Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Huệ
Ngày gửi: 09h:40' 27-02-2012
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Nguyễn Anh Huệ
chào mừng Các Thầy Giáo, Cô Giáo
về Dự giờ thăm lớp
Năm học: 2010 - 2011
MÔN: SỐ H?C 6
Bài cũ:
Phát biểu các tính chất cơ bản của phân số?
- Rút gọn phân số:
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
- 48
- 50
- 72
- 75
- 96
- 100
- 25
- 24
Giải:
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
b) Tìm các phân số lần lượt bằng


nhưng cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).
,
,
,
a) Tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.
Đáp án:
a) BCNN(2, 5, 3, 8) = 120.
8. 15
-5. 15
3. 40
2. 40
5. 24
-3. 24
2. Qui đồng mẫu nhiều phân số:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung (MC).
2. 60
1. 60
60
-72
80
-75
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
2. Qui đồng mẫu nhiều phân số:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung (MC).
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
Đáp án:
2. Qui đồng mẫu nhiều phân số:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung (MC).
Tìm BCNN(12, 30) :
12 = 22 . 3
30 = …
BCNN (12, 30) = …
- Tìm thừa số phụ : … : 12 = …
… : 30 = …
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng :
60
60
5
2
5
5
60
25
60
2
2
14
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
GIẢI:
2. Qui đồng mẫu nhiều phân số:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung (MC).
Tìm BCNN(12, 30) :
12 = 22 . 3
30 = …
BCNN (12, 30) = …
- Tìm thừa số phụ : … : 12 = …
… : 30 = …
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng :
60
60
5
2
5
5
60
25
60
2
2
14
MC: 60
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
2. Qui đồng mẫu nhiều phân số:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung (MC).
Giải:
MC: 24
1. Qui đồng mẫu hai phân số:
Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu.
2. Qui đồng mẫu nhiều phân số:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.
Giải:
Ta có:
MC: 12
*Chú ý: Trước khi qui đồng mẫu nhiều phân số ta phải:
Viết phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương.
- Rút gọn phân số nếu phân số chưa tối giản.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :
Quy đồng mẫu các phân số sau :
A.
B.
C.
D.
Kết quả tương ứng là :
 Bài vừa học:
 Bài sắp học: Luyện tập
Học thuộc các bước qui đồng mẫu nhiều phân số.
Nắm vững chú ý khi làm bài.
Xem lại cách trình bày bài làm.
Làm bài tập:28;29;30;32(sgk/tr19)
Chuẩn bị các bài tập trong tiết luyện tập.
- MC: 23.3.11
- Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu:
23 .3.11: 22 .3 = ?
23 .3.11: 23. 11 = ?
- Qui đồng mẫu số hai phân số trên.
Bạn đã trả lời sai !
Xin vui lòng chọn lại !
Bạn đã trả lời đúng !
Chúc mừng bạn !
 
Gửi ý kiến