Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày gửi: 09h:44' 15-02-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO
MỪNG QUÝ THẦY CÔ
TƯƠNG LAI!
Toán 7
Kiểm tra bài cũ
Muốn nhân hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
Muốn nhân hai số hữu tỉ ta nhân các tử với nhau, các mẫu với nhau.
Với
ta có:
Kiểm tra bài cũ
Tính:
ÔN TẬP
- Định nghĩa lũy thừa bậc n của a.
Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số a.

Viết công thức triển khai:
an =
n thừa số a
n thừa số a
= an
ÔN TẬP
Viết công thức tính tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số, tính lũy thừa của một lũy thừa?
ÔN TẬP
Áp dụng: Tính
Áp dụng: Tính
Áp dụng:
1. Điền vào chỗ trống:
ÔN TẬP
2. Viết gọn các biểu thức sau bằng cách dùng lũy thừa:
… thừa số 3
… thừa số 8
4 thừa số 3
3 thừa số 4
6
7
5 thừa số 2
3 thừa số 9
4
3
9 thừa số 6
7 thừa số 5
ÔN TẬP
4. Tính theo mẫu sau:
2 thừa số
3 thừa số 2
3 thừa số 2
… thừa số
… thừa số 4
5
3
3
3
3
3
Liệu rằng ta có cách khác để tính nhanh hơn không?
1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:

Tương tự em hãy nêu định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x ( với n là số tự nhiên lớn hơn 1 )?
x gọi là cơ số; n gọi là số mũ
+ Quy ước:
x1 = x ; x0 = 1 ( x ? 0 )
+ Định nghĩa:sgk/17:
Luõy thöøa baäc n cuûa một soá höõu tæ x, laø tích cuûa n thöøa soá x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1).
+ Tổng quát:

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
n thừa số
Ví dụ 1: Tính:
Liệu rằng ta có cách nào khác để tính câu c và d nhanh hơn không?
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
Cho
thì
có thể tính như thế nào?
Tính:
n thừa số a
n thừa số b
n thừa số
Vậy:
0:0
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
0:7
0:8
0:9
0:10
0:11
0:12
0:13
0:14
0:15
0:16
0:17
0:18
0:19
0:20
0:21
0:22
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
0:45
0:46
0:47
0:48
0:49
0:50
0:51
0:52
0:53
0:54
0:55
0:56
0:57
0:58
0:59
1:0
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
Hết giờ
Chúng mình cùng thảo luận nhé !
Các em sẽ thảo luận nhóm trong thời gian 1 phút 30 giây.
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
Ví dụ: Tính:(dựa vào công thức vừa tìm được)
Tính:
1
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
1
Bài giải:
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈCho a ? N, m và n ? N; m ? n
Thì am .an = ? am:an = ? ; Phát biểu quy tắc bằng lời ?
Tương tự, với x ? Q ; m và n ? N: xm.xn = ? xm : xn = ?
Để phép chia trên thực hiện được cần điều kiện cho x, m và n thế nào ?

Với x ? Q ; m và n ? N thì xm.xn = xm+n xm : xn =xm-n
2. TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ:
2
Tính:
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
Bài 49 ( Tr 10 SBT ):
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E.
a) 36.32 = ?
A. 34 B. 313 C. 38 D. 912

b ) 22.24.23 = ?
A. 29 B. 49 C. 89 D. 224 E. 824

c ) 36:32 = ?
A. 38 B. 14 C. 3-4 D. 312 E. 34
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
3
Tính và so sánh:
(22)3 và 26
b) và
Phải chăng khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ?
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
3. LŨY THỪA CỦA LŨY THỪA:
Ví dụ:
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
4
Điền số thích hợp vào chỗ trống:
6
2
Củng cố
Nhắc lại định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x. Nêu quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của 1 lũy thừa?
n thừa số
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
Bài tập trắc nghiệm
Hướng dẫn về nhà
+ Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tĩ x và các quy tắc.
+ Bài tập: 29,30,32 (Tr 19 SGK);
39,40,42,43 (Tr 9 SBT).
+ Đọc mục "Có thể em chưa biết"; bi 6 (Tr 20; 21SGK).
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!
Avatar

hay ưa

 
Gửi ý kiến