Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

unit 9 -write - lop 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Hồng Thắng
Ngày gửi: 20h:38' 01-04-2009
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người
What preparations you think should be made for a typhoon?
What is the story about?
The dog with the coming typhoon.
What was the weather like?
Perfect (adj)= very nice
What was the dog doing?
Run around in circles
Shelter (n)
How did Lan feel?
Scared (adj)
A
B
C
D
E
F
2.Ordering the pictures
1
2
3
4
5
6
PICTURE 1
Who is this?
She`s playing with her dog, Skippy.
It`s Lan
Where is she ?


She`s outside / in the garden .What is she doing ?
Lan is outside playing with her dog , Skippy

Lan / outside / play / her dog / Skippy .
How is the dog?
It looks strange. Perhaps it is scared
PICTURE 2
All of a sudden, the dog behaves strangely.

All of a sudden / dog / behave strangely ..
PICTURE 3
What`s on TV ?
The weather forecast
What does Lan`s mother say?
She tells Lan that she has just heard on TV that there is a typhoon coming .
Lan ran home and her mother tells her that there is a typhoon coming.
Mrs. Quyen / tell Lan / she / hear / on TV / there / be / typhoon coming.
PICTURE 4
What are they doing ?
They are gathering and talking about the coming typhoon.


Mrs. Quyen gathers her family and asks them to find shelter in the house .

Mrs. Quyen / gather / family / tell / they
/ find / shelter / in the house .
PICTURE 5
-What`s the weather like now ?
It is very dark. It has strong wind and heavy rain .
Suddenly, it becomes dark . The storm comes with strong wind and heavy rain .

Suddenly / sky / become / very dark .
Storm / come / with strong winds / heavy rain .

PICTURE 6
What`s the weather like now ?
It`s fine .

How are they now?
They all are happy.
The storm finishes soon and everyone is glad .

The storm/ soon/ finish .
Everyone / glad .
3. WRITING :
Use the pictures and the cues in the box to write a story . You can make changes or add more details to the story by using the simple past tense .
It/ beautiful day. Sun/shine.
Sky/ blue. Weather/
perfect. Lan/
outside/ play/ her dog/
Skippy
All of a sudden/ dog/
behaved strangely.
She/ keep/
run around in circles

Lan/run/ home/with/dog/tell
/mother/ what Skippy/ do.
Lan’s mother- Mrs. Queyn/
tell Lan/she/hear/on TV/
there/be/typhoon coming

Suddenly /sky/become/
very dark. Strom/come/
with strong winds/
heavy rain/ Mrs. Quyen/
family/ Scared.
Mrs. Quyen/gather
/family/tell/they/find/
shelter/in the home
But/soon/storm/finish.
Everyone/glad./
What/clever dog/ Skippy!
She/Save Lan/from/
catch/in/typhoon
* Suggest writing :
It was a beautiful day. The sun was shining, the sky was blue and the weather was perfect. Lan was outside playing with her dog, Skippy. All of a sudden, the dog began behaving strangely. She kept running around circles. Lan ran home with her dog to tell her mother what Skippy was doing. Lan`s mother, Mrs. Quyen told Lan that she heard on TV that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered her family and told them to find shelter in the house.
Suddenly, the sky became very dark. The storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen and her family were scared, but soon the storm finished and everyone was glad. What a clever dog Skippy is . She saved Lan from being caught in the typhoon.


How did the dog behave before the coming typhoon?
What did Mrs. Quyen do?
How was the storm?
What did everyone feel when the storm finished? How did they think about the dog?

ANSWER THE QUESTIONS
1
5
6
3
4
2
- Write again the story
- Prepare lesson LANGUAGE FOCUS
Relatives Pronouns: who, which, that
Relative clauses

HOME WORK
How did the dog behave before the coming typhoon?
The dog behaved strangely.
She kept running around in circles.
How was the storm?
The storm came with strong winds and heavy rain

What did Mrs. Quyen do?
Mrs. Quyen gathered her family and told that
they should find a shelter in the home
What did everyone feel when the storm finished ?
How did they think about the dog?
Everyone was glad. The dog is very clever, she
saved Lan from being caught in the typhoon
 
Gửi ý kiến