Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Minh
Ngày gửi: 20h:55' 23-05-2012
Dung lượng: 23.1 MB
Số lượt tải: 713
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CƯM’GAR
LỚP 10A5
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
Đ
S
2
Đ
S
3
Đ
S
4
Đ
S
KEY
L
Ư
U
H
U

N
H
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
NỘI DUNG BÀI HỌC
I- VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV- ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH
V- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
Lưu huỳnh:
Ký hiệu: S
STT : 16
Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Có 6e ở lớp ngoài cùng.
Nhóm VIA.
Chu kỳ 3.
I- VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Lưu huỳnh có 2 dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ).
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Có 6e ở lớp ngoài cùng.
Lưu huỳnh có tính oxi hóa và tình khử.
Độ âm điện 2,58.
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hidro.
Lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối sunfua.
Lưu huỳnh tác dụng với hidro ở nhiệt độ cao.
Hg + S →
Hg + S → HgS
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Lưu huỳnh tác dụng với phi kim.
Ở nhiệt độ thich hợp, lưu huỳnh tác dụng với một số phi kim mạnh như flo, oxi, clo…
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
Trong tự nhiên lưu huỳnh tồn tại ở dạng đơn chất. Ngoài ra lưu huỳnh còn có ở một số dạng hợp chất như các muối sunfat, sunfua…
Để khai thác lưu huỳnh trong mỏ lưu huỳnh người ta dùng phương pháp Frasch.
Ô CHỮ SỐ1
(gồm 7 chữ cái)
Oxi tác dụng được hầu hết các phi kim trừ ……
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
Ô CHỮ SỐ 2
(gồm 7 chữ cái)
O2 và O3 là 2 dạng …… của oxi.
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
Ô CHỮ SỐ 3
(gồm 3 chữ cái)
Tính oxi hóa của oxi ….. hơn ozon.
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
Ô CHỮ SỐ 4
(gồm 5 chữ cái)
Khi điện phân nước người ta thu được oxi ở điện cực nào?
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓