Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

rung chuong vang lop 2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:06' 23-02-2012
Dung lượng: 317.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 1:
Một năm có mấy tháng ?


12 tháng
ĐA
C âu 1
Câu 2:
Loài chim nào trong các con chim sau đây
được gọi tên theo cách kiếm ăn :
A. tu hú, vàng anh, gõ kiến
B. bói cá, gõ kiến, chim sâu
C. cánh cụt, chim sâu, cú mèo

B. bói cá, gõ kiến, chim sâu
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3:
Hình nào đã tô màu số ô vuông:


C
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
A
B
C
13
Câu 4:
Trong câu sau đây bộ phận in đậm
Trả lời câu hỏi gì?
Trong vườn trường, các bạn học sinh
đang chăm sóc cây.
A. Như thế nào?
B. Ở đâu?
C. Ai làm gì?
B. Ở đâu?
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5:
Khoanh vào chữ đặt trước những
con thú nguy hiểm:
A. hổ, ngựa, báo, bò rừng.
B. cáo, sư tử, tê giác, gấu
C. lợn lòi, báo, hổ, sư tử.
C. lợn lòi, báo, hổ, sư tử.
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

Câu 6:
Một giờ có bao nhiêu phút?
A. 15 phút B. 36 phút
C. 60 phút D. 50 phút


C. 60 phút
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7:
Tổng 5 + 5 + 5 + 5
được viết thành phép nhân là :
A. 5 x 2
B. 5 x 3
C. 5 x 4
C. 5 x 4
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8:
Mùa thu có đặc điểm gì?
A. Se se lạnh
B. Ấm áp
C. Giá lạnh
A. Se se lạnh
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9:
Chọn câu hỏi cho bộ phân được in đậm
trong câu sau đây :
Sư tử gầm rung chuyển cả núi rừng.
A. Con gì gầm rung chuyển cả núi rừng?
B. Sư tử gầm như thế nào?
C. Sư tử như thế nào?
B. Sư tử gầm
như thế nào?
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10:
Kết quả của phép tính
13 + 27 + 9 = ?
A. 40
B. 49
C. 39
B. 49
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

Câu 11:
Câu nào dưới đây trả lời cho câu hỏi
có cụm từ Ở đâu?
A. Tháng sáu chúng em sẽ được nghỉ hè.
B. Loài chim thường làm tổ trên cây .
C. Con thỏ chạy rất nhanh.
B. Loài chim thường làm tổ trên cây .
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12:
Cho dãy số: 9, 12, 15 , 18,…..
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 21 B. 20 C. 22
A. 21
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

Câu 13:
Những từ ngữ nào trong câu : “Mỗi
năm, đến Tết Trung thu, Bác càng nhớ
các cháu.” trả lời cho câu hỏi Khi nào?
A. Mỗi năm
B. Mỗi năm, đến Tết Trung thu
C. Bác càng nhớ các cháu
B. Mỗi năm, đến Tết Trung thu
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14:
Số 24 là tích của hai số
nào dưới đây:
A. 3 và 9
B. 3 và 7
C. 3 và 8
C. 3 và 8
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15:
Qua bài tập đọc:
“Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
em học ở nhân vật Gà Rừng điều gì?
A .Bình tĩnh,thông minh
B.Coi thường bạn,thông minh,
dũng cảm.
C.Kiêu ngạo, dũng cảm
A .Bình tĩnh, thông minh
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16:
Tìm X:
3 x X = 18
A. X = 3 B. X = 9 C. X = 6


C. X = 6
ĐA
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17:
Trong câu chuyện Ông Mạnh thắng
Thần Gió nhân vật Ông Mạnh
tượng trưng cho ai ?
A. Thiên nhiên
B. Ngôi nhà
C.Con người
C.Con người
ĐA
Câu 18: Hình nào đã tô màu
số tam giác?
B
12
A
B
C
ĐA
Câu 19:
Đáp số của bài toán theo tóm tắt sau là:
Tóm tắt
1 bạn : 7 cái kẹo
4 bạn : .....cái kẹo?

A. 28 B. 27 cái kẹo C. 28 cái kẹo
C. 28 cái kẹo
ĐA
Câu 20:
Tích của số 3 với số lớn nhất có
một chữ số là bao nhiêu?
27
ĐA
Câu 21:
Số 10 là kết quả của phép tính
nào dưới đây :
A. 15 : 3 - 5
B. 3 x 3 - 1
C. 16 : 2 + 2
C. 16 : 2 + 2
ĐA

Câu 22:
Bài toán có tóm tắt như sau ::
3 nhóm : 12 học sinh
1 nhóm : …học sinh?
Đáp số của bài toán là :
A. 4 học sinh B. 36 học sinh
C. 2 học sinh D. 12 học sinh
A. 4 học sinh
ĐA


Câu 23:
Câu chuyện “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
khuyên chúng ta điều gì ?
A. Hãy dũng cảm
B. Hãy nói cho mọi người biết
trí khôn của
mình.
C. Không nên khoe khoang
khoác loác mà nên khiêm tốn
C. Không nên khoe khoang khoác loác mà nên khiêm tốn
ĐA
Câu 24:
Một năm được bắt đầu từ
mùa nào?
Mùa xuân
ĐA
Câu 25:
Có mấy đường gấp khúc gồm
3 đoạn thẳng?
2 đường gấp khúc:
ABCD và BCDE
ĐA
Câu 26:
Điền dấu > , < , = vào ô trống:
3 x 6 3 + 3 + 3 + 3 + 3
>
ĐA
Câu 27:
Số thích hợp điền vào ô trống:
- 3 = 6 : 3
A. 3 B. 5 C. 7
B. 5
ĐA
Câu 28:
Tìm một số sao cho nếu
lấy số đó nhân với 2 và
lấy số đó cộng với 2, thì được
hai kết quả bằng nhau .
2
ĐA
Câu 29:
Đúng ghi Đ sai ghi S
Buổi biểu diễn ca nhạc bắt đầu lúc 19 giờ.
Lâm đến nhà hát lúc 19 giờ15 phút.
Như vậy :
- Lâm đến đúng giờ.
- Lâm đến muộn giờ.
S
Đ
ĐA
Câu 30:
Độ dài đường gấp khúc NMPQH là:
20 cm
ĐA
 
Gửi ý kiến