Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PHAM HUU TINH_LOP SINH 2005_KHOA SINH HOC_TRUONG DAI HOC DONG THAP
Người gửi: Phạm Hữu Tình
Ngày gửi: 11h:14' 28-03-2009
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Thức ăn
Nhiệt độ
Ánh sáng
Hoocmôn
Di truyền
Giới tính
Nhân tố bên ngoài
Nhân tố bên trong
Các nhân tố này có tác động tổng hợp
đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
1. Di truyền
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
1. Di truyền
Cá voi:
150 tấn,
33 m
Cá chép:
1,5kg,
20cm
Ếch hoa:
0,8kg,
13 cm
 Mỗi loài có đặc điểm sinh trưởng phát triển khác nhau về tuổi thọ, tốc độ lớn, khối lượng, kích thước.
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
Cá đực
Cá cái
Mối chúa
Mối đực
 Cùng một loài, sự sinh trưởng và phát triển của cá thể đực và cái là khác nhau.
2. Giới tính
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
 Có nhiều hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
3. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng và phát triển
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
3. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng và phát triển
a. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng
Những hoocmôn điều hòa sự sinh trưởng?
Thảo luận:
+ Nơi sản xuất?
+ Ảnh hưởng?
 Có nhiều hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
3. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng và phát triển
a. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng
+ Nơi sản xuất: tuyến yên.
+ Tác dụng: thúc đẩy sinh trưởng và phát triển → tăng cường quá trình tổng hợp protein trong tế bào, mô, cơ quan, kích thích xương dài ra → cơ thể lớn lên.
- Hoocmôn sinh trưởng:
Thiếu hay thừa hoocmôn sinh trưởng
ở giai đoạn trẻ em sẽ gây hậu quả gì?
 Có nhiều hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Hậu quả tác động của Hoocmôn sinh trưởng
Bao Xishun
(2,36m)
He Pingping
(74,61cm)
Thừa
Thiếu
Robert Wadlow (cao 2,72 mét)
Robert Wadlow (cao 2,72 mét)
Hoocmôn sinh trưởng
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
3. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng và phát triển
a. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng
+ Nơi sản xuất: tuyến giáp.
+ Tác dụng: tăng tốc độ chuyển hóa cơ bản → tăng cường sinh trưởng.
- Hoocmôn Tirôxin:
Thiếu hay thừa hoocmôn tirôxin
ở giai đoạn trẻ em sẽ gây hậu quả gì?
 Có nhiều hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
3. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng và phát triển
b. Hoocmôn điều hòa sự phát triển:
- Điều hòa sự biến thái:
- Điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục thứ sinh:
- Điều hòa chu kì kinh nguyệt:
 Có nhiều hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Ecđixơn và Juvenin
Biến thái của côn trùng chịu ảnh hưởng của những hoocmôn nào?
Hoocmôn tirôxin
Biến thái từ nòng nọc thành ếch chịu ảnh hưởng của hoocmôn nào?
Hoocmôn Ơstrôgen và testostêrôn
Tính trạng sinh dục thứ sinh
Điều hòa chu kì kinh nguyệt
* Tuổi dậy thì:
+ Ở nữ:……………
+ Ở nam:……………..
* Các hoocmôn: gồm ……….…
+ Tuyến tiết: ………………
+ Tác động: ……………..
* Chu kì kinh nguyệt và hiện tượng kinh nguyệt:
+ Chu kì kinh nguyệt kéo dài ………..
+ Ngày …….. (của chu kì 28 ngày) trứng sẽ rụng.
+ Thời gian trứng lưu trú lại chờ thụ tinh khoảng ….. ngày.
+ Thời gian sống của tinh trùng khoảng ……… ngày
+ Những biến đổi của dạ con trong chu kì kinh nguyệt: ……..
Điều hòa chu kì kinh nguyệt
* Tuổi dậy thì:
+ Ở nữ: 13 – 15 tuổi.
+ Ở nam: 14 – 16 tuổi.
* Các hoocmôn: gồm FSH, LH, ơstrôgen, prôgestêron…
+ Tuyến tiết: tuyến yên, nhau thai...
+ Tác động: Các hoocmôn này phối hợp với nhau ảnh hưởng đến chu kì kinh nguyệt.
* Chu kì kinh nguyệt và hiện tượng kinh nguyệt:
+ Chu kì kinh nguyệt kéo dài khoảng 21 – 31 ngày trung bình là 28 ngày.
+ Ngày 14 (của chu kì 28 ngày) trứng sẽ rụng.
+ Thời gian trứng lưu trú lại chờ thụ tinh khoảng 10 ngày.
+ Thời gian sống của tinh trùng khoảng 2 – 3 ngày
+ Những biến đổi của dạ con trong chu kì kinh nguyệt: SGK
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
ÔN TẬP
Câu 1: Thiếu tirôxin sẽ gây ra nhược giáp hoặc thừa tirôxin gây ra cường giáp. Biểu hiện của cường giáp và nhược giáp như thế nào?
Đáp án:
- Bệnh nhược giáp: nhịp tim chậm, huyến áp cao, phù viêm, bướu cổ.
- Bệnh cường giáp: nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, sút cân, mắt lồi, bướu tuyến giáp.
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
ÔN TẬP
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Nếu ta cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biến thành ếch vì:
A. Không có hoocmôn sinh trưởng để kích thích sự biến thái.
B. Không có juvenin để kích thích sự biến thái.
C. Không có tirôxin để kích thích sự biến thái.
D. Không có ecđixơn để kích thích sự biến thái.
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
ÔN TẬP
Câu 3: Ở nữ, hoocmôn nào kích thích sự phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục thứ sinh?
A. tirôxin
B. ơstrôgen
C. testostêrôn
D. ecđixơn và juvenin
BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
ÔN TẬP
Câu 4: Hậu quả của việc thiếu Iôt ở động vật non là:
A. sự phát triển trí tuệ kém
B. chậm lớn hoặc ngừng lớn
C. chịu lạnh kém
D. cả a, b và c
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓