Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Tiền (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:33' 11-04-2012
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ
THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Trường THCS Quốc Thái
LỚP 7A1
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
giàu protein
giàu gluxit
Thức ăn
thô
giàu protein
giàu protein
Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn để phân loại thức ăn ra những loại như:
- Thức ăn giàu Protein: có hàm lượng protein >14%
- Thức ăn giàu Gluxit: có hàm lượng gluxit >50%
- Thức ăn thô: có hàm lượng xơ >30%

Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
Em hãy dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn để phân ra những loại thức ăn nào?

I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bột cá, củ lạc, đậu hạt,
Gạo, ngô, khoai, sắn
Rơm, rạ, thân cây ngô
Em hãy sắp xếp các thức ăn trên vào từng nhóm trong bảng?
Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn để phân loại thức ăn ra những loại như:
- Thức ăn giàu Protein: có hàm lượng protein >14%
- Thức ăn giàu Gluxit: có hàm lượng gluxit >50%
- Thức ăn thô: có hàm lượng xơ >30%
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

Quan sa?t hình, mô tả phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein ?
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
Phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

Hi`nh a
Cá biển và các sản phẩm nghề cá?
Sấy khô
Nghiền nhỏ
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

MỘT SỐ LẠI THỨC ĂN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Hi`nh b:
D?t + phõn cỏc lo?i
d?ng v?t an c? + giun gi?ng
Điều kiện
MT đủ ẩm
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

Hi`nh c:
Tr?ng xen cõy h? d?u
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
Tăng vụ
cây họ dậu

MỘT SỐ CÁCH TRỒNG XEN VÀ TĂNG VỤ CÂY HỌ ĐẬU

Hãy đánh dấu “X”, c©u nµo d­íi ®©y thuéc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu protein?
- Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm..
- Trồng nhiều ngô, khoai, sắn
- Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nứơc ngọt và nước mặn(tôm, cua, ốc..)
- Trồng xen và tăng vụ cây họ đậu
X
X
- Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm..
- Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nứơc ngọt và nước mặn(tôm, cua, ốc..)
- Trồng xen và tăng vụ cây họ đậu
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
X
Thức ăn giàu gluxit
Thức ăn thô xanh

Bài tập: Hãy điền vào bảng phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a,b,…)
a. Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU GLUXIT VÀ THỨC ĂN THÔ XANH
d. Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi.
b. Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
c. Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit: Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
- Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh: + Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
+ Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.
b
c
a
Dựa vào nội dung vừa hoàn thành em hãy cho biết phưng pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU GLUXIT
VÀ THÔ XANH

Mối quan hệ V.A.C
Thức ăn cho cá
Nước tưới, bùn
Phân bón
Thức ăn cho chăn nuôi
Thức ăn cho chăn nuôi
Thức ăn cho cá
Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU GLUXIT VÀ THỨC ĂN THÔ XANH
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit: Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
- Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh: + Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
+ Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.

Thức ăn cho cá
Nước tưới, bùn
Phân bón
Thức ăn cho chăn nuôi
Thức ăn cho chăn nuôi
Thức ăn cho cá
TRÒ CHƠI:
ĐỘI XANH
ĐỘI ĐỎ
1
2
3
4
5
1. Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu của thức ăn
phân loại thành những loại thức ăn nào?
?Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu của
thức ănphân loại thànhnhững loại thức ăn :
Thức ăn giàu protein, giàu gluxit và thức ăn thô
2. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
giàu protein ?
 Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu protein:
nuoâi vaø khai thaùc nhieàu thuûy saûn
vaø nuoâi giun ñaát nhoâng taêm….
3. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
giàu protein ở địa phương em?
Một số phương pháp sản xuất thức ăn già protein
ở địa phương em: Trồng xen, tăng vu...
để có nhiều cây và hạt họ đậu
4. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
giàu gluxit?
? một số phương pháp sản xuất thức ăn
giàu gluxit: Luân canh xen canh
sản xuất ra nhiều lúa, ngô.
5. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
thô xanh?
 Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên thoâ xanh:
Taän duïng ñaát vöôøn, röøng, bôø möông ñeå troàng
nhieàu loaïi coû rau xanh…..vaø saûn phaåm phuï trong
troàng troït nhö rôm, raï, thaân ngoâ, laïc, ñoå…
CẢM ƠN CÔ GIÁO VÀ
CÁC BẠN CHÚ Ý THEO DÕI
No_avatar

hay

 

 
Gửi ý kiến