Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §3. Hàm số liên tục

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Nhựt
Ngày gửi: 14h:18' 31-03-2012
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 620
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính giới hạn:
Bài giải:
Ta có:
HÀM SỐ LIÊN TỤC
Tính chất và Ứng dụng
Trên một khoảng, một đoạn
Tại một điểm
Bi 8:
HÀM SỐ LIÊN TỤC
1. Hàm số liên tục tại một điểm:
Giả sử hàm số f xác định trên khoảng (a;b) và .Hàm số f được gọi là liên tục tại điểm x0 nếu:
Định nghĩa
Hàm số không liên tục tại điểm x0 được gọi là gián đoạn tại điểm x0 và x0 gọi là điểm gián đoạn của hàm số f (x)

Do đó, hàm số f(x) xác định trên (a ; b) liên tục tại điểm
x0  (a ; b) nếu và chỉ nếu:
= L
Nêu điều kiện tồn tại giới hạn hàm số?
Ví dụ 1:
a) Hàm số liên tục tại mọi điểm x0 > - 1 vì
b) Hàm số bị gián đoạn tại điểm x0 = - 3

và x0 = 1 vì:
không tồn tại.
Ví dụ 2:
Xét tính liên tục của hàm số:
tại điểm x = 0
Ta có: và
Bài giải
Vì nên hàm số f bị gián đoạn tại điểm x = 0
Tìm điểm gián đoạn của hàm số:
Ví dụ 3:
Bài giải
Ta có x0 là điểm gián đoạn của hàm số
2. Hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn:
Định nghĩa:
a) Giả sử hàm số f xác định trên tập hợp J, trong đó J là một khoảng hoặc hợp chủa nhiều khoảng. Ta nói rằng hàm số f liên tục trên J nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc tập hợp đó.
b) Hàm số f xác định trên đoạn [a;b] được gọi là liên tục trên đoạn [a;b] nếu nó liên tục trên khoảng (a;b) và
Chứng minh rằng:

Hàm số liên tục trên đoạn [-4;1]
Ví dụ 4:
Bài giải:
-Tập xác định D = [-4;1] Hàm số đã cho xác định trên đoạn [-4;1]
(1)
Từ (1) (2) và (3) suy ra đpcm.
(2)
(3)
Với mọi xo (-4;1), ta có:
Tìm a, b để hàm sốliên tục tại điểm x = 1
Ví dụ 5:
Bi gi?i:
Hàm số đã cho liên tục tại điểm x = 1
Điều đó xảy ra khi và chỉ khi
Vậy: (a;b)= (3;-1) là cặp số duy nhất thỏa bài toán
?
?
a) Tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục tại một điểm là những hàm số liên tục tại điểm đó.(trong trường hợp thương, giá trị mẫu tại điểm đó phải khác 0)
b)Hàm đa thức và hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên tập xác định của chúng.
c) Hàm số liên tục trên một khoảng hay một đoạn có đồ thị là một đường liền nét.
Nhận xét:
Các hàm số lượng giác
liên tục trên tập xác định của chúng.
Định lí 1
Chú ý
Do đó, các hàm số sơ cấp liên tục trên tập xác định của chúng.
- Các hàm số c, x, sinx, cosx, tanx, cotx được gọi là các hàm số sơ cấp cơ bản.
- Các hàm số thu được từ các hàm sơ cấp cơ bản bằng cách lấy tổng hiệu, tích, thương và phép lấy hàm hợp được gọi là hàm số sơ cấp.
3. Tính chất của hàm số liên tục:
Định lí 2:
Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn [a;b]. Nếu
thì với mỗi số thực M nằm giữa f(a) và f(b), tồn tại ít
nhất một điểm sao cho f(x) = M
Ý nghĩa hình học 
Nếu hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] và M là một số thực nằm giữa f(a) và f(b) thì đường thẳng y = M cắt đồ thị hàm số y = f(x) ít nhất tại một điểm có hoành độ
Nếu hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho f(c) =0 .
HỆ QUẢ
Ý nghĩa hình học 
Nếu hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] và f(a). f(b)<0 thì đồ thị hàm số y = f(x) cắt trục hoành ít nhất tại một điểm có hoành độ
Ví dụ 6:
Chứng minh rằng phương trình có ít nhất 1 nghiệm thuộc khoảng (0;1)
Bài giải
Xét hàm số liên tục trên đoạn [0;1].
Ta có: f(0) = -1 và f(1) = 1.

Vì f(0).f(1) <0 nên ta suy ra tồn tại ít nhất một điểm sao cho f(c) = 0, tức là phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (0;1)
Chỉ ra một khoảng có nghiệm của phương trình:
Ví dụ 7
Phương trình có nghiệm trong khoảng (0;1)
Bài giải
Chú ý:
Nếu không có điều kiện hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] thì không thể kết luận sự tồn tại nghiệm của phương trình f(x) =0 trên khoảng (a;b)
Ví dụ
Hàm số có f(1).f(-1) < 0 nhưng phương trình

vô nghiệm
Tính giới hạn
và sinx là hàm số liên tục trên R nên
Bài giải
Nếu f là một hàm số liên tục và
thì ta có
Bài tập
Gọi

Xét tính liên tục của hàm số:
Giải
CẢM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
 
Gửi ý kiến