Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duyên Haỉ
Ngày gửi: 16h:20' 08-10-2012
Dung lượng: 405.0 KB
Số lượt tải: 560
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN
KHỐI LƯỢNG VÀ QUÁN TÍNH
CÁC LỰC CƠ HỌC: LỰC HẤP DẪN, LỰC ĐÀN HỒI, LỰC MA SÁT, LỰC HƯỚNG TÂM
CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
BÀI 9
CHƯƠNG II
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng?
Vật nào tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi?
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
Hình 9.1
I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
3. Giá của lực là đường thẳng mang vectơ lực.
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
Những lực nào tác dụng lên vật?
Các lực này do những vật nào gây ra?
Các lực này có đặc điểm gì?
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
Hai lực cân bằng là 2 lực cùng tác dụng lên 1 vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.
4. Đơn vị của lực: Niutơn (N)
I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.
2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Giá của lực là đường thẳng mang vectơ lực.
4. Đơn vị của lực: Niutơn (N)
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
Lực là đại lượng vectơ, vậy lực có tính chất cộng không?
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
II. Tổng hợp lực
Vòng nhẫn O chịu tác dụng của những lực nào?
Độ lớn của các lực này được xác định như thế nào?
1. Thí nghiệm
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
Từ thí nghiệm ta rút ra được kết luận gì về tính chất của lực?
1. Thí nghiệm
2. Định nghĩa
Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.
II. Tổng hợp lực
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
II. TỔNG HỢP LỰC
3. Quy tắc hình bình hành
OIII. Điều kiện cân bằng của chất điểm
Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
Bài tập vận dụng
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
O
M
N
M
N
A
B
O
D
C
IV. Phân tích lực
1. Thí nghiệm
2. Định nghĩa
- Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như các lực đó.
- Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
IV. PHÂN TÍCH LỰC
3. Phương pháp
Phân tích lực phải tuân theo qui tắc hình bình hành.
BÀI 9-TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

 
Gửi ý kiến