Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bảng kiểm điểm đảng viên theo mẫu mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Công Thành
Ngày gửi: 22h:35' 24-09-2012
Dung lượng: 5.5 KB
Số lượt tải: 679
Số lượt thích: 0 người

Đảng bộ xã Mỹ Châu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ trường THCS Mỹ Châu ----------------------------------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
( Theo tinh thần NQ 4 BCH TW Đảng khóa XI )
-----------------------------
Họ và tên : Đặng Công Thành
Đơn vị công tác : Trường THCS Mỹ Châu .
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Mỹ Châu .
Chức vụ :giáo viên.
Căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách mà NQ TW 4 đã nêu và quy định về những điều đảng viên không được làm ; Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin tự giác kiểm điểm bản thân theo các nội dung đã hướng dẫn như sau :
1.Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
- Bản thân lập trường tư tưởng luôn vững vàng kiên định.
- Luôn trung thành với đảng và lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng .
- Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, luôn thể hiện tính gương mẫu của người đảng viên.
- Trung thực trong công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng.
- Có tinh thần phê bình và tự phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.
- Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.Luôn học hỏi với bạn bè đồng nghiệp nhằm nâng cao năng lực công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2.Thực hiện những điều đảng viên không được làm:
- Luôn thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm như:
+ Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị ,quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.
+ Tổ chức, xúi giục tham gia các hoạt động bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.
+ Tổ chức tham gia các Hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.
+ Tổ chức tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
+ Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ,tết xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.
3.Chấp hành đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành- trường-địa phương nơi cư trú :
- Bản thân luôn gương mẫu chấp hành đường lối ,chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành- trường- địa phương nơi cư trú.
- Có ý thức tuyên truyền , vận động gia đình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
4.Những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Quyền hạn, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :
Bản thân trong thời gian qua là một phó chủ tịch công đoàn nhưng chưa phụ trách tốt nhiệm vụ do BCH công đoàn giao phó.Kết quả dạy học sinh vào 10 chưa cao.Hứa sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để khắc phục những hạn chế trên.
Mỹ Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2012
Người viết kiểm điểm
Đảng bộ xã Mỹ Châu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ trường THCS Mỹ Châu. ----------------------------------------
………………………………

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
( Theo tinh thần NQ 4 BCH TW Đảng khóa XI )

Họ và tên : ……………………………………
Đơn vị công tác : Trường THCS Mỹ Châu .
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Mỹ Châu .
Chức vụ :………………………..
Căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách mà NQ TW 4 đã nêu và quy định về những điều đảng viên không được làm ; Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin tự giác kiểm điểm bản thân theo các nội dung đã hướng dẫn như sau :

1.Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Thực hiện những điều đảng viên không được làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Chấp hành đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành- trường-địa phương nơi cư trú :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Quyền hạn, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mỹ Châu, ngày tháng năm 2012
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓