Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 7. Mèo con đi học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hải
Ngày gửi: 21h:12' 27-09-2012
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
NĂM HỌC : 2011- 2012
MÔN : TẬP ĐỌC
LỚP 1
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CƯMGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
MÔN TẬP ĐỌC - LỚP 1
NĂM HỌC : 2011 – 2012
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hải
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp ?
Kiểm tra bài cũ

?
Đọc thuộc lòng bài thơ
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Mẹ nói gì với bạn nhỏ ?
Kiểm tra bài cũ

?
Đọc thuộc lòng bài thơ
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Mèo con đi học
Tập đọc

Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết …!
Tôi đi học thôi !

Theo P.Vô-rôn-cô
Mèo con đi học

Theo P.Vô-rôn-cô
Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết …!
Tôi đi học thôi !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết …!
Tôi đi học thôi !

Tìm
tiếng có vần
Tổ 1 : uôn
Tổ 2 : iêm
Tổ 3 : uôi

Theo P.Vô-rôn-cô
Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết…!
Tôi đi học thôi !
Theo P.Vô-rôn-cô
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Tập đọc : Mèo con đi học
Luyện đọc câu
-Cắt đuôi ? Ấy chết …!
Tôi đi học thôi !

Theo P.Vô-rôn-cô
Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết ...!
Tôi đi học thôi !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GIẢI LAO

Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết …!
Tôi đi học thôi !
Theo P.Vô-rôn-cô

Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết !

Tôi đi học thôi !

- Cắt đuôi ? Ấy chết …!

Cừu mới be toáng :

Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết…!
Tôi đi học thôi !
Theo P.Vô-rôn-cô
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Mèo con đi học
Ôn các vần ưu, ươu
Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết…!
Tôi đi học thôi !

Cừu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
1.Tìm tiếng trong bài có vần ưu :
Cừu
ưu / ươu
bưu / bươu
so sánh vần :
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Mèo con đi học
bưu điện ốc bươu
Tìm tiếng ngoài bài
có vần ưu.
2. Tìm tiếng ngoài bài
có vần ươu.
Tập đọc
Mèo con đi học
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Cây lựu vừa bói quả.
3.Nói câu chứa tiếng có vần ưu
ưu
Nói câu chứa tiếng có vần ươu
Đàn hươu uống nước suối.
ươu
ĐỎ
XANH
TRÒ CHƠI: EM L NH VƠ D?CH
Dặn dò
Tiết sau:
-Luyện đọc:Người bạn tốt
- Tìm hiểu nội dung bài.
Chúc các thầy cô và các em sức khoẻ
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến