Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHUYÊN ÐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN.

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Điền
Ngày gửi: 17h:45' 13-10-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người

********** **********
CHUYÊN ĐỀ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ KHỐI 4&5
PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH THUẬN 5
BỘ PHẬN: TỔ KHỐI 4&5
Ngu?i th?c hi?n: Ph?m Thanh Di?n

Trong các hoạt động nhà trường, hoạt động về lĩnh vực chuyên môn là một trong những hoạt động giữ vai trò rất quan trọng. Hoạt động chuyên môn của nhà trường có chất lượng hay không, vấn đề này phụ thuộc ít nhiều vào việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối. Ngoài ra góp phần đưa hoạt động chuyên môn của nhà trường đi lên; đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì vậy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của tổ khối sao cho có chất lượng, hiệu quả đây là vấn đề rất quan trọng, một vấn đề nóng bỏng mà tất cả nhà trường đều phải quan tâm.
Tổ chuyên môn là tổ chức cơ sở của bộ máy chính quyền nhà trường trực tiếp quản lý giáo viên về mặt tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch giáo dục và giảng dạy, kết quả đào tạo học sinh. Là nơi tổ chức thực hiện chương trình theo nội dung, phương pháp và biên chế đã quy định; nơi triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục tới học sinh.
Tổ chuyên môn là nơi tập hợp đoàn kết giáo viên, tiến hành trao đổi chuyên môn, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm giáo dục
Đây cũng chính là nơi chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng hiệu quả dạy và học của tổ chuyên môn đối với nhà trường. Đồng thời tổ chuyên môn là nơi kịp thời hổ trợ tay nghề giáo viên, giúp cán bộ quản lý đánh giá xếp loại loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Thật vậy, hoạt động của tổ chuyên môn vô cùng quan trọng, là nền tảng vững chắc cho hoạt động giáo dục nhà trường. Với nội dung đề tài này nhằm thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn giúp cho giáo viên trong tổ có điều kiện học hỏi, trao đổi lẫn nhau và nâng cao tay nghề.
Dưới sự quan tâm lãnh đạo của BGH nhà trường, người tổ trưởng tổ chuyên môn cần phải linh động tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn khối sao cho có chất lượng hiệu quả. Để nâng cao chất lượng giáo dục và tay nghề cho giáo viên trong tổ. Việc sinh hoạt tổ khối đóng vai trò quan trọng phải luôn luôn đổi mới nội dung sinh hoạt cho phù hợp với từng thời điểm của kế hoạch năm học mà ta đã đề ra. Có như vậy thì chất lượng giáo dục ngày càng tiến xa hơn.
Để có kết quả đạt được theo quy định đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng linh hoạt, xác định tốc độ cần đạt sau từng bài học đối với lớp mình phụ trách. Do đó muốn có người thầy giỏi thì người làm công tác chuyên môn phải quan tâm đến đổi mới nền nếp sinh hoạt chuyên môn vì tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng của nhà trường, là cầu nối thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả về nội dung, phương pháp, chương trình ở cấp học một cách sát thực.
Từ những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy Tổ chuyên môn là tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
Từ những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy Tổ chuyên môn là tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;
- Điều hành hoạt động của tổ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ.
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn, soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn KTKN, GDKNS, nội dung điều chỉnh dạy học, ra đề kiểm tra, kế hoạch dự giờ, thao giảng của các thành viên trong tổ)
1. Nhiệm vụ của TCM trong nhà trường
-Vận dụng được các kiến thức trên vào xây dựng kế hoạch của TCM và tổ chức, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của giáo viên và các loại kế hoạch khác.
-Nâng cao ý thức về vai trò của TTCM (và của giáo viên) trong việc xác định mục tiêu và phương hướng cho các hoạt động phát triển chuyên môn trong năm học; trên cơ sở đó, dần khắc phục thói quen làm việc theo kinh nghiệm hoặc tùy tiện.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác;
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Tổ chuyên môn sinh hoạt theo định kỳ hai tuần một lần.

- Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và các quy định khác hiện hành.
       - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.       - Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ: Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triệu tập, hội ý, họp tổ.
   - Quyền quyết định các nội dung sinh hoạt tổ trên cơ sở các kế hoạch.
    - Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên trong tổ, giúp hiệu trưởng có cơ sở đánh giá giáo viên một cách chính xác.
    - Quyền được tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn có liên quan đến chương trình của các môn, của tổ khi cấp trên tổ chức.
      
2. Quyền hạn của TCM trong nà trường
       - Quyền tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề về chuyên môn. Đề nghị Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy - học của các môn học mà tổ phụ trách.
    - Quyền tham gia vào Hội đồng thi đua - khen thưởng của nhà trường, là một trong những thành viên chính thức của Hội đồng.
- Sự chuẩn bị về nội dung của các thành viên trước buổi họp còn han chế.
- Trong buổi sinh hoạt ít tuyên truyền, phổ biến những vấn đề về chủ trương, về đường lối, về giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề nổi cộm, gay cấn của giáo dục hiện nay…
- Đa số các tổ trưởng chưa được tập huấn, chưa được tiếp cận các tài liệu về lãnh đạo, về quản lý.
- Một số tổ trưởng chưa sáng tạo, đổi mới phương pháp hoạt động của tổ chuyên môn nên tạo sự nhàm chán cho các thành viên trong tổ.


-Tổ trưởng là người đứng đầu trong khối, chịu sự quản lý của ban giám hiệu nhà trường. Tổ trưởng có nhiệm vụ truyền lại những chỉ đạo về các hoạt động trong nhà trường trong đó hoạt động dạy học là chính. Tổ chuyên môn là nơi triển khai các hoạt động dạy học trong nhà trường, có quan hệ hợp tác phối hợp với các bộ phận và đoàn thể khác trong nhà trường. Tổ trưởng chuyên môn chính là cầu nối giữa Ban giám hiệu và giáo viên nên cần có sự hiểu biết nhất định về quan hệ quản lý trong nhà trường. Chính vì thế mà ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu cùng phối hợp với công đoàn trường để chọn ra được những khối trưởng thật sự đáp ứng được các yêu cầu công tác. Muốn chỉ đạo tốt hoạt động của tổ, giáo viên có năng lực quản lý được chọn tổ trưởng phải đảm bảo các tiêu chí sau:
a. Công tác xây dựng đội ngũ tổ trưởng TCM:
- Phải là người có tâm với nghề, nhiệt tình trong công tác, chấp hành tốt các quy định của ngành, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Người tích cực đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động, có kiến thức vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, làm việc luôn có kế hoạch.
- Người nhiệt tình, kiên quyết, dám quyết định, am hiểu công việc, chịu trách nhiệm với công việc đồng thời có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tập thể vững mạnh.
- Người bạn đồng hành, đồng chí chân thành, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp về tinh thần lẫn vật chất và điều cốt lõi là phải biết động viên tinh thần, khích lệ sự cố gắng phấn đấu của mọi thành viên trong tổ.
- Điều quan trọng là người tổ trưởng phải có uy tín, được tập thể tín nhiệm. Biết điều hành các hoạt động của khối một cách khoa học, hiệu quả.


b. Công tác bồi dưỡng tổ trưởng TCM:
Để thực hiện tốt công tác này, Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường phải giúp khối trưởng chuyên môn nhận thức đúng đắn về vai trò của mình trong việc chỉ đạo chuyên môn ở nhà trường như:


- Xây dựng kế hoạch tổ, được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học cá nhân.
- Phổ biến, theo dõi nhắc nhở việc thực hiện quy chế chuyên môn.
* Giúp giáo viên thực hiện chương trình dạy học:
- Tổ chức cho giáo viên thảo luận những vấn đề mới và khó trong chương trình, thống nhất những vấn đề trọng tâm.
- Dự kiến những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện chương trình và dự kiến biện pháp giải quyết khả thi theo khả năng của giáo viên trong tổ chuyên môn, những điều kiện vật chất kỹ thuật cần có.
- Theo dõi việc thực hiện chương trình.
- Yêu cầu giáo viên nghiên cứu kỹ chương trình ở các khối lớp được phân công giảng dạy.
Nhiệm vụ của tổ trưởng TCM:


.
Đối với tổ trưởng chuyên môn
Đối với các thành viên trong tổ
Đối với hiệu trưởng
Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn
Quy trình xây dựng kế hoạch TCM

Bước 5: Công bố và thực hiện kế hoạch
Bước 4: Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt
Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch
Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể
Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học
Việc 1: Thu thập, xử lý thông tin
Việc 2: Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới
Việc 3: Xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu
Việc 4: Xác định các biện pháp thực hiện
Việc 5: Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện
Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể
Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học
Quy trình xây dựng kế hoạch TCMYêu cầu phẩm chất năng lực Tổ trưởng TCM
14Tăng cường mối quan hệ của tổ trưởng chuyên môn trong hoạt động quản lý.
15
Quan hệ với HT, PHT
Quan hệ với các TTCM khác
Quan hệ với GVCN
Quan hệ với HĐ trường
Quan hệ với Công đoàn, Đoàn, Đội, CB Tham vấn
Chấp hành
Tham mưu
Cầu nối…
Chấp hành
Tham gia
Tham mưu
Phối hợp
Cam kết thi đua
Chỉ đạo
Phối hợp
Phối hợp

Hoạt động quản lý của TTCM
16
Kiểm tra

- Kiểm tra đánh giá
- Phát huy thành tích
- Điều chỉnh những lệch lạc
- Xử lý sai phạm
Kế hoạch
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của tổ
Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân.
Tổ chức
- Phân công giáo viên
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH.
Đề nghị khen thưởng, kỉ luật
Thiết lập các mối quan hệ QL và cơ chế hoạt động trong tổ.
Tổ chức lao động khoa học
Chỉ đạo
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Đôn đốc, động viên tạo động lực
Giám sát, uốn nắn
Thúc đẩy hoạt động
TTCM- Hướng dẫn giáo viên thảo luận xác định rõ mục đích yêu cầu của chương và từng bài và có sự thống nhất trong tổ, phát hiện những vấn đề khó khi giảng dạy, phân tích các phương pháp có thể vận dụng phù hợp với từng hoạt động để đạt kết quả cao trong giảng dạy.
- Trao đổi các tài liệu tham khảo, làm đồ dùng dạy học, nghiên cứu sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học hiện có.
Kiểm tra việc soạn bài của giáo viên vào giữa tháng và cuối tháng. Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tổ trưởng đánh giá việc soạn giảng, hồ sơ sổ sách để giáo viên trong tổ bổ sung kịp thời.Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu vận dụng các phương pháp dạy học mới.
- Xây dựng kế hoạch dự giờ của tổ hàng tháng trong năm học.
Giúp viên viên chuẩn bị bài dạy:
Nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp:
- Tổ chức thao giảng về đổi mới phương pháp giảng dạy và rút ra thống nhất chung quy trình giảng dạy.
Kiểm tra việc lên lớp theo lịch báo giảng, dạy bù, việc thực hiện nề nếp giảng dạy.
- Tổ chức cho giáo viên trong tổ nghiên cứu nắm vững các qui định về kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học sinh theo thông tư 32 của Bộ GD&ĐT.
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc các qui định của nhà trường về kiểm tra đánh giá học sinh (chấm bài, vào sổ điểm, xếp loại và đánh giá học lực của học sinh).Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS:
Tổ chức phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi:
- Xác định đối tượng, xây dựng nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể cho từng khối lớp và phụ đạo, kiểm tra đánh giá ghi nhận sự tiến bộ của học sinh trong từng giai đoạn.
Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của TCM theo quy định của nhà trường.
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ( Nêu đặc điểm tình hình chung của năm học trước, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thực hiện trong năm học, kế hoạch hoạt động hàng tháng cả năm học.)
Sổ theo dõi GV&HS để theo dõi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo kịp thời. (Thống kê nhân sự của tổ, đăng ký thi đua năm học mới, kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua cuối năm học, danh sách GV được thanh tra – kiểm tra theo QĐ 14, danh sách GV dạy thao giảng,
d. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn:
danh sách GV tự làm ĐDDH, theo dõi các mặt công tác của từng giáo viên trong tháng, thống kê học sinh từng tháng, thống kê độ tuổi đầu năm, giữa năm, cuối năm học, thống kê khảo sát chất lượng đầu năm học, GHKI, CHKI, GHKII, CHKII, danh sách học sinh yếu, danh sách học sinh giỏi, danh sách học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn)
- Sổ nghị quyết: Sổ họp tổ chuyên môn và sổ nghị quyết thao giảng, chuyên đề: ghi lại quá trình diễn biến họp tổ chuyên môn và thao giảng, chuyên đề, những kiến nghị trong tổ đến Ban Giám hiệu.
- Sổ báo giảng: thường xuyên cập nhật kịp thời đúng theo phân phối chương trình.
- Sổ kiểm tra hồ sơ GV: cập nhật tên hồ sơ, đánh giá, nhận xét hồ sơ, đề nghị bổ sung hồ sơ.
- Sổ báo cáo nội dung họp tổ: họp tổ lần 1 sơ kết 2 tuần đầu và phương hướng nhiệm vụ 2 tuần tiếp theo, họp tổ lần 2 báo cáo tình hình hoạt động tháng và phương hướng nhiệm vụ 2 tuần đầu tháng sau.
- Sổ kế hoạch dự giờ: Tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch cụ thể ngày dạy, người dự, người dạy, lớp, tiết, môm, tên bài dạy cụ thể.
- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi: Nêu mục tiêu, đặc điểm tình hình, nội dung kế hoạch thực hiện, nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể cho từng tháng của từng khối trong năm.
- Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu: Nêu mục tiêu, đặc điểm tình hình, kết quả khảo sát đầu năm, kế hoạch và biện pháp thực hiện phụ đạo học sinh yếu trong khối, danh sách theo dõi chất lượng học sinh yếu của từng tháng và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh từng khối.
1. Tuyên bố lý do - Kiểm tra số lượng có mặt - vắng mặt, thiệu thành phần và thư kí
2. Nội dung làm việc .
- Tổ trưởng chuyên môn đánh giá việc giảng dạy, hoạt động của tổ trong 2 tuần qua sơ kết tình hình thuận lợi – khó khăn của Tổ chuyên môn trong tháng qua đó đồng thời nêu cụ thể số liệu trong tháng đã làm được, chưa làm được, đánh giá những cá nhân GV - lớp hoàn
Xây dựng và thông qua quy trình họp tổ chuyên môn:
thành tốt, những tồn tại trong tháng, những vấn đề cần khắc phục, tháo gở bổ sung trong tháng. (lưu ý những tổ có thư viện, TB, TPT Đội, GV chuyên). Đánh giá việc soạn bài, hoàn thành sổ sách của GV. Những văn bản mới; văn bản cũ cần triển khai lại.
- Tổng hợp nắm báo cáo tình hình số liệu HS - lớp của tổ viên phản ảnh :
+ Tổ trưởng chuyên môn cần nắm và ghi nhận :
Sĩ số HS, tình hình duy trì sĩ số, bỏ học trong tháng ( tỉ lệ chuyên cần của lớp) tình hình thực hiện chương trình, nhanh chậm từng môn có đúng phâ phối chương trình chưa. Tình hình phụ đạo HS yếu – cá biệt, tình hình lớp dạy 5 buổi/tuần .
- Các phong trào hoạt động chủ đề trong tháng do BGH phân công cho lớp, cho Tổ chuyên môn phải thực hiện.
- Tình hình khó khăn thuận lợi, các môn, tiết, chương khó theo phân môn giảng dạy.
- Nội dung kiến thức môn khó trong tháng mà GV vấp phải, bàn bạc thảo luận biện pháp để tháo gở vấn đề.
- Tình hình chuẩn bị thiết bị-tự làm ĐDDH thực hiện trong tháng, tài liệu sách giáo khoa, …
Số lượng tiết GV dự giờ chéo đã đi dự - chưa dự được, cần nắm tình hình tiến bộ, khó khăn về chất lượng giờ dạy khi dự giờ so với thời gian trước như thế nào ?
- Nguyên nhân chưa đạt, tồn tại trong tháng cần phân tích cụ thể để tập thể rút kinh nghiệm cho thời gian tới .
-Thời gian nào ? sẽ tiếp tục thực hiện các công việc còn tồn tại chưa thực hiện được.
3. Triển khai 1 số công tác tháng được BGH phân công cho Tổ chuyên môn:
Tuỳ tình hình từng tháng mà Tổ trưởng chuyên môn chọn lựa để định ra những công việc làm cụ thể theo gợi ý dưới đây .
Kế hoạch dự giờ (thao giảng) của tổ; kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp.
- Kế hoạch kiểm tra việc học tập của HS, tổ chức hoạt động ngoại khóa, phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi;

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục của tổ;
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: PPDH các môn học (Quy trình dạy học của môn học, phân môn cách đánh giá cho điểm);
Sinh hoạt chuyên đề giáo dục tiểu học. ( nếu có ) Tên chuyên đề - Hướng dẫn phân công GV báo cáo chuyên đề.
- Chuẩn bị nội dung gì ? Tài liệu ? Thời gian ? nhân sự tham gia xây dựng chuyên đề
- GV nào minh hoạ thao giảng ? địa điểm ? Thời gian thao giảng ? cần chuẩn bị gì ?
GV lên kế hoạch tự dự giờ chéo trao đổi rút kinh nghiệm.
- Triển khai báo giảng, phân phối chương trình trong tuần, tháng .
- Thảo luận về tiết dạy mẫu, tiết thao giảng chưa đạt yêu cầu trong Tổ chuyên môn còn vấp phải (nếu có). Những phương pháp và kiến thức trong tiết dạy khó, chưa đạt yêu cầu, những hạn chế chất lượng HS trong tiếp thu chậm, bàn biện pháp tháo gỡ .
Kiểm điểm phê bình, góp ý GV trong tổ có vi phạm chưa hoàn thành hồ sơ sổ sách, các công tác khác. ( nếu có ) .
4- Tổng kết sinh hoạt Tổ chuyên môn:
+ Nêu lại những công tác trọng tâm trong tháng mà Tổ chuyên môn cần ra sức thực hiện đạt yêu cầu.
+ Những vấn đề mà tập thể đưa ra bàn bạc thảo luận đi đến thống nhất chung cần thực hiện trong tháng, Ý kiến quyết định cuối cùng là của Tổ trưởng chuyên môn, mang tính chất quyết định .
+Những vấn đề cần thống nhất đề xuất BGH trường xem xét giải quyết , nhằm tháo gở khó khăn trong Tổ chuyên môn ( nếu có ) . Khi vượt thẩm quyền của Tổ trưởng chuyên môn , thì Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp xin ý kiến Hiệu Trưởng , sau đó sẽ trả lời hoặc chỉ đạo tổ viên thực hiện .
Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của nhà trường.
Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các hoạt động giáo dục, dạy học.
Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý mà Hiệu trưởng dựa vào đó để quản lý nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động sư phạm của GV.
TCM là nơi tập hợp, đoàn kết các GV trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ GV trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Vì vậy tổ chuyên môn có ý nghĩa cực kì quan trọng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Thực tế cho thấy trường nào có phong trào chuyên môn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đếu rất chú trọng đến sinh hoạt chuyên môn trong tổ khối.
CÁN BỘ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH THUẬN 5
THI ĐUA - DẠY TỐT - HỌC TỐT
học tập và làm theo
tấm gương đạo đức hồ chí minh
Kính chào quý thầy cô
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt
và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓