Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

day hoc mo hinh VNEN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Trang Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 06-08-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP HUẤN

DẠY HỌC MÔN TNXH LỚP 2, 3 THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI
Hà Nội tháng 7 - 2012
2
2
Giới thiệu làm quen theo nhóm
1. Giới thiệu các thành viên trong nhóm:
- Tên
- Nơi công tác
- Sở thích/ khả năng của bản thân

2. Nêu nhu cầu, mong đợi của nhóm với lớp tập huấn
3
Xây dựng nội quy
4
4
Nội qui lớp học
5
Cùng nhau thực hiện
Bầu lớp trưởng, lớp phó:
Quy định thời gian làm việc hàng ngày
Phân công trực nhật
Nhiệm vụ của các nhóm trực nhật:
Điểm danh hàng ngày
Quản lí và phân chia VPP
Kê dọn bàn ghế và vệ sinh phòng học.
Khởi động đầu giờ
6
I- Mục tiêu lớp tập huấn
* Về kiến thức :
- Nêu du?c m?c tiờu c?a mụn h?c d?y theo mụ hỡnh tru?ng ti?u h?c m?i;
Trỡnh by du?c ch?c nang, d?c di?m c?a ti li?u Hu?ng d?n h?c t?p mụn T? nhiờn v Xó h?i ( TNXH) l?p 2, 3 v c?u trỳc c?a ti li?u dú;
Bi?t cỏch t? ch?c l?p h?c, cỏch th?c d?y h?c d? d?t du?c m?c tiờu.

7
I- Mục tiêu lớp tập huấn
* Về Kü n¨ng và Th¸i ®é
- Có khả năng tổ chức các hoạt động học tập theo tài liệu Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2, 3 trong bối cảnh lớp học tổ chức theo mô hình trường tiểu học mới.
- Có tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo để thể nghiệm một mô hình dạy học mới trong điều kiện cụ thể của địa phương
8
II- Néi dung tập huấn
Hướng dẫn học tập 1: Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2, 3
2. Hướng dẫn học tập 2 : Cách thức tổ chức dạy học môn TNXH lớp 2, 3 theo mô hình trường tiểu học mới .
9
II- Néi dung tập huấn
HĐ1. So Sánh Hướng dẫn học tập và SGK môn TNXH .
HĐ 2. Đặc điểm của Hướng dẫn học tập môn TNXH .
HĐ 3. Vận dụng 10 bước trong DH môn TNXH theo Hướng dẫn học tập.
HĐ 4. Thay đổi cách dạy và cách học môn TNXH trong mô hình trường tiểu học mới.
HĐ 5. Phân tích trích đoạn băng hình bài: Cây sống ở đâu?
HĐ 6. Điều chỉnh bài học trong Hướng dẫn học tập cho phù hợp với điều kiện địa phương.
HĐ 7. Thực hành dạy và học trích đoạn
HĐ 8. Xây dựng kế hoạch tập huấn ở địa phương
10
Vòng tròn
trải nghiệm
Trải nghiệm
Phân tích
hoạt động
trải nghiệm
Khái quát hoá
vấn đề,
rút ra bài học
Áp dụng
Tập huấn có sự tham gia
III. Ph­¬ng ph¸p tËp huÊn
11
12
HS có sự khác biệt về :

Sở thích
Kinh nghiệm sống
Trình độ
Nhịp độ
Phong cách học
……………………
13
Phong cách học tập
HOẠT ĐỘNG
Trải nghiệm
QUAN SÁT
Suy ngẫm về các hoạt động đã thực hiện
ÁP DỤNG
Hoạt động có hỗ trợ
PHÂN TÍCH
Suy nghĩ
14
Mọi người đều sẽ được
thày hỗ trợ đúng mức
15
Mối quan hệ giữa các mức độ hỗ trợ của GV với nhu cầu của HS
16
Hoạt động 1
1. Nghiên cứu kĩ Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2, 3
2. So Sánh Hướng dẫn học tập và SGK môn TNXH lớp 2, 3 và viết kết quả vào phiếu sau*
3. Phân tích điểm giống nhau, khác nhau cơ bản giữa Hướng dẫn học tập và SGK môn TNXH lớp 2, 3
4. Trao đổi kết quả trước lớp
17
Hệ thống các bài trong HDHT
Mục lục lớp 2
Mục lục lớp 3
18
Cấu trúc của Hướng dẫn HT
Gồm ba chủ đề: Con người và sức khỏe, Xã hội, Tự nhiên.
Nội dung của mỗi bài học được tích hợp cao hơn nên mỗi bài thường được dạy thành 2 hoặc 3 tiết.
Sắp xếp thứ tự một số bài học cũng như thời lượng cho 1 số bài học so với SGK có sự thay đổi
19

20
* Giống nhau
Có đủ những nội dung học tập nêu trong chương trình và bám sát chuẩn KT, KN môn học
Mỗi bài học đều được trình bày bằng cả kênh chữ và kênh hình và bao gồm một hệ thống các hoạt động
* Khác nhau
Có tính tương tác cao và thể hiện được hoạt động tự học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau và đánh giá của GV về kết quả công việc của các em
Mỗi hoạt động được thiết kế chú ý đến quy trình để đưa ra các chỉ dẫn từng bước nhằm giúp HS tự học
Có tính mở hơn ; Tạo nhiều cơ hội hơn cho HS được sáng tạo và vận dụng
21
Hoạt động 2
1. Tìm minh chứng thể hiện đặc điểm của Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2, 3
a. Tài liệu có tính tương tác cao (tương tác với HS, GV, PHHS và vật liệu học tập )
b. Tạo cơ hội cho phụ huynh và cộng đồng phối hợp chặt chẽ với GV giúp đỡ HS một cách thiết thực trong học tập; tham gia giám sát việc học tập của con em mình
c. Tài liệu có sự tích hợp nội dung và quá trình dạy học (bao gồm cả phương pháp và hình thức tổ chức dạy học) góp phần đổi mới PPDH
d. Tài liệu chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh tự học
e. Có “tính mở” phù hợp với điều kiện vùng miền, đáp ứng được sự phân hóa đối tượng học sinh
g. Tạo nhiều cơ hội cho HS được sử dụng vốn hiểu biết của mình, được phát triển tư duy, sáng tạo cũng như vận dụng những kiến thức, kĩ năng học ở trường vào cuộc sống thực của HS
h. Thể hiện quan điểm tích hợp các nội dung giáo dục
i. Phối hợp sử dụng các yếu tố của mô hình EN
2. Trao đổi kết quả trước lớp
22
Hoạt động 3
1. Hiện nay, GV thường hướng dẫn HS học tập như thế nào trong 1 bài học theo SGK môn TNXH lớp2
2. Hãy đọc thông tin trong khung* để tìm ra sự khác biệt về cách hướng dẫn học tập theo mô hình trường tiểu học mới với cách hướng dẫn học tập hiện nay
3.Theo các bạn, cần điều chỉnh gì khi vận dụng 10 bước này để dạy học theo Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2 trong trường học của mình
4. Trao đổi trước lớp kết quả thảo luận nhóm
23
Hoạt động 4
1. Hãy thử hình dung
a. Một lớp học có sử dụng Hướng dẫn học tập sẽ như thế nào?
b. Những hoạt động chủ yếu của GV và của HS là gì?
c. Vai trò của các học liệu đối với quá trình học tập của HS
d. Việc thực hiện nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS
2. Dạy học theo Hướng dẫn học tập môn TNXH, thì sẽ có ưu điểm gì và hạn chế gì so với dạy học theo SGK hiện hành
24
Hoạt động 5
1. Xem trích đoạn băng hình về bài học: Cây sống ở đâu ? ( Bài 12 – Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2 ).
2. Cá nhân ghi các dấu hiệu thể hiện trong tiết học theo Phiếu quan sát * ( hình minh họa)
3. Thảo luận nhóm về kết quả quan sát theo phiếu
4. Trao đổi cả lớp về ưu điểm và hạn chế của bài học
5. Đề xuất điều chỉnh để hoàn thiện bài học
25
Hoạt động 6
1. Thành lập nhóm theo địa phương ( cùng tỉnh / huyện ) và thống nhất chọn 1 bài trong Hướng dẫn học tập môn TNXH lớp 2
2. Dựa vào những tiêu chí cho việc điều chỉnh Hướng dẫn học tập, hãy thực hiện 2 công việc sau:
Phân tích đặc điểm HS, đặc điểm vùng miền, nhu cầu của cộng đồng và mong muốn của phụ huynh học sinh và viết vào phiếu sau* ( TL Mô hình trường học mới )
Điều chỉnh bài học đã chọn cho phù hợp với điều kiện địa phương **
3. Trao đổi kết quả trước lớp
26
27
28
Hoạt động 7
Thực hành dạy và học trích đoạn của bài học đã lựa chọn ở hoạt động 6
- 1 HV đóng vai là GV.
- Một số HV khác đóng vai là HS.
- Các HV còn lại là những người quan sát
Những người quan sát có thể sử dụng bảng ( trong Tài liệu ) để ghi chép và phân tích trích đoạn
29
Hoạt động 8
1. Các nhóm xây dựng kế hoạch tập huấn ở địa phương ( 3 buổi )
2. Các nhóm trình bày và góp ý
3. Từng nhóm hoàn thiện kế hoạch tập huấn ở địa phương
30
Cám ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓