Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Đề tài Cuộc sống quanh em

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đăng Thủy
Ngày gửi: 14h:56' 28-09-2012
Dung lượng: 17.2 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BÌNH YÊN
GIÁO SINH : LÊ ĐĂNG THỦY
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy trình bày lại các bước tiến hành một bài vẽ tĩnh vật
B1 . Kẻ khung hình chung
B2 . Xác định tỉ lệ , và phác hình băng nét thẳng
B3 . Vẽ hình chi tiết
B4 . Vẽ màu
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
VẼ TRANH
Bài 10
Đề tài gia đình:
Đề tài trường học:
Đề tài xã hội:
Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Thảo luận nhóm
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu A xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu B xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu C xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu D xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Thảo luận nhóm
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Y tế
Giao thông
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Y tế
Giao thông
Lao động
Nội trợ
VẼ TRANH
Bài 10
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
Lễ hội
Thể thao
Y tế
Giao thông
Lao động
Nội trợ
Vui chơi
Buôn bán họp chợ
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học tập, vui chơi, giải chí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời.
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học tập, vui chơi, giải trí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời.
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, sa?p xờ?p hi`nh a?nh cho ho?p li?
Bước 3: Vẽ hình chi tiờ?t
Bước 4: Vẽ màu
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
Nụ?i dung vui choi , lờ~ hụ?i
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
II. Cách vẽ
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Tham khảo một vài các sắp xếp bố cục
B
A
c
d
2
1
3
4
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
tranh tham khảo
tranh tham khảo
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích
(trên khổ giấy A4)
III/ Thực hành :
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
- Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
II. Cách vẽ
Các bước tiến hành bài vẽ tranh
Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
Bước 3: Vẽ hình vào mảng
Bước 1: Vẽ màu
Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích
(trên khổ giấy A4)
III/ Thực hành :
Tiêu chí đánh giá bài vẽ:
- Rõ nội dung đề tài
- Bố cục
- Hình vẽ
IV/ Bài tập về nhà
- Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa vẽ xong ở lớp)
- Chuẩn bị cho bài học sau
Bài 10
VẼ TRANH
Đề tài cuộc sống quanh em
 
Gửi ý kiến