Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyen Thi Thuy
Người gửi: Nguyễn Thị Thuý
Ngày gửi: 13h:35' 22-10-2012
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 645
Số lượt thích: 0 người
MÔN TIN HỌC LỚP 7
vÒ dù giê m«n lÞch sö líp 7
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy
Trường THCS Tràng An
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Hàm là gì? Nêu các bước nhập hàm?
Đáp án: * Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
Các bước nhập hàm:
B1: Chọn ô cần nhập hàm.
B2: Gõ dấu =
B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4: Nhấn Enter để kết thúc việc nhập hàm
Hàm trong chương trình bảng tính
1
Cách sử dụng hàm
2
Một số hàm trong chương trình bảng tính
3
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Tiết 18 - Bài 4
3
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Làm thế nào để có tổng điểm của từng học sinh?

=7+6+6+9+9+10
Hoặc =C4+D4+E4+F4+G4+H4

47
a) Hàm tính tổng
nchoangsa@gmail.com

=SUM(7,6,6,9,9,10)
Hoặc =SUM(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
Hoặc =SUM(C4:H4)
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Ví dụ 1:
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a) Hàm tính tổng
Ví dụ 2: Giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 27.
Khi đó, em hãy cho biết kết quả khi sử dụng các hàm sau:
=sum(5,27)
=> Kết quả: 32
=sum(A2,B8)
=> Kết quả: 32
=sum(A2,B8,105)
=> Kết quả: 137
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a) Hàm tính tổng
Ví dụ 3: Giả sử ô A1, B1, C1 lần lượt chứa các số 3, 5, 7 và ô D5 chứa số 1.
Em hãy nêu hàm tính tổng của các số trên.
=sum(A1,B1,C1,D5)
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
=sum(A1:C1,D5)
=> Kết quả: 16
* Cho biết kết quả khi nhập hàm sau vào ô tính:
=sum(A1:C1,D5,4)
=> Kết quả: 20
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Làm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
= (7+6+6+9+9+10)/6
Hoặc =(C4+D4+E4+F4+G4+H4)/6
= AVERAGE(7,6,6,9,9,10)
Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
Hoặc = AVERAGE(C4:H4)
b) Hàm tính trung bình cộng
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
= MAX(7,8,9,6,7,8)
Hoặc =MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)
Hoặc = MAX (C4:C9)
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
= MIN(7,8,9,6,7,8)
Hoặc =MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)
Hoặc = MIN (C4:C9)
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Bản đồ tư duy
CỦNG CỐ
Bài 1: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao?
- Sai, vì thiếu dấu “=”
- Sai, vì các biến được đặt cách nhau bởi dấu chấm phẩy
- Sai, vì các biến được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông
- Sai, trong hàm có chứa dấu cách.
BT 2: Giả sử trong các ô A1,B1 lần lượt chứa các số -4, 3.
Em hãy cho biết kết quả của các hàm sau:
-1
-6
2
1
1
1
b) =average(A1:B3)/3
c) =sum(A1:B3)/3
a) =average(A1,A3,B2)
d) =sum(-5,8,10)/3
BT3: Công thức nào cho kết quả đúng khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

=> Đúng
Học thuộc bài.
Luyện tập thực hiện thao tác nhập hàm (nếu có máy)
Làm bài tập 1-3 trong SGK (trang 44)
Xem trước phần còn lại của bài 4.
Kết thúc
Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
cùng các em học sinh
đã tham dự tiết học này...
No_avatar

Có ai giúp tôi câu này : Theo em,điểm khác biệt cơ bản giữa dữ liệu kí tự và công thức là gì?

 

No_avatarf

duoc

Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến