Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liễu
Ngày gửi: 21h:04' 16-10-2012
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán 4
+Tìm x:

a) x – 306 = 504 b) x + 254 = 680
x = 504 + 306 (Tìm SBT)
x = 810
Thử lại:
810 – 306 = 504
504 = 504
x = 680 - 254 (Tỡm SH)
x = 426
Th? l?i:
426 + 254 = 680
680 = 680
Tim hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Toán
Tóm tắt:
?
?

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tim hai số đó.

Số lớn:
?
Toán
Tóm tắt:

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tỡm hai số đó.


*Trao đổi nhóm đôi:
Tổng hai số khi đó hay hai lần số bé bằng bao nhiêu?
Tính xem số bé bằng bao nhiêu?

Tim hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tỡm hai số đó.
Số bé là :

Số lớn là:

Dáp số: Số bé: 30
Số lớn: 40.
Bài giải:
Số lớn:
?
Số bé:
?
10
70
Tóm tắt:
Toán
(70 - 10)
: 2
=
30
30 + 10
=
40


Số bé =
(Tổng - Hiệu) : 2
Cách 1
30
Số lớn:
?
Số bé:
?
70
Toán
Tóm tắt:
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. tỡm hai số đó.
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tim hai số đó.
Số lớn là :

Số bé là:

Dáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30.
Bài giải:
Số lớn:
?
Số bé:
?
10
70
Tóm tắt:
Toán
(70 + 10)
: 2
=
40
40 - 10
=
30


Số lớn =
(Tổng + Hiệu) : 2
Cách 2
40
Toán

+ Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng, ta làm như thế nào?

Luyện tập
Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt:
? tuổi
? tuổi
Các nhóm 1, 2 và 3 làm theo cách tìm số bé trước;
Các nhóm 4, 5 và 6 làm theo cách tìm số lớn trước.

Dáp số: Con: 10 tuổi
Bố: 48 tuổi
Giải

Tuổi con là:
(58 - 38) : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi bố là:
10 + 38 = 48 (tuổi)
Bài 1:

Dáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi
Giải
Tuổi bố là:
(58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)
Tuổi con là:
48 - 38 = 10 (tuổi)
Bài 1:
Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?
Tóm tắt:
Giải

Dáp số: 12 học sinh gái;
16 học sinh trai.
Số học sinh gái là:
(28 - 4) : 2 = 12 (học sinh)
Số học sinh trai là:
12 + 4 = 16 (học sinh)
Bài 2:
Giải

Dáp số: 16 học sinh trai;
12 học sinh gái.
Số học sinh trai là:
(28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)
Số học sinh gái là:
16 - 4 = 12 (học sinh)
Bài 2:
Bài 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt:

Dáp số: 275 cây
325 cây
Lớp 4A trồng được số cây là:
(600 - 50) : 2 = 275 (cây)
Lớp 4B trồng được số cây là:
275 + 50 = 325(cây)
Bài 3:
Giải
Bài 4: Tính nhẩm:
Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tim hai số đó ?

*Trong hai đáp án sau, đáp án nào đúng ?
Số bé =
Số lớn =
(Tổng - Hiệu) : 2
(Tổng + Hiệu) : 2
 
Gửi ý kiến