Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tờ trình thành lập Hội Đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Hội (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:04' 03-10-2012
Dung lượng: 5.0 KB
Số lượt tải: 572
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT ANH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘI SƠN Độc lập – Tự do – hạnh phúc


Số: .../TTr-HĐT Hội Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v thành lập Hội đồng trường Tiểu học Hội Sơn
nhiệm kì 2012-2017

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Anh Sơn
Phòng Giáo dục và Đào tạo Anh Sơn

- Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ – BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
- Căn cứ công văn số 2007/HD-SGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2012 Về việc kiện toàn Hội đồng trường các trường mầm non, trường phổ thông;
- Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Anh Sơn về việc thành lập Hội đồng trường;
- Căn cứ nghị quyết phiên họp cơ quan ngày 01 tháng 10 năm 2012,
Trường Tiểu học Hội Sơn lập tờ trình này, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Anh Sơn , trình Uỷ ban nhân dân huyện Anh Sơn ra quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2012-2017 (có danh sách kèm theo).
Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng trường, trường Tiểu học Hội Sơn sẽ tiến hành xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều 20, Điều lệ trường Tiểu học.


Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; HIỆU TRƯỞNG
- UBND Huyện Anh Sơn;
- Lưu văn thư.Nguyễn Tất Trường

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓