Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. Natural disaters

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hoanh
Ngày gửi: 14h:51' 15-10-2012
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Lesson plan
Unit 9_natural disasters
Period 59_lesson : read
TEACHER: NGUYỄN MẠNH TÙNG
School: PH? CU?NG lower secondary school
WARM UP : MATCHING
drought
earthquake
typhoon
volcano
flood
snowstorm
ANSWER THE QUESTIONS .
How do you know it is a snowstorm/ an earthquake/ a volcano/a typhoon/ a flood/ a drought ?
Have you ever experienced any of these natural disasters ? What happened ? How did you feel ?
Lesson : Read
PERIOD : 59

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS
I/ PRE – TEACH VOCABULARY
- a tidal wave :
sóng thần
- a tornado :
cơn lốc xoáy
- funnel – shaped (adj):
có hình phễu
- (to) suck up :
hút lên
- a shift :
sự chuyển dịch, sự thay đổi
- (to) warn :
báo trước, cảnh báo
PRE-READING

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS
CHECKING VOCABULARY
- a tidal wave:
sóng thần
- a tornado :
cơn lốc xoáy
- funnel – shaped (adj):
có hình phễu
- (to) suck up :
hút lên
- a shift:
sự chuyển dịch, sự thay đổi
- (to) warn :
báo trước, cảnh báo
PRE-READING
PRE-READING
III/ COMPLETE THE SENTENCES
WHILE-READING
LUCKY NUMBER
1
b, What happened during the earthquake in Kobe?
2
3
Lucky number.
f, How can you describe a tornado?
4
a, Where do the majority of earthquakes occur?
5
6
7
Lucky number.
c, When can a tidal wave only occur?
Lucky number.
Many people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.
A type of storm that passes overland below a thunderstorm.
The majority of earthquakes occurs around the Pacific Rim.
When there is an abrupt shift in the underwater movement of the Earth.
e, Which language does the word "typhoon" come from?
8
The word typhoon comes from Chinese.
d, What is another word for "a tropical storm" in Australia?
Another word for a tropical storm in Australia is a cyclone.
9
1. The majority of earthquakes ....
2. During the earthquake in Kobe, many ......
3. A tidal wave can only occur when ...
4. In Australia, a tropical storm is known as .....
5. The Chinese language gave us ...
6. A Tornado is a type of storm that ..
occur around the Pacific Rim.
people were killed
when homes, office blocks and highways collapsed.
there is an abrupt shift
in the underwater movement of the Earth.
a cyclone.
the word "typhoon".
passes overland below a
thunderstorm and sucks up anything that is in its path.
Complete the sentences
UNIT 9 : NATURAL DISASTERS
POST-READING
What natural disasters have you learnt from the lesson?Describe them.
UNIT 9 : NATURAL DISASTERS
HOMEWORK

- Learn vocabulary by heart ( names of natural disasters).
Do exercise 1, 2 page 79 in your notebooks
Prepare : Unit 9 Lesson :Write p. 79,80
Vocab: to behave, shelter, scared, all of sudden, strangely.
Write a passage (70 - 100 words) about a natural disaster in our country.
Thank you very much for your attending and listening to my lesson today.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓