Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Tế bào nhân thực

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Chung
Ngày gửi: 11h:58' 25-10-2012
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
GV: Trương Thị Chung
Trường THPT
Triệu Phong
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ THAO GIẢNG
SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ
Môn: SINH HỌC
www.themegallery.com
Company Logo
Đặc điểm
- Kích thước nhỏ
- Cấu taọ đơn giản:
+ Nhân chưa có màng bao bọc, thường chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.
+ TBC không có hệ thống nội màng.
+ Trong TBC không có các bào quan có màng bao bọc
Tế bào nhân
thực có gì
giống, khác
với tế bào
nhân sơ ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ ?
Kích thước nhỏ đem lại lợi thế gì cho tế bào nhân sơ ?
 tỉ lệ S/V lớn sinh trưởng, sinh sản nhanh

www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
* ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Tế bào nhân sơ
Tế bào động vật
Quan sát hình: So sánh mức độ cấu trúc, kích thước của tế bào nhân thực so với tế bào nhân sơ?  Đặc điểm chung của tế bào nhân thực?
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Có kích thước lớn và có cấu trúc phức tạp
Nhân có 2 lớp màng bao bọc
Tế bào chất có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt
Tế bào chất có nhiều bào quan có màng bao bọc
* ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Nhân
Riboxom
Lưới
nội
chất
hạt
Thể Gongi
Tế bào chất
Màng sinh chất
Ti thể
Lưới nội
chất trơn
TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
Quan sát hình cho biết các thành phần cấu tạo của tế bào nhân thực?
www.themegallery.com
Company Logo
Ti thể
Lưới
nội
chất hạt
Nhân
Lưới nội
chất trơn
Riboxom
Thể Gongi
Màng sinh chất
Không bào
Lục lạp
Tế bào chất
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
TẾ BÀO THỰC VẬT
Tế bào nhân thực
Nhân tế bào
Màng sinh chất
Tế bào chất
Lưới nội chất
Ri bô xôm
golgi
Ti thể
Khung xương tế bào
Lục lạp
lioxom
KHÔNG BÀO
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào nhân thực
Nhóm 1,10
Nhóm 2,9
Nhóm 3,8
Nhóm 4,7
Nhóm 5,6
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Nhân tế bào
Mạng lưới nội chất
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Ribôxôm
Bộ máy Gôngi
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Ti thể
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào nhân thực
- Màng nhân: 2 lớp, trên màng có lỗ nhân
- Hạch nhân: chứa chất nhiễm sắc (ADN + Protein histon) và nhân con
- Mang TTDT và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
- Gồm nhiều xoang dẹp và các ống thống với nhau, có đính nhiều hạt Rb
- Tổng hợp protein
- Gồm nhiều xoang dẹp và các ống thông với nhau chứa nhiều enzim
- Tham gia tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và phân hủy các chất độc hại.
www.themegallery.com
Company Logo
Tiết 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
Cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào nhân thực
- Gồm các túi màng dẹp xếp cạnh nhau, cái này tách biệt cái kia, được bao bọc bởi các lớp màng
- Là phân xưởng lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào
- Có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc và có đính các enzim hô hấp
- Chất nền chứa ADN và Rb
- Không có màng bao bọc.
Gồm rARN + prôtêin
- Là nhà máy điện cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào dưới dạng ATP
Tổng hợp protein
www.themegallery.com
Company Logo
Thí nghiệm chuyển nhân trứng ếch
Loài A
Loài B
Ếch con
Phá huỷ nhân tế bào trứng ếch loài A, lấy nhân tế bào sinh dưỡng của ếch loài B cấy vào thí nghiệm đã thu được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Con ếch con này có đặc điểm của loài nào? TN này chứng minh điều gì?
Tế bào trứng
Tế bào sinh dưỡng
www.themegallery.com
Company Logo
1. Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển nhất:
A. Tế bào hồng cầu
B. Tế bào bạch cầu
C. Tế bào biểu bì
D. Tế bào cơ
2. Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?
Tế bào biểu bì
Tế bào hồng cầu
Tế bào cơ tim
Tế bào xương
TRẮC NGHIỆM
www.themegallery.com
Company Logo
EM CÓ BIẾT
Tế bào gan ở người có khoảng 2500 ti thể, tế bào cơ ngực của các loài chim bay cao bay xa có khoảng 2800 ti thể.
www.themegallery.com
Company Logo
Hãy cho biết những bộ phận của tế bào tham gia vào việc
vận chuyển protein ra khỏi tế bào?
Dòng di chuyển của vật chất
Lưới nội chất hạt
Thể Golgi
Màng
sinh
chất
Protein
www.themegallery.com
Company Logo
DẶN DÒ
Trả lời các câu hỏi ở sgk
Đọc trước nội dung mục VI,VII bài 9 + Mục IX bài 10. Hoàn thành bảng bên dưới.
www.themegallery.com
Company Logo
2. D?a vo dõu d? chia t? bo thnh 2 lo?i: t? bo nhõn so v t? bo nhõn th?c?
1. Trong tế bào có 1 bào quan được ví như “hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên đồng ruộng”. Hãy cho biết tên gọi, cấu tạo và chức năng của bào quan này trong tế bào nhân thực?
DẶN DÒ
www.themegallery.com
Company Logo
Cảm ơn quý thầy cô đã đến dự thao giảng!
Chúc các em học tốt
The end
www.themegallery.com
Company Logo
 
Gửi ý kiến