Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYỄN QUỐC TRUNG
Người gửi: Nguyễn Quốc Trung
Ngày gửi: 13h:20' 28-06-2012
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 863
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quốc Trung)
CHÀO CÁC EM
HỌC SINH THÂN MẾN !
LỚP 4/2
GV : NGUYỄN QUỐC TRUNG
LỊCH SỬ LỚP 4
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
HỒ CHÍ MINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng ?
Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa ?
BÀI MỚI
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO ( NĂM 938 )
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Hải Môn
(Quảng Đông-Trung Quốc
Sông bạch đằng
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
NGÔ QUYỀN
Hãy đọc phần mở đầu trong SGK và tìm hiểu về Ngô Quyền
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Ngô Quyền
Là người làng Đường Lâm ( Hà Tây )
Là người có tài
Là con rể Dương Đình Nghệ
Chỉ huy quân dân ta đón đánh quân Nam Hán
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
1.Nguyên nhân của trận Bạch Đằng:
Vì sao có trận Bạch Đằng ?
KIỀU CÔNG TIỄN GIẾT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
KIỀU CÔNG TIỄN SAI NGƯỜI CẦU CỨU VUA NAM HÁN
NGÔ QUYỀN GIẾT KIỀU CÔNG TIỄN CHUẨN BỊ ĐÓN ĐÁNH QUÂN NAM HÁN
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Đọc SGK từ "Sang đánh nước ta .. hoàn toàn thất bại"
Quân Nam Hán sang đánh nước ta lần này do ai chỉ huy? Với lực lượng như thế nào?
Trong những mũi tấn công của quân Nam Hán thì mũi tấn công chính do Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào nước ta bằng đường nào?
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
 Sang đánh nước ta lần này, quân Nam Hán đưa một đội quân rất đông hôn 2 vaïn quaân do Thaùi töû Hoaèng Thaùo chỉ huy.
 Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vöôït bieån, ngược sông Baïch Ñaèng (Quảng Ninh) tiến vào nước ta.
Hải Môn
(Quảng Đông-Trung Quốc
Löợc đồ chống quân Nam Hán
Sông bạch đằng
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ?
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Kế
đánh
giặc
Của
Ngô
Quyền
Trên
sông
Bạch
Đằng
Lợi dụng lúc thuỷ triều lên, xuống
Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống
nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng
Quân ta mai phục ở hai bên bờ sông
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Thuỷ triều xuống
Thuỷ triều lên
TG
T
NQ
TG
T
NQ
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Quân dân chặt gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt...
... đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.
SÔNG BẠCH ĐẰNG
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Kết quả của trận đánh ra sao ?
Lực lượng quân Nam Hán mạnh và đông hơn 2 vạn quân, vậy nhờ đâu chúng ta thu được thắng lợi vẻ vang khi địch mạnh hơn ta gấp nhiều lần
Nhờ dân ta đoàn kết, ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm và Ngô Quyền là vị chỉ huy giỏi đã làm nên thắng lợi vẻ vang
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng :
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Hãy sắp xếp các câu dưới đây theo thứ tự 1,2,3,4 phù hợp với diễn biến trận đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo và thuật lại:
Chờ lúc thủy triều xuống, cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục ở hai bên bờ sông đổ ra đánh.
Quân Nam Hán đến cửa sông lúc thủy triều lên, cọc nhọn bị che lấp, Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc.
Quân Nam Hán chết d?n quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.
Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, thuyền bị thủng hoặc bị vướng cọc không tiến không li được. Quân ta tiếp t?c truy kích.
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng :
1
2
4
3
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn.
SÔNG BẠCH ĐẰNG
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử giặc vào bãi cọc .
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
SÔNG BẠCH ĐẰNG
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Lưu Hoằng tháo thúc quân hăm hở đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Chờ lúc thủy triều xuống, cọc nhọn nhô lên,quân ta mai phục ở hai bên bờ sông đổ ra đánh.
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, không tiến không lùi được
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Quân Nam Hán chết đến quá nửa. Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.
CHIẾN THẮNG BẠCH DẰNG
Trận Bạch Đằng năm 938 ( tranh trưng bày trại bảo tàng lịch sử )
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
3. Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
Sau chiến thắng Bạch Đằng, mùa xuân năm 939 Ngô Quyền đã làm gì?
Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương có ý nghĩa như thế nào?
Sau khi Ngô Quyền mất, nhân dân ta đã làm gì để tưởng nhớ ông?
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Tây)
Chiến thắng bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( năm 938 )
Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân, dân ta, lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược ( năm 938).
Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.
Ghi nhớ
TRÒ CHƠI
Ô chữ
Trò chơi ô chữ
Cách chơi
Ô chữ gồm 8 từ hàng ngang và 1 từ hàng dọc. Cách chơi như
sau
Cả lớp chia thành 3 đội chơi
Các đội lần lần lượt chọn từ hàng ngang .Khi nghe gợi ý về từ hàng ngang đội chơi nhanh chóng đưa ra câu
trả lời .Nếu sai hoặc sau 30 giây không có câu trả lời thì đội khác được quyền đoán
Mỗi từ hàng ngang được 10 điểm .Từ hàng dọc được 30 điểm
Trò chơi kết thúc khi có đội tìm ra từ hàng dọc
Đội nào có điểm cao hơn là đội thắng cuộc
Ô chữ kỳ diệu
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
8
4
5
6
7
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến