Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

bài bản đồ Trung Quốc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuyền
Ngày gửi: 15h:54' 26-03-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
GVHD: Kiều Tiến Bình
SVTH: Nguyễn Thị Bích Tuyền
MSSV: 35603104
BẢN ĐỒ HP 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐỊA LÝ – LỚP K35A

TRUNG QUỐC
MÔN:
ĐỀ TÀI:
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ DẠY PHẦN TỰ NHIÊN TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
1050D
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA HỌC SINH PHẦN KHOÁNG SẢN TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA LẠI KHOÁNG SẢN TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA PHẦN SÔNG NGÒI TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Chí tuyến Bắc
400
200
800
1000
1200
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA LẠI SÔNG NGÒI TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Chí tuyến Bắc
400
200
800
1000
1200
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Chí tuyến Bắc
400
200
800
1000
1200
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Chí tuyến Bắc
400
200
800
1000
1200
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Chí tuyến Bắc
400
200
800
1000
1200
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA THÀNH PHỐ Ở TRUNG QUỐC
CADĂCXTAN
CƯRƠGƯXTAN
MÔNG CỔ
LIÊN BANG NGA
TRIỀU TIÊN
HÀN QUỐC
NHẬT
BẢN
PHILIPPIN
VIỆT NAM
LÀO
THÁI LAN
MIANMA
BU TAN
NÊ PAN
ẤN ĐỘ
HOÀNGHẢI
BIỂN
HOA ĐÔNG
BIỂN ĐÔNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
Chí tuyến Bắc
400
200
800
1000
1200
Al
Đ. Hải Nam
Đ. Đài Loan
DÃY THIÊN SƠN
DÃY NAM SƠN
DÃY CÔN LUÂN
D. HIMALAYA
SƠN NGUYÊN
TÂY TẠNG
BỒN ĐỊA TARIM
BỒN ĐỊA
TỨ XUYÊN
BỒN ĐỊA
DUY NGÔ NHĨ
ĐỒNG
BẰNG
ĐÔNG BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA BẮC
ĐỒNG
BẰNG
HOA TRUNG
ĐỒNG BẰNG
HOA NAM
PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
0 200 1500 3000 trên 3000
8848
Điểm độ cao
Hoang mạc
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Mangan
Đồng
Than
Thiếc
Sắt
Al
Bôxit
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA LẠI THÀNH PHỐ Ở TRUNG QUỐC
BẢN ĐỒ GỐC CÔNG NGHIỆP TRUNG QuỐC
Trường Giang
Hoàng Hà
QUY MÔ TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP
Rất lớn
Lớn
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH
Luyện kim đen
Luyện kim màu
Điện tử, viễn thông
Cơ khí
Chế tạo máy bay
Sản xuất ô tô
Đóng tàu biển
Hóa chất
Hóa dầu
Dệt may
BẢN ĐỒ CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC DÙNG ĐỂ DẠY HỌC SINH
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA HỌC SINH PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC (CÁCH 1)
Thẩm Dương
Cáp Nhĩ Tân
Thiên Tân
Trường Giang
Hoàng Hà
QUY MÔ TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP
Rất lớn
Lớn
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH
Luyện kim đen
Luyện kim màu
Điện tử, viễn thông
Cơ khí
Chế tạo máy bay
Sản xuất ô tô
Đóng tàu biển
Hóa chất
Hóa dầu
Dệt may
Urumsi
Bao Đầu
Thẩm Dương
Cáp Nhĩ Tân
BẮC KINH
Thiên Tân
Thượng Hải
Nam Kinh
Vũ Hán
Phúc Châu
Hồng Công
Quảng Châu
Quý Dương
Trùng Khánh
Thành Đô
Lan Châu
Côn Minh
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA HỌC SINH PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC (CÁCH 2)
BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA LẠI HỌC SINH PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC
Thẩm Dương
Cáp Nhĩ Tân
Thiên Tân
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓