Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Dũng
Ngày gửi: 20h:28' 18-09-2012
Dung lượng: 827.0 KB
Số lượt tải: 340
Số lượt thích: 1 người (Võ Thị Hoa)
Kiểm tra bài cũ
Đáp án

- Thế nào là tìm hiểu đề?
- Trình bày dàn ý đề "Sự tích hồ Gươm"?
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

I.Bài học
1.Ngữ liệu và PT ngữ liệu
a, Ng÷ liÖu 1
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Đề : Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Hãy tìm hiểu đề và lập dàn ý.
Đọc đề và xác định những từ ngữ quan trọng.
Đề nêu ra những yêu cầu gì?
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự.
* Tìm hiểu đề:
- Thể loại: kể chuyện (tự sự)
- Chuyện em thích và kể bằng lời văn của em
* Tìm ý và lập dàn ý:
I.Bài học
1.Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Chọn kể văn bản Thánh Gióng.
- TruyÖn kÓ vÒ ai?ë thêi gian nµo?
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự.
* Tìm hiểu đề:
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
- Truyện kể về Thánh Gióng.
- Thời vua Hùng thứ 6 ở làng Phù Đổng
I.Bài học
1.Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Chọn kể văn bản Thánh Gióng.
- TruyÖn kÓ vÒ ai?ë thêi gian nµo?
- Truyện kể về những sự việc gì? Diễn biến và kết quả?
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
- Truyện kể về Thánh Gióng.
- Thời vua Hùng thứ 6 ở làng Phù Đổng
- Truyện kể về:
+ Sự ra đời kì lạ của Gióng.
+ Tiếng nói đầu tiên.
+ Sự trưởng thành của Gióng.
+ Gióng đánh giặc.
+ Gióng về trời.
I.Bài học
1.Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Chọn kể văn bản Thánh Gióng.
- TruyÖn kÓ vÒ ai?ë thêi gian nµo?
- Truyện kể về những sự việc gì? Diễn biến và kết quả?
- Đưa ra hàng loạt các sự việc ấy, truyện có ý nghĩa gì?
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
- Truyện kể về:
+ Sự ra đời kì lạ của Gióng.
+ Tiếng nói đầu tiên.
+ Sự trưởng thành của Gióng.
+ Gióng đánh giặc.
+ Gióng về trời.
- ý nghĩa: ca ngợi người anh hùng đánh giặc bảo vệ đất nước.
I.Bài học
1.Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Chọn kể văn bản Thánh Gióng.
- TruyÖn kÓ vÒ ai?ë thêi gian nµo?
- Truyện kể về những sự việc gì? Diễn biến và kết quả?
- Đưa ra hàng loạt các sự việc ấy, truyện có ý nghĩa gì?
-Từ NL trên, em hiểu thế nào là lập ý cho bài văn tự sự?
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
- Lập ý là suy nghĩ, định hướng, xác định nội dung sẽ viết theo
yêu cầu của đề, cụ thể là xác định nhân vật, sự việc,
tình tiết theo diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chuyện.
N?u là chuyện sáng tạo thì phải nghĩ đến đặt tên chuyện.
I.Bài học
1.Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Nội dung của phần mở bài? Có cần phải giới thiệu T.Gióng không?
Vì sao?
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
*Lập dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu nhân vật Thánh Gióng
- Em bắt đầu kể chuyện Thánh Gióng từ đâu? Kết thúc chỗ nào?
- Th©n bµi: KÓ c¸c sù viÖc
+ Bắt đầu từ: : Sứ giả đi tìm người tài giỏi đánh giặc
+ Kết thúc: Vua nhớ ơn phong cho làm Phù đổng thiên vương, lập đền thờ ở quê nhà.
Sau sự việc mở đầu là một chuỗi sự việc phát triển đến kết thúc.
Em hãy kể diễn biến truyện?
+ Diễn biến:
- Gióng bảo sứ giả về tâu vua cho rèn ...
- Từ hôm đó, Gíóng ăn khỏe, lớn nhanh
- Giặc đến, vươn vai thành tráng sỹ
- Ra trận: Roi sắt gẫy nhổ tre làm vũ khí
- Thắng giặc, bay về trời
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
*Lập dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu nhân vật Thánh Gióng
- Th©n bµi: KÓ c¸c sù viÖc
+ Diễn biến:
- Gióng bảo sứ giả về tâu vua cho rèn ...
- Từ hôm đó, Gíóng ăn khỏe, lớn nhanh
- Giặc đến, vươn vai thành tráng sỹ
- Ra trận: Roi sắt gẫy nhổ tre làm vũ khí
- Thắng giặc, bay về trời
- Nhận xét về chuỗi sự việc em vừa kể?
=> Chuỗi sự việc được sắp xếp hợp lý, phù hợp với chủ đề.
I.Bài học
2.Kết luận
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

b. Cách làm bài văn tự sự
* Tìm ý và lập dàn ý:
*Tìm ý:
*Lập dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu nhân vật Thánh Gióng
Thân bài: Kể các sự việc
K?t bi:
- Có dàn ý, có sự việc, phải có lời kể. Viết lời kể cần phải chú ý những gì?
* Viết lời kể:
- Rõ ràng, chuẩn ngữ pháp, chính xác, có ngữ điệu riêng phù hợp với từng nhân vật.
- Chú ý 3 phần MB, TB, KB.
I.Bài học
VD. 5 cách mở bài
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Thánh Gióng là một vị anh hùng đánh giặc nổi tiếng trong truyền thuyết.
Lên ba tuổi mà Gióng vẫn không biết nói, biết cười, biết đi. Một hôm...
2. Ngày xưa, tại làng Gióng có một chú bé rất lạ, đã lên ba ...
5. Mét ®ªm tr¨ng s¸ng An hái «ng: “¤ng ¬i, t¹i sao lµng m×nh l¹i cã tªn lµ lµng Ch¸y?”.
¤ng An chËm d·i tr¶ lêi: “C¸i tªn lµng Ch¸y tuy b×nh dÞ nh­ng
nã g¾n víi truyÒn thuyÕt «ng Giãng ®¸nh giÆc ®Êy ch¸u ¹!”
- Các cách mở bài đó diễn đạt khác nhau như thế nào?
I.Bài học
VD. Cách kết bài
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Vua nhớ công ơn Thánh Gióng, vị anh hùng đánh giặc cứu dân đã phong là
Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ ở ngay quê nhà. Hàng năm vào tháng
Tư làng Gióng mở hội lớn ở đền thờ ông Gióng. Người ở khắp nơi về dự
hội rất đông họ còn tham gia thi thổi cơm, hái cà để tái hiện quá khứ của dân tộc
* Ghi nhớ: SGK /48
I.Bài học
II.Luyện tập
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Lập dàn ý chi tiết cho 1 câu chuyện tự chọn.
- HS trình bày
- GV nhận xét.
Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài:
- Học thuộc ghi nhớ
- Giờ sau chuẩn bị viết bài viết số 1
Tiết 16 : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Xin kính chào!
No_avatar

không hiểu gì hết

 
Gửi ý kiến