Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Phu Quy
Ngày gửi: 15h:51' 14-04-2012
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng ngữ văn 9
".Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."
(Trích "Tuyên ngôn độc lập" )
Hồ Chí Minh
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
1- Vị trí đoạn trích
Nằm phần hai : Gia biến và lưu lạc (Từ câu 1033-1054)
2- Đại ý
Cảnh cô đơn ,buồn tủi và tấm lòng thủy chung hiếu thảo của Thúy Kiều.
3- Bố cục văn bản :
3 phần
- 6 câu thơ đầu: khung cảnh thiờn nhiờn va` tõm tra?ng cụ don .
- 8 câu thơ tiếp theo: Nỗi thương nhớ Kim Trọng và cha mẹ
- 8 câu thơ cuối: Ngoại cảnh nhìn qua tâm trạng Kiều
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
1- Sáu câu thơ đầu
" Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng."
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
1- Sáu câu thơ đầu
*/ Không gian:
"Non xa" ,"trăng gần"_ "ở chung"
"Cát vàng" , "bụi hồng"_ "bát ngát"
->Thiên nhiên thoáng đãng, nờn tho,mờnh mụng vắng vẻ,hoa`n toa`n xa la? va` ca?ch biờ?t.
*/ Thời gian:
"Bẽ bàng"
"mây sớm"
"đèn khuya"
"như chia tấm lòng"
Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, từ láy
Tâm trạng cô đơn , buồn tủi, như chia xé co~i lo`ng.
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
2- Tám câu thơ tiếp theo.
" Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ.
Bên trời góc bể bơ vơ ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm. "
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II-Phõn ti?ch
2- Tám câu thơ tiếp theo.
**/ Nhớ Kim Trọng
" Tưởng người dưới nguyệt chén đồng "
.. " rày trông mai chờ"

- Bản Thân: " Tấm son.bao giờ cho phai"
-> Ngôn ngữ độc thoại nội tâm .
=> Đau đớn nuối tiếc mối tình đầu .
**/ Nhớ cha mẹ.
"Xót người tựa cửa hôm mai"
"Quạt nồng ấp lạnh"
"Sân lai", "gốc tử"
-> Ngôn ngữ độc thoại, thành ngữ, điển cố.
=> Xót thương da diết, day dứt khôn nguôi.
Người tình thủy chung.
Người con hiếu thảo.
Kiều có tấm lòng vị tha đáng trọng.
12
6
9
3
11
10
8
7
5
4
2
1
Thảo luận nhóm
Câu hỏi: V× sao KiÒu l¹i nhí Kim Träng tr­íc cha mÑ,®iÒu ®ã cã hîp lý kh«ng?
Cả lớp chúng ta cùng thảo luận nhóm trong 3 phút?
1,2 3...bắt đầu ! ! !
ĐÁP ÁN
Kiều nhớ tới Kim Trọng trước, cha mẹ sau điều này vừa phù hợp với tâm lý tuổi trẻ khi lần đầu Kiều xa nhà.Đồng thời trong lòng nàng lúc này giữa chữ "tình" và chữ "hiếu" nàng đã chọn trọn đạo làm con mà phụ tình chàng Kim- điều mà nàng còn băn khoăn day dứt
Văn bản:
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II-Phân tích
" Buồn trông cửa bể chiều hôm ,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."
3 - Tám câu thơ cuối
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Em hãy diễn tả nỗi buồn của Thuý Kiều qua từng cảnh?
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
3 - Tám câu thơ cuối
"Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa"
Từ láy : Nỗi buồn da diết
nhớ về quê nhà xa cách
của Kiều.
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
3 - Tám câu thơ cuối
"Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu? "
=> ẩn dụ : Nỗi buồn về phận "hoa trôi bèo dạt" lênh đênh vô định của Kiều.
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
3 - Tám câu thơ cuối

"Buồn trông nội cỏ rầu rầu ,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh."
=> Từ láy : Nỗi bi thương, vô vọng, cuụ?c sụ?ng te? nha?t kéo dài không biết đến bao giờ.
Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II-Phõn ti?ch
3 - Tám câu thơ cuối
"Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi ."
=> Từ tượng thanh : tâm trạng hãi hùng, lo sợ trước giông bão của số phận sẽ đến xô đẩy và vùi dập cuộc đời Kiều.
KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH


I/Tìm hiểu chung:
II/Phân tích
1/Sáu câu thơ đầu:
2/Tám câu thơ kế tiếp:
3/Tám câu thơ cuối:
-Buồn trông….cánh buồm xa xa
nhớ về quê hương và gia đình.
-Buồn trông…Hoa trôi man mác
nỗi buồn về số kiếp trôi nổi.
-Buồn trông…Nội cỏ, chân mây
cuộc sống tẻ nhạt, vô vọng.
-Buồn trông…Ầm ầm tiếng sóng
một nỗi khủng khiếp, hãi hùng
- NT: Sö dông tõ l¸y,Èn dô,®iÖp ng÷ ,t¶ c¶nh ngô t×nh

Nỗi buồn chồng chất, lo sợ hãi hùng,
tuyệt vọng trước tương lai mờ mịt,vô định
III/Tổng kết:

Văn bản
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trích : Truyện Kiều - Nguyễn Du
I - Tìm hiểu chung
II- Phõn ti?ch
III- Tổng kết Ghi nho? SGK tr96
**/ Nghệ thuật :
**/ Nội dung:
- Miêu tả nội tâm bằng ngôn ngữ độc thoại
- Tả cảnh ngụ tình.
Thành ngữ, điển cố, điệp ngữ, từ láy,
ẩn dụ , từ tượng thanh biểu cảm.
Cảnh ngộ cô dơn buồn tủi và tấm lòng chung thủy, hiếu thảo của Kiều.
Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc lòng đoạn trích, phân tích đoạn trích
Kiều ở lầu Ngưng Bích


*Huo?ng dõ~n tu? ho?c:suu tõ`m nhu~ng doa?n tho co? su? du?ng NT ta? ca?nh ngu? ti`nh,dụ?c thoa?i nụ?i tõm trong Truyờ?n Kiờ`u
- Soạn bài: "Chuong tri`nh di?a phuong":ti`m suu tõ`m nhu~ng ta?c gia? ,ta?c phõ?m viờ?t vờ` di?a phuong ma` em biờ?t
Chân thành cảm ơn quí thầy cô Cùng các em học sinh
Đến tham dự tiết học
 
Gửi ý kiến