Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đương (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:16' 07-09-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 693
Số lượt thích: 0 người
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta:
Thế kỷ XI nhà Tống gặp khó khăn về kinh tế - chính trị.
Từ giữa thế kỷ XI, tình hình nhà Tống như thế nào ?
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
Giữa thế kỉ XI Nhà Tống gặp rất nhiều khó khăn:
-Bên trong: nội bộ triều đình mâu thuẫn, ngân khố cạn kiệt. Nhân dân đói khổ, nổi dậy ở nhiều nơi.
-Bên ngoài: ở vùng biên giới phía Bắc, các nước Liêu-Hạ thường xuyên quấy nhiễu.
Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta:
Thế kỷ XI nhà Tống gặp khó khăn về kinh tế - chính trị
- Nhà Tống xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước

Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
Để giải quyết tình hình khó khăn trong nước
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta:
- Nhà Tống xúi giục Cham-pa đánh Đại Việt, ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa 2 nước Việt – Tống.

Để chiếm được Đại Việt nhà Tống đã làm gì?
Xúi giục Cham-pa tấn công lên từ phía Nam, phía Bắc ngăn cản việc buôn bán giữa 2 nước Việt-Tống, dụ dỗ mua chuộc tù trưởng dân tộc ít người.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta:
- Nhà Tống xúi giục Cham-pa đánh Đại Việt, ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa 2 nước Việt – Tống.
Vì sao nhà Tống xúi giục Cham-pa đánh lên từ phía Nam ?
Làm suy yếu lực lượng nhà Lý
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
2. Tổ chức kháng chiến của nhà Lý:
Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?
-Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy, tổ chức kháng chiến.
-Tăng cường canh phòng và luyện tập.
-Đem quân đánh Cham-pa, phá vỡ mưu đồ phối hợp của nhà Tống.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

Hãy nêu những hiểu biết của em về Lý Thường Kiệt?
2.Tổ chức kháng chiến của nhà Lý:
- Cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy, tổ chức kháng chiến.
-Tăng cường canh phòng, luyện tập.
- Đánh bại sự tấn công của Cham-pa.
Lý Thường Kiệt là người phường Thái Hòa (Thăng Long – Hà Nội). Lúc nhỏ đã có chí lớn, ham đọc binh thư, rèn luyện võ nghệ. Lớn lên làm quan cho nhà Lý; nhờ tài năng và công lao ông được thăng dần đến chức Thái úy.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
Đền thờ Lý Thường Kiệt ở Thanh Hóa
Tượng Lý Thường Kiệt
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

Trước tình hình nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương như thế nào?
2. Tổ chức kháng chiến của nhà Lý:
Cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy, tổ chức kháng chiến.
-Tăng cường canh phòng, luyện tập.
- Đánh bại sự tấn công của Cham-pa.
- Thực hiện chủ trương “Tiến công trước để tự vệ”
Lý Thường Kiệt chủ trương “Tiến công trước để tự vệ”, “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
Nơi tập trung lực lượng của quân Tống
Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ trương “Tấn công trước” để “chặn thế mạnh của giặc”?
Vì ông hiểu được những khó khăn của nhà Tống; mặt khác, châu Khâm, châu Liêm, châu Ung là những nơi tập trung mọi lực lượng chuẩn bị xâm lược nước ta của nhà Tống, do vậy ông tin rằng nếu biết phối hợp, tập trung lực lượng tấn công bất ngờ thì có thể tiêu diệt được lực lượng chuẩn bị của giặc.
5000 quân
Nơi tập trung lực lượng của quân Tống
Lý Thường Kiệt
42 ngày
Tông Đản
Dựa vào lược đồ, em hãy tường thuật diễn biến cuộc tập kích của quân ta vào đất Tống?
Lược đồ cuộc tấn công để tự vệ của nhà Lý
Lý Thường Kiệt
42 ngày
Tông Đản
Lược đồ cuộc tấn công để tự vệ của nhà Lý
+Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân tiến vào đất Tống.
+Sau 42 ngày chiến đấu, quân ta hạ được thành Ung Châu và nhanh chóng rút về nước.
Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
(1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
*Nhóm 1,2,3: Vì sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là cuộc tấn công để xâm lược?
*Nhóm 4,5,6: Việc chủ động tiến công của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
Thảo luận nhóm
Nhóm 1, 2, 3:
-Khi tấn công quân ta yết bảng nói rõ mục đích tấn công của mình.
-Chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự mà địch chuẩn bị làm nơi tập kết để sang xâm lược nước ta.
- Khi đạt được mục tiêu, quân ta nhanh chóng rút về nước.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
Tiết 15: I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
a. Đánh 2 nước Hạ - Liêu
b. Đánh Champa để mở rộng lãnh thổ
c. Đánh Đại Việt để giải
quyết khó khăn trong nước
d. Tất cả biện pháp trên
Để giải quyết khó khăn của mình giữa thế kỷ XI nhà Tống đã làm gì?
Để thực hiện âm ưu đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống có chủ trương gì?
A. Xúi giục Cham-pa đánh lên từ phía Nam
B. Ngăn cản viêc buôn bán giữa 2 nước Việt – Tống
C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở dọc biên giới nước ta
D. Tất cả các ý trên
A. Lý Thái Tổ
B. Lý Thái Tông
C. Lý Thánh Tông
D. Lý Thế Tông
Để ổn định biên giới phía Nam vị vua nào cùng Lý Thường Kiệt tấn công Cham-pa?
A. 41 ngày
B. 42 ngày
C. 43 ngày
D. 44 ngày
Cuộc chiến đấu tiêu diệt thành Ung Châu diễn ra trong bao lâu?
 
Gửi ý kiến