Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Anh Kiệt (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:28' 22-03-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
* Nội dung tiết học:
-Kiểm tra bài cũ.
-Bài mới:
+Đặt vấn đề.
+Trả lời gợi ý.
+Nội dung bài học.
-Bài tập.
*Kiểm tra bài cũ:
*Quyền nào thể hiện là quyền tham gia quản lý nhà nước , quản lý xã hội của công dân ? (Chọ câu đúng )
a-Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội , đại biểu HĐND .
e-Quyền ứng cử vào Quốc hội, vào HĐND các cấp.
d-Quyền khiếu nại , tố cáo.
h-Quyền giám sát , kiểm tra các hoạt động của cơ quan nhà nước.
b-Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.
c-Quyền được học tập.
đ-Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
g-Quyền tự do linh doanh..
Đáp án: a - d – e - h
1)Đặt vấn đề:
*Em có suy nghĩ gì khi xem những bức ảnh sau:
Quân đội ta sẳn sàng đánh trả lại bất kỳ kẻ thù nào muốn xâm chiếm nước ta.
Mọi người sẳn sàng bảo vệ Tổ quốc .
Sự đền ơn , đáp nghĩa của Đảng , nhà nước ta,
*Vì vậy
- Bảo vệ Tổ Quốc là trách nhiệm của ai ?
Bảo vệ Tổ Quốc là trách nhiệm của mọi người.
- Thế nào là bảo vệ Tổ Quốc?
Bảo vệ Tổ Quốc là bảo vệ độc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ , bảo vệ chế độ , bảo vệ nhà nước .
-Để bảo vệ Tổ quốc , chúng ta cần làm gì ?
Để bảo vệ Tổ quốc cần :
+Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân .
+Thực hiện nghĩa vụ quân sự .
+thực hiện chính sách hậu phương quân đội .
+Bảo vệ an ninh , trật tự xã hội
II)Nội dung bài học:
1/Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ , bảo vệ chế độ , bảo vệ nhà nước .
II)Nội dung bài học:
1/Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ , bảo vệ chế độ , bảo vệ nhà nước .
*Bảo vệ Tổ quốc bao gồm:
+Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân .
+Thực hiện nghĩa vụ quân sự .
+Thực hiện chính sách hậu phương quân đội .
+Bảo vệ an ninh , trật tự xã hội .
*Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân .

*Thực hiện nghĩa vụ quân sự .

+Thực hiện chính sách hậu phương quân đội .

+Bảo vệ an ninh , trật tự xã hội .

*Tại sao nói bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của mọi công dân?
+Là để bảo vệ thành quả của ông cha ta .
+Kẻ thù luôn tìm cách chống phá .
Bởi vì:
*Thảo luận theo nhóm:
Chia nhóm.
Thời gian: 3 phút.
Câu hỏi:
+Thanh niên –Học sinh phải làm gì để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ?
+Tu dưỡng đạo đức .
+Ra sức học thật tốt .
+Rèn luyện thân thể .
+Tập luyện quân sự .
+Tham gia các phong trào bảo vệ an ninh thôn xóm .
+Thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự .
+Tham gia các phong trào đền ơn -đáp nghĩa .
II)Nội dung bài học:
1/Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ , bảo vệ chế độ , bảo vệ nhà nước .
*Bảo vệ Tổ quốc bao gồm:
+Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân .
+Thực hiện nghĩa vụ quân sự .
+Thực hiện chính sách hậu phương quân đội .
+Bảo vệ an ninh , trật tự xã hội .
2/Đất nước VN có được như này nay là do ông cha ta ngàn năm xây dựng , kẻ thù luôn âm mưu phá hoại , xâm chiếm .Vì vậy bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng , là quyền cao quý của mọi công dân .
II)Nội dung bài học:
1/Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ , bảo vệ chế độ , bảo vệ nhà nước .
*Bảo vệ Tổ quốc bao gồm:
+Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân .
+Thực hiện nghĩa vụ quân sự .
+Thực hiện chính sách hậu phương quân đội .
+Bảo vệ an ninh , trật tự xã hội .
2/Đất nước VN có được như này nay là do ông cha ta ngàn năm xây dựng , kẻ thù luôn âm mưu phá hoại , xâm chiếm .Vì vậy bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng , là quyền cao quý của mọi công dân .
3/Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ; Thanh niên –Học sinh cần phải : ra sức học tập , tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tập luyện quân sự , tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh thôn xóm , các hoạt động đền ơn , đáp nghĩa , sẳn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự .
III.Bài tập:
a/Hành vi, việc làm nào sau đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc: (thực hiện theo nhóm)
a)Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
b)Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ..
c)Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
d)Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.
đ)Công an cùng dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
e)Tham gia xây dựng nhà máy quốc phòng.
g)Tự chụp hình ở các khu vực quân sự.
h)Gặp gỡ - giao lưu với các cựu chiến binh.
Đáp án: a-c-d-đ-e-h
b/Địa phương em đã thực hiện những”chính sách hậu phương” nào?
(Thực hiện theo nhóm)
III.Bài tập:
+Mở lớp dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ .
+Tạo việc làm , cho vay vốn làm kinh tế cho bộ đội xuất ngũ .
+Tặng xe lăn cho thương binh.
+Xây dựng nhà tình nghĩa .
+Chăm sóc , phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng .
+Phong tặng , truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .
………………………………………………………………
*Hướng dẫn học ở nhà:
+Chép nội dung bài học vào vở.
+Làm bài tập 3-4 c trang 65.
+Xem trước bài 18:
Đặt vấn đề.
Trả lời câu hỏi gợi ý.
Luyện tập – Sẳn sàng chiến đấu bảo vệ tổ Quốc
 
Gửi ý kiến