Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Măng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:44' 23-10-2012
Dung lượng: 435.0 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
1- Tính:
302
401
906
802
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
3
x
2
x
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
Bµi to¸n:
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
B
A
C
D
6cm
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
Bµi to¸n:
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
L?n 1
L?n 2
L?n 3
A
B
2 cm
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
Bµi to¸n:
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Đoạn thẳng đoạn thẳng Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
A
B
2 cm
Đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD một số lần l:

Bài giải
AB dài 6 cm,
CD dài 2 cm.
Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.
6 : 2 = 3 ( lần)
Đáp số : 3 lần
?
Muốn biết số lớn gấp số bé bao nhiêu lần ta phải làm thế nào?
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Luyện tập:
Bài 1 (Trang 57)
Trong mçi h×nh d­íi ®©y, sè h×nh trßn màu xanh gÊp mÊy lÇn sè h×nh trßn màu tr¾ng?
a,
b,
c,
Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: 4 lần
6 : 2 = 4 (lần)
Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: 2 lần
6 : 3 = 2 (lần)
Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: 4 lần
16 : 4 = 4 (lần)
a ,
b,
c,
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Luyện tập:
Trong vườn có 5 cây cau v 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?
Bài 2 (Trang 57)
S? cây cam g?p s? cây cau m?t s? l?n l:
20 : 5 = 4 (l?n)
Dáp s?: 4 l?n
Bài giải
5 cây
20 cây
Cam
Cau
Tóm tắt:
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Luyện tập:
Bài 3 (Trang 57)
Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân n?ng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?
Bài giải
Con lợn cân nặng gấp số lần con ngỗng l:
42 : 6 = 7 (l?n)
Dáp s?: 7 l?n
Tóm tắt:
Con lợn: 42 kg
Con ngỗng: 6kg
Con lợn gấp…lần con ngỗng?
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Luyện tập:
Bài 4 (Trang 57) Tính chu vi:
a,Hình vuông MNPQ
3cm
3cm
3cm
3cm
Q
M
N
P
B
C
D
4 cm
5 cm
6 cm
3 cm
A
b) Hình tứ giác ABCD :
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.
Kết luận
Xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi !
Xin chân thành cảm ơn !
 
Gửi ý kiến