Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:13' 19-03-2009
Dung lượng: 435.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
Nội dung
Giới thiệu phần mềm

Khởi động, thoát phần mềm

Màn hình làm việc của phần mềm
Các lệnh tính toán đơn giản

Phần mềm: học toán với Tookit Math

1. Giới thiệu phần mềm:
Tookit Math là 1 phần mềm học toán đơn giản những rất hữu ích. Phần mềm được thiết kế như 1 công cụ hỗ trợ giải bài tập tính toán và vẽ đồ thị.
2. Khởi động, thoát phần mềm
? Khởi động:

? Thoát: Nháy nút close (?)
Phần mềm: học toán với Tookit Math

1. Giới thiệu phần mềm:
2. Khởi động, thoát phần mềm
? Khởi động:

? Thoát: Nháy nút close (?)
Nháy đúp chuột vào biểu tượng
? Xh cửa sổ nháy chuột chọn ô giữa (ô công cụ đại số) để bắt đầu làm việc với phần mềm
trên nền màn hình
3. Màn hình làm việc của phần mềm
Thanh bảng chọn
Cửa sổ
làm việc chính
Cửa sổ dòng lệnh
Cửa sổ vẽ đồ thị
Phần mềm: học toán với Tookit Math
1. Giới thiệu phần mềm
2. Khởi động, thoát phần mềm


3. Màn hình làm việc của phần mềm
a. Thanh bảng chọn:
Là nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm
b. Cửa sổ dòng lệnh:
Nằm phía dưới màn hình cho phép ta gõ lệnh vào đây, khi gõ xong
ấn phím Enter để thực hiện lệnh
c. Cửa sổ làm việc chính:
Là nơi thực hiện tất cả các lệnh đã được thực hiện của phần mềm.
d. Cửa sổ vẽ đồ thị:
Là nơi thể hiện kết quả của lệnh vẽ đồ thị
? Thoát: Nháy nút close (?)
? Xh cửa sổ nháy chuột chọn ô giữa (ô công cụ đại số) để bắt đầu làm việc với phần mềm
? Khởi động: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
trên nền màn hình
Phần mềm: học toán với Tookit Math
1. Giới thiệu phần mềm
2. Khởi động, thoát phần mềm
3. Màn hình làm việc của phần mềm
4. Các lệnh tính toán đơn giản
a.Tính toán các biểu thức đơn giản:
? Bằng cửa sổ lệnh:
Cú pháp:
Simpify ?

Phần mềm: học toán với Tookit Math
1. Giới thiệu phần mềm
2. Khởi động, thoát phần mềm
3. Màn hình làm việc của phần mềm
4. Các lệnh tính toán đơn giản
a.Tính toán các biểu thức đơn giản:
? Bằng cửa sổ lệnh:
Cú pháp:
Simpify ?
Bằng bảng chọn:

1.Vào Algebra chọn Simplify ? Xhht
Phần mềm: học toán với Tookit Math
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Giới thiệu phần mềm
2. Khởi động, thoát phần mềm
3. Màn hình làm việc của phần mềm
4. Các lệnh tính toán đơn giản
a.Tính toán các biểu thức đơn giản:
Bằng cửa sổ lệnh:
Simpify ?
Bằng bảng chọn:
1.Vào Algebra chọn Simplify
? Xhht
2. Gõ biểu thức cần tính
3. OK
2. Gõ biểu thức cần tính
3. Chọn OK
Phần mềm: học toán với Tookit Math
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Giới thiệu phần mềm
2. Khởi động, thoát phần mềm
3. Màn hình làm việc của phần mềm
4. Các lệnh tính toán đơn giản
a.Tính toán các biểu thức đơn giản:
Bằng cửa sổ lệnh:
Simpify ?
Bằng bảng chọn:
1.Vào Algebra chọn Simplify ? Xhht
2. Gõ biểu thức cần tính ? OK
Ví dụ: Tính biểu thức sau

Phần mềm: học toán với Tookit Math
4. Các lệnh tính toán đơn giản
a.Tính toán các biểu thức đơn giản:
Bằng cửa sổ lệnh: Simpify ?
Bằng bảng chọn:
1.Vào Algebra chọn Simplify ? Xhht
2. Gõ biểu thức cần tính ? OK
b. Vẽ đồ thị đơn giản:
Bằng cửa sổ lệnh:
Cú pháp: Plot ?
Bằng bảng chọn:
1.Vào Plot ? 2D ? Graph Function ? Xhht
2. Gõ biểu thức chứa x cần vẽ đồ thị
Chọn phạm vi trục x tại from và to? OK
Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số sau:
a, y= 2*x + 1 b, y= 1/x +3*x

Gõ biểu thức chứa x
Chọn OK
Phạm vi trục x
Phần mềm: học toán với Tookit Math
6. Hướng dẫn về nhà :
Đọc trước phần 5, 6 trong SGK
Học bài cũ
Làm bài tập a, b SGK (118)
 
Gửi ý kiến