Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vai tro dac diem va cac nhan to anh huong toi giao thong van tai

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Kim Tuyến
Ngày gửi: 10h:06' 23-03-2012
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT PHƯƠNG XÁ
LỚP 10A4
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI GIỜ HỌC ĐỊA LÍ
GIÁO VIÊN: HÀ THỊ KIM TUYẾN
TIẾT 44: BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
KINH TẾ XÃ HỘI
NỘI DUNG BÀI HỌC
VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN
ĐẶC ĐIỂM
VAI TRÒ

1. Kiến thức:
Nắm được vai trò, đặc điểm ngành giao thông vận tải và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động giao thông vận tải.
Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như sự hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải.
2. Kỹ năng:
Có kỹ năng sơ đồ hoá 1 hiện tượng, quá trình được nghiên cứu.
Có khả năng phân tích mối quan hệ qua lại và mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội, có khả năng liên hệ thực tế tại Việt Nam.
Mục tiêu bài học
Câu hỏi:
Tại sao nói giao thông vận tải là huyết mạch trong nền kinh tế quốc dân?
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT
1. Vai trò

Hãy quan sát các hình ảnh sau và SGK, cho biết GTVT có vai trò gì?
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT
1. Vai trò

Chở nguyên liệu tới nơi sản xuất
Chở hàng hoá tới nơi tiêu thụ
Thúc đẩy kinh tế, văn hoá miền núi
Phục vụ đi lại
Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam
Lược đồ cung cấp, tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt của thế giới
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT
2. Đặc điểm
Sản phẩm nông nghiệp
Sản phẩm GTVT là gì?
Sản phẩm công nghiệp
Sự chuyên chở người và hàng hoá
Đây là sản phẩm của những ngành nào?
?
- Khối lượng vận chuyển: 50 người
- Số lượg luân chuyển: 50*200 người.km


Một chiếc ô tô chở 50 người đi được quãng đường 200km. Cho biết khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của ô tô?

Ví dụ: Một xe chạy từ TP Cao Lãnh đến Tp Hồ Chí Minh có khối lượng luân chuyển là 2725,4 triệu tấn.km và khối lượng vận chuyển là 8385,0 nghìn tấn. Hãy tính cự li vận chuyển trung bình?
Cách tính:
Đổi đơn vị nghìn tấn ra triệu tấn:
8385,0 nghìn tấn = 8,3850 triệu tấn.

Cự li vận chuyển TB = =
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT
2. Đặc điểm
2725,4 triệu tấn.km
8,3850 triệu tấn
325,0328 Km
Dựa vào SGK và kiến thức cá nhân cho biết điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến GTVT như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ.
Nhóm 1 và nhóm 3: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên.
Nhóm 2 và nhóm 4: Tìm hiểu đều kiện kinh tế - xã hội.
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT


Thời gian : 6 phút.
Các nhân tố
ảnh hưởng
Sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế
Phân bố
dân cư
Điều kiện KT-XH
...........................................
...........................................
Điều kiện tự nhiênGiao


thông


vận


tải...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
1. Điều kiện tự nhiên
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
1. Điều kiện tự nhiên
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
1. Điều kiện tự nhiên
Liên hệ thực tiễn:
Theo em thì mạng lưới sông ngòi ở nước ta ảnh hưởng như thế nào tới ngành GTVT ?
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
1. Điều kiện tự nhiên
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Phân bố dân cư: ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách.
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Liên hệ thực tiễn:
* Hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp đối với sự phát triển và phân bố ngành GTVT?
Hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải tham gia giao thông ở địa phương em?
Trong hai nhóm nhân tố trên, nhân tố nào giữa vai trò quan trọng? Nhân tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao?
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT
2. Điều kiện kinh tế - xã hội
1. Tiến bộ ngành GTVT làm thay đổi phân bố sản xuất và dân cư. Đúng hay sai?

2. Sản phẩm ngành GTVT là………………………………………
3. Tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ vận tải gồm:


4. Điều kiện nào quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình GTVT?

Trong các thành phố lớn, chùm đô thị, thì loại phương tiện nào chiếm ưu thế?
CỦNG CỐ
A. Đúng
B. Sai
sự chuyên chở người và hàng hoá
A. Khối lượng vận chuyển
C. Khối lượng luân chuyển
B. Cự li vận chuyển trung bình
D. Cả A, B, C.
A. Điều kiện tự nhiên
B. Điều kiện kinh tế - xã hội
A. Xe máy
B. Ô tô
CÁC EM VỀ NHÀ HỌC BÀI, LÀM BÀI TẬP 4 TRANG 141 VÀ XEM TRƯỚC BÀI MỚI TRANG 142.
CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ!
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
CHÀO TẠM BIỆT!
 
Gửi ý kiến