Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng Nga (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:18' 03-10-2012
Dung lượng: 822.5 KB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi
môn toán
lớp: 5
Trường Tiểu học Trực Tuấn
Giáo viên: Nguyễn Thị Yên
Huyện Trực Ninh
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
A
B
C
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Ví dụ 1:
0
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
A
B
C
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Bài giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
1,2 + 1,2 + 1,2 = 3,6 (m)
Đáp số: 3,6 m
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Ta có: 1,2 m = 12dm
36 dm = 3,6 m
Vậy : 1,2 x 3 = 3,6 (m).
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Ví dụ 1:
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :
1, 2
X
3
- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
2
3
6
3
1
3
- Phần phập phân của số 1,2 có một chữ số,
,
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
ta dùng
dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
0,4 6
x
1
2
9 2
4 6
5,5 2
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
,
- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
- Đánh dấu phẩy ở tích
* Đếm : Phần thập phân của 0,46 có 2 chữ số
*Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ
số kể từ phải sang trái
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Muốn nhân một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như thế nào?
Muốn nhân một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Thực hành
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7
b) 4,18 x 5
c) 0,256 x 8
d) 6,8 x 15
Bài 1:
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Bài 2: Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Thực hành
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
Tóm tắt
1 giờ :
4 giờ :
42,6km
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Bài 3:
Thực hành
Bài 1:
Bài giải
Trong 4 giờ ô tô đi được là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km
Tóm tắt
1 giờ :
4 giờ :
42,6km
? km
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Bài 3:
Thực hành
Bài 1:
Trong 4 giờ ô tô đi được là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km
Tóm tắt
1 giờ :
4 giờ :
42,6km
? km
Bài giải
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
trò chơi: ai nhanh ai đúng
1,2
8
9 6
,
4,25
3
21 25
12 03
5
60,15
0,359
5 135
13
2,724
6
16 344
2,50
3
7 5
5,067
25
126 675
5 9876
12
71,8512
0,5689
36
20 4804
,
,
,
,
,
,
,
,
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
 
Gửi ý kiến