Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Thảo
Ngày gửi: 18h:44' 17-04-2012
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô*) Dòng điện là gì ?
*) Cho biết chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Pin
Cấu tạo
mạng điện trong nhà
Sơ đồ mạng
điện trong nhà
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN


1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
I – Sô ñoà maïch ñieän
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN

+
-
+
-
I– Sô ñoà maïch ñieän
1. Kí hieäu cuûa moät soá boä phaän maïch ñieän
K
K
Ti?t 24: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1. S? dụng các kí hiệu
trên đây, hãy vẽ sơ đồ
cho mạch điện hình 19.3
theo đúng vị trí các bộ
phận mạch điện như
trên hình này.
Bóng đèn
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1. S? dụng các kí hiệu
trên đây, hãy vẽ sơ đồ
cho mạch điện hình 19.3
theo đúng vị trí các bộ
phận mạch điện như
trên hình này.
C1
Bóng đèn
Hình 19.3
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
K
X
C1
C2. Hãy vẽ một sơ đồ
khác so với sơ đồ đã vẽ
ở câu C1 bằng cách thay
đổi vị trí các kí hiệu
trong sơ đồ này.
K
_
+
C3. Mắc mạch điện theo
đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2,
tiến hành kiểm tra và
đóng công tắc để đảm bảo
mạch điện kín và đèn sáng.
Bóng đèn
Mặc dù thay đổi vị trí kí hiệu trong sơ đồ thì khi đóng khóa K vẫn đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1
Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
đồ mạch điện có thể .......mạch điện
tương ứng.
sơ đồ
lắp
Bóng
đèn
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1
Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
đồ mạch điện có thể .......mạch điện
tương ứng.
sơ đồ
lắp

Quy ước về chiều dòng điện
Chiều dòng điện là chiều
từ ........ qua dây
dẫn và các dụng cụ điện
tới ...... của nguồn
điện.
cực dương (+)
cực âm(-)
II .Chiều dòng điện
Dòng điện cung cấp bởi pin hay ắc quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều
Bóng đèn
C4. Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại.
Chiều d?ch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do.
Chiều dòng điện quy ước.
-
+
K
Pin
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1
Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
đồ mạch điện có thể .......mạch điện
tương ứng.
sơ đồ
lắp
II .Chiều dòng điện
Quy ước về chiều dòng điện
Chiều dòng điện là chiều
từ ........ qua dây
dẫn và các dụng cụ điện
tới ...... của nguồn
điện.
cực dương(+)
cực âm(-)
C4
Chiều dịch chuyển có
hướng của các êlectrôn tự
do trong dây dẫn kim loại
cĩ chi?u ngu?c v?i
chi?u quy ước của dòng
điện
Hình 20.4 SGK
C 5
Bóng đèn
C5. Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.1a để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1 b, c, d.
a)
c)
d)
b)
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1
Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
đồ mạch điện có thể .......mạch điện
tương ứng.
sơ đồ
lắp
II .Chiều dòng điện
Quy ước về chiều dòng điện
Chiều dòng điện là chiều
từ ........ qua dây
dẫn và các dụng cụ điện
tới ...... của nguồn
điện.
cực dương(+)
cực âm(-)
C4
Chiều dịch chuyển có
hướng của các êlectrôn tự
do trong dây dẫn kim loại
cĩ chi?u ngu?c v?i
chi?u quy ước của dòng
điện
Hình 20.4 SGK
III.Vận dụng
C 6
Bóng đèn
III. VẬN DỤNG:
C6. Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin ống tròn vỏ nhựa thường dùng (Hình 21.2).
a. Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Ký hiệu nào cho trong “Bảng kí hiệu của một số bộ phận mạch điện” tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?
Bóng đèn
III. VẬN DỤNG:
C6. Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin ống tròn vỏ nhựa thường dùng (Hình 21.2).
a. Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Ký hiệu nào cho trong “Bảng kí hiệu của một số bộ phận mạch điện” tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?
+
-
b, Vẽ sơ đồ
k
* )Nguồn điện của đèn pin gồm 2 chiếc pin
*) Ký hiệu :
+
-
*)Cực dương(+) của nguồn điện lắp về phía đầu của đèn pin
CỦNG CỐ
1. Gọi tên cho mỗi kí hiệu của mỗi bộ phận dẫn điện dưới đây:
Nguồn điện( pin, ăcquy)
Hai nguồn điện mắc nối tiếp( bộ pin, bộ ăcquy)
Dây dẫn
Công tắc mở
Bóng đèn
Công tắc đóng
2. Quan sát hình và cho biết thông tin nào sau đây là đúng?
MN chaéc chaén laø nguoàn ñieän, N laø cöïc aâm vaø M laø cöïc döông.
MN chaéc chaén laø nguoàn ñieän, M laø cöïc aâm vaø N laø cöïc döông.
Khoâng coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.
Coâng taéc K ñang hôû.
Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I- Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1
Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
đồ mạch điện có thể .......mạch điện
tương ứng.
sơ đồ
lắp
II .Chiều dòng điện
Quy ước về chiều dòng điện
Chiều dòng điện là chiều
từ ........ qua dây
dẫn và các dụng cụ điện
tới ...... của nguồn
điện.
cực dương(+)
cực âm(-)

III.Vận dụng
Bóng đèn
Dặn dò về nhà
Học các kết luận.
Làm bài tập :
21.1-> 21.3 ( 22 SBT)
Đọc bài 22,
Đọc phần có thể em chưa biết.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
và các em học sinh.
Oh ! SAI RỒI !
TỐT LẮM!
EM ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG .
C1 C2
C)
No_avatar

Mạch điện gồm: nguồn điện ghi 12V, công tắc K điề khiển đồng thời hai đèn mắc song song, mỗi đèn ghi 6V. a) Vẽ thêm: ampekế 1 đo cường độ dòng điện qua đèn 1, ampekế 2 đo cường độ dòng điện qua đèn 2, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. b) K mở: vôn kế chi bao nhiêu? c) c1- K đóng: vôn kế chỉ bao nhiêu, biết hai đèn sáng bình thường. c2- ampekế 1 chỉ 0,2A; ampekế 2 chỉ 0,4A; tính cường độ dòng điện qua đèn 1, đèn 2 và qua nguồn điện. d) Mắc thêm đèn 3 ghi 4,5V song song với hai đèn trên thấy vôn kế chỉ 4,5V, hãy nhận xét độ sáng của 3 đèn?????

No_avatar

thay co day trong truong vay ma em cung khong biet dung la do ngu ma

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓