Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cảm tình đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hùng Vĩ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:29' 20-08-2012
Dung lượng: 300.9 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các thanh niên - học sinh ưu tú của về dự:
Lớp học:


Trường THCS THáI SƠN
Cảm tình Đoàn
1. Thế nào là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2. Ngày thành lập Đoàn
3. Những lần đổi tên của Đoàn TNCS HCM
4. Mục đích, lý tưởng của Đoàn TNCS HCM
5. Tính chất của Đoàn TNCS HCM
6. Chức năng của Đoàn TNCS HCM
7. Đặc trưng của người Đoàn viên TNCS HCM
8. Nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS HCM
9. Quyền của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
10. Các cấp của Đoàn TNCS HCM
11. Bài hát của Đoàn
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
Những vấn đề về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
1. Thế nào là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
? Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị xã hội của TNVN do đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
2. ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn
? Huy hiệu Đoàn biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3. Bài hát của Đoàn TNCS HCM
? "Đoàn ca", "Thanh niên làm theo lời Bác" sáng tác Hoàng Hà.
4. Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
? Đoàn TNCS HCM thành lập ngày 26 - 03 - 1931
Lần 1: Từ năm 1931 - 1936 Đoàn có tên là Đoàn TNCS Đông Dương.
Lần 2: Từ năm 1937 - 1939 Đoàn có tên là Đoàn TN Dân Chủ Đông dương.
Lần 3: Từ năm 1939 - 1941 Đoàn có tên là Đoàn TN phdươngĐông dương.
Lần 4: Từ năm 1941 - 1956 Đoàn có tên là Đoàn TN cứu quốcVN.
Lần 5: Từ năm 1956 - 1970 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động VN.
Lần 6: Từ năm 1970 - 1976 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động HCM.
Lần 7: Từ năm 1976 - đến nay Đoàn có tên là Đoàn TNCS HCM.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
5. Những lần đổi tên của đoàn THCS HCM
- Đoàn TNCS HCM bao gồm nhưng thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam - độc lập - tự do - dân chủ - giàu mạnh - công bằng - văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
6. Mục đích, lý tưởng của Đoàn TNCS HCM
- Đoàn TNCS HCM có 2 tính chất:
+ Tính chất thứ nhất: Tính tiên tiến
+ Tính chất thứ hai : Tính quần chúng và rộng rãi
7. Tính chất của Đoàn TNCS HCM
- Đoàn TNCS HCM có 3 chức năng:
+ Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của ĐCSVN bổ sung Đảng viên cán bộ cho Đảng, nhà nước và các ngành.
+ Đoàn TNCS HCM là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.
+ Đoàn là người đại diện, chăm lo, và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
8. Chức năng của Đoàn TNCS HCM
- Người Đoàn viên TNCS HCM có 4 đặc trưng:
+ Là thanh niên tiên tiến.
+ Luôn luôn gương mẫu.
+ Luôn luôn gắn bó mật thiết với thanh niên
+ Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước và điều lệ Đoàn.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
9. Đặc trưng của người Đoàn viên TNCS HCM
+ Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng XHCN, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn.
+ Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
+ Liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Doàn TNCS HCM, giúp đỡ thanh niên và Đội viên trở thành Đoàn viên.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
10. Nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS HCM
+ Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu trưởng thành.
+ Được ứng cử, đề cử và bầu vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
+ Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
11. Quyền của người Đoàn viên TNCS HCM
+ Cấp 1: Tổ chức Đoàn cơ sở (Đoàn cơ sở, Chi Đoàn cơ sở).
+ Cấp 2: Cấp Huyện Đoàn và tương đương.
+ Cấp 3: Tỉnh Đoàn và tương đương.
+ Cấp 4: Trung ương Đoàn.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
12. Các cấp của Đoàn TNCS HCM
+ Cấp 1: Tổ chức Đoàn cơ sở (Đoàn cơ sở, Chi Đoàn cơ sở).
+ Cấp 2: Cấp Huyện Đoàn và tương đương.
+ Cấp 3: Tỉnh Đoàn và tương đương.
+ Cấp 4: Trung ương Đoàn.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
13. Các cấp của Đoàn TNCS HCM
? Chi Đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, tổ chức đơn vị có ít nhất 3 điểm trở nên thì được thành lập Chi Đoàn.
? Chi Đoàn sinh hoạt định kì 1 tháng/1 lần.
Lớp cảm tình Đoàn - Năm học 2006 - 2007
14. Bài hát của Đoàn TNCS HCM. Bài "Đoàn ca" St Hoàng Hà.
? Kết Niên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
? Kết Niên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
? LK: Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi .Đi lên thanh niên , làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và đắp biển, quyết chí ắt làm nên.
Chào mừng các bạn đến với quê hương
kim đồng


*
Bye bye!
See you again !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓