.
-Diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh.
1.Làm đất nhằm mục đích gì ?
2. Ghép cột A với cột B cho phù hợp
1+ C 2 + A 3 +B 4 +E
MỤC TIÊU BÀI
- Biết được mục đích của kiểm tra và xử lý hạt giống và căn cứ để xác định thời vụ.
- Hiểu được các phương pháp gieo trồng.
Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
I. TH?I V? GIEO TR?NG

II. KI?M TRA VÀ XỬ LÍ HẠT GIỐNG

III. PHƯƠNG PHÁP GIEO TRỒNG
LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
GIEO TRỒNG CÂY
I. THỜI VỤ GIEO TRỒNG
 Thôøi vuï gieo troàng laø gì ?
Moãi loaïi caây troàng ñeàu ñöôïc troàng trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Thôøi gian ñoù goïi laø thôøi vuï.
? Muốn xác định thời vụ gieo trồng phải dựa vào các yếu tố nào?
Khí hậu
Loại cây trồng
Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa phương.

? Trong các yếu tố trên yếu tố nào quyết định nhất? Vì sao?
Khí hậu
Vì mỗi loại cây đòi hỏi một nhiệt độ, độ ẩm thích hợp ..
Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng:
? Mỗi loại cây trồng đều được trồng trong một thời gian nhất định , thời gian đó gọi là thời vụ.
? Khí hậu , loại cây trồng , tình hình phát sinh sâu bệnh ở địa phương.
Tháng chạp là tháng trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu
Tháng 2 trồng cà
Tháng 3 cày vỡ ruộng ra
Tháng 4 làm mạ mưa sa đầy đồng
I. THỜI VỤ GIEO TRỒNG ?Mỗi loại cây trồng đều được trồng trong một thời gian nhất định, thời gian đó gọi là thời vụ.
1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng:
?Khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa phương.
2. Các vụ gieo trồng
? Nước ta thu?ng có mấy vụ gieo trồng trong năm? Là các vụ gieo trồng nào?


? Hoàn thành vào bảng sau:
Có 3 vụ gieo trồng trong năm: vụ đông xuân,vụ hè thu,vụ mùa
Các em hãy thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Đông Xuân
Hè Thu
Mùa
Tháng 4?7
Tháng11?5
năm sau
Lúa, ngô, lạc
rau, khoai ...
Tháng6?11
Lúa, ngô, khoai.
Lúa, rau.
? Có 3 vụ gieo trồng trong năm: vụ đông xuân tháng
11?5 năm sau,vụ hè thu
tháng 4?7,vụ mùa tháng
6?11
Ngoài ra các tỉnh miền Bắc còn có vụ đông từ tháng 10 -12 gieo trồng các loại rau, màu, khoai tây, đậu tương,.
II. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ HẠT GIỐNG
1.Mục đích kiểm tra hạt giống
1.Tỉ lệ nảy mầm cao
2. Không có sâu, bệnh
3. Độ ẩm thấp
4. Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại
5. Kích thước hạt to
6. Sức nảy mầm mạnh
sai
đúng
đúng
đúng
đúng
đúng
.
- Tỉ lệ nảy mầm cao
- Không có sâu, bệnh
- Độ ẩm thấp
- Không lẫn giống khác
và hạt cỏ dại
- Sức nảy mầm mạnh
? Hạt giống trước khi đem gieo phải đảm bảo những tiêu chí sau:
Kích thích hạt giống nảy mầm
và trừ mầm mống sâu bệnh
Xử lý bằng nhiệt độ:
ngâm hạt trong nước ấm.
Xử lý bằng hoá chất:
trộn hạt với hoá chất hoặc
ngâm hạt trong dung dịch
hoá chất.
?Có những phương pháp xử lý
hạt giống nào?
?Xử lý hạt giống có mục đích gì?
2. Mục đích và phương pháp xử lý hạt giống
Hạt giống trước khi đem gieo
theo em phải đảm bảo những tiêu
chí nàosau đây?
Phun thuốc
Rắc thuốc vào đất
Trộn thuốc vào hạt giống
II. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ HẠT GIỐNG
1.Mục đích kiểm tra hạt giống
.
- Tỉ lệ nảy mầm cao
- Không có sâu, bệnh
- Độ ẩm thấp
- Không lẫn giống khác
và hạt cỏ dại
- Sức nảy mầm mạnh
? Hạt giống trước khi đem gieo phải đảm bảo những tiêu chí sau:
2. Mục đích và phương pháp xử lý hạt giống
? Xử lí hạt giống bằng nhiệt độ và hóa chất làm cho hạt nẩy mầm nhanh và diệt trừ sâu, bệnh hại.
1. Yêu cầu kỹ thuật
III. PHƯƠNG PHÁP GIEO TRỒNG
Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông, sâu .
2. Phương pháp gieo trồng
? Gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu gì?
?Gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu sau:
thời vụ,
mật độ, khoảng cách và độ nông sâu .
? Phương pháp gieo trồng được áp dụng như thế nào?
Tùy theo mỗi loại cây trồng mà áp dụng các phương pháp gieo trồng khác nhau
?ở địa phương chúng ta các em thường thấy người ta gieo trồng
bằng những phương pháp nào?
Cho ví dụ?
- Gieo bằng hạt (vd: lúa "xạ", đậu xanh, bắp, cải xà lách...)
- Trồng bằng cây con (vd:đu đ? , ?t, lúa "cấy".)
? Quan sát hình 27 cho biết hình a, b, c, là phương pháp gieo gì? Nêu ưu nhược điểm của từng phương pháp ?
Gieo ....
Gieo ....
Gieo ....
? Các phương pháp gieo trồng bằng hạt dùng để áp dụng cho loại cây trồng nào?
vãi
theo hàng
theo hốc
Áp dụng đối với cây trồng ngắn ngày( lúa, ngô, đỗ , rau.)và
trong các vườn ươm cây
Hình 27. Các cách gieo hạt
? Quan sát hình 28a và 28b cho biết ngoài phương pháp gieo trồng trên người ta còn trồng bằng phương pháp nào?Cho ví d? t?ng phuong pháp ?
Hình 28a.Trồng bằng....
Hình 28b. Trồng bằng............
củ
cành, hom
? Trồng bằng cây con áp dụng với những loại cây nào?
Ap dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày
? Hãy kể tên loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày mà em biết
Cây ngắn ngày: dưa hấu, cải xanh, cải bắp, ớt, cà chua.
Cây dài ngày: bưởi, cam, ổi, dừa, sầu riêng, mít, xoài.
1. Yêu cầu kỹ thuật
III. PHƯƠNG PHÁP GIEO TRỒNG
2. Phương pháp gieo trồng
?Gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu sau:
Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông, sâu.
? Có 2 phương pháp:
- Gieo trồng bằng hạt.
- Gieo trồng bằng cây con.
Củng cố
2. Yếu tố nào có tính quyết định thời vụ gieo trồng nhất
a. Khí hậu c. Sự phát sinh sâu bệnh
b. Giống cây trồng d. Con người
1. Kho?ng th?i gian nh?t đ?nh đ? gieo tr?ng m?t lo?i cy no dĩ g?i l:
a. Th?i đi?m gieo tr?ng d. Nam gieo tr?ng
b. Thời vụ gieo trồng c. Mùa gieo tr?ng
3. Mục đích của việc kiểm tra, xử lí hạt giống là
a. Kích thích hạt nảy mầm d. Tăng chất lượng sản phẩm
b. Cung cấp chất dinh dưỡng c. Tăng năng suất cây trồng
4. Có mấy phương pháp gieo trồng
a. 1 b.2 c. 3 d. 4
NHẬN XÉT, DẶN DÒ
.
- Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK
- Xem trước bài 17 thực hành xử lí hạt bằng nước ấm
- Mổi nhóm chuẩn bị 2kg lúa, 1 cái rổ, 1 cái chậu đựng nước
 
Gửi ý kiến