Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Mĩ thuật 8- tiết 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:48' 31-10-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
SƠ LƯợC Về Mỹ THUậT VIệT NAM
GIAI ĐOạN 1954-1975
Lớp: 8/5
Giáo viên: nguyễn anh vũ
TIếT 10:
SƠ LƯợC Về Mỹ THUậT VIệT NAM
GIAI ĐOạN 1954-1975
Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy cho biết bối cảnh lịch sử của nước ta giai đoạn 1954-1975.
I. Tìm hiểu vài nét về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơnevơ được ký kết thì đất nước ta chia ra làm 2 miền:
- Miền Bắc xây dưng XHCN.
- Miền Nam tiếp tục chiến tranh chống đế quốc Mỹ.
Năm 1964 đế quốc Mỹ tiếp tục mở rộng chiến tranh Miền Bắc.
Cùng với quân dân cả nước, các hoạ sĩ đã góp phần giải phóng dân tộc như thế nào?
*Các hoạ sĩ cũng tích cực tham gia vào mặt trận sản xuất và chiến đấu.
(Nhiều hoạ sĩ đến vùng tuyến lửa ác liệt ở Quảng Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, . hoặc vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, sáng tác như hoạ sỹ Huỳnh Phương Đông, Nguyễn Thế Vinh, .)
Vậy những tác phẩm của họ đã nói lên điều gì?
*Tác phẩm của họ đã phản ảnh sinh động khí thế xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
Trong giai đoạn này nền Mỹ thuật Việt Nam được phát triển như thế nào; bao gồm những chất liệu gì?
Phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, hình thành đội ngũ đông đảo các hoạ sĩ sáng tác.
Chất liệu
SƠN MàI
TRANH LụA
SƠN DầU
MàU BộT
ĐIÊU KHắC
tRANH KHắC Gỗ
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
Hoạt động nhóm (6 nhóm): 3 phút
Nhóm 1(3 bàn đầu T1): Sơn mài
Nhóm 2 (3 bàn đầu T2): Tranh lụa
Nhóm 3 (3 bàn đầu T3): Tranh khắc gỗ
Nhóm 4 (3 bàn đầu T4): Sơn dầu
Nhóm 5 (nhóm ghép): Màu bột
Nhóm 6 (Nhóm ghép): Điêu khắc
Hệ thống các câu hỏi?
* Đặc điểm.
* Nội dung.
* Các tác phẩm tiêu biểu.
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
1. Tranh sơn mài: (nhóm 1)
* Chất liệu sơn ta, lấy từ nhựa cây sơn. Là chất liệu truyền thống, giữ vị trí quan trọng trong nền hội hoạ Việt Nam.
* Một số tác phẩm tiêu biểu:
Bình minh trên nông trang (sơn mài-Nguyễn Đức Nùng)
Trái tim và nòng súng-1963 (sơn mài-Huỳnh Văn Gấm)
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
2. Tranh lụa: (nhóm 2)
* Là chất liệu truyền thống Phương Đông. Tr?i qua quỏ trỡnh phỏt tri?n, tranh l?a dó cú nh?ng d?i m?i v? ki thu?t cung nhu v? n?i dung d? ti.
* Một số tác phẩm tiêu biểu:
Con đọc bầm nghe
(tranh lụa-Trần Văn Cẩn)
Bữa cơm mùa thắng lợi - 1960
(tranh lụa - Nguyễn Phan Chánh)
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
3. Tranh khắc gỗ: (nhóm 3)
* Chịu ảnh hưởng của tranh dân gian.
Có thể in được nhiều bản.
Kết hợp giữa phong cách truyền thống với khoa học mỹ thuật phương tây tạo ra nét đẹp riêng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
* Một số tác phẩm tiêu biểu:
Mẹ con
(khắc gỗ-Đinh Trọng Khang)
Ông cháu -1966
(khắc gỗ - Huy Oánh)
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
4. Tranh sơn dầu: (nhóm 4)
* Là chất liệu của phương Tây nhung du?c cỏc Hoạ sĩ Việt Nam sử dụng v?i sắc thái riêng, đậm đà tính dân tộc.
* Một số tác phẩm tiêu biểu:
Một buổi cày-1960
(Sơn dầu-Lưu Công Nhân)
Nữ dân quân miền biển – 1960

(Sơn dầu-Trần Văn Cẩn)
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
5. Tranh màu bột: (nhóm 5)
* Chất liệu gọn, nhẹ, dễ sử dụng, vẽ được trên nhiều chất liệu v có khả năng diễn tả sâu sắc, hiệu quả nghệ thuật cao.
* Tác phẩm tiêu biểu:
Bộ đội Nam tiến (Bột màu-Nguyễn Đỗ Cung)
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975:
6. Tranh màu bột: (nhóm 6)
* Thể hiện nhiều chất liệu ; tượng tròn, phù điêu, gò...
* Tác phẩm tiêu biểu:
Nắm đất miền Nam
1955 – Phạm Xuân Thi
Võ Thị Sáu - 1956
Diệp Minh Châu
Chiến thắng Điện Biên Phủ
1969 – Nguyễn Hải
III. Củng cố kiến thức đã học:
A/ Cuộc đấu tranh
B/ Lao động và sự phát triển văn hóa nghệ thuật
C/ Không khí xây dựng,chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
1/ Mĩ thuật giai đoạn 1954 – 1975 phản ánh:
A/ Đa dạng nội dung và hình thức tác phẩm
B/ Phong phú về đề tài và chất liệu
C/ Hình tượng nhân vật đa dạng,cách thể hiện phong phú
2/ Điều nào thể hiện sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu của nền mĩ thuật Việt Nam?
1
2
3
4
5
6
7
8
Câu 1:
bức tranh: Bình minh trên nông trang của tác giả nào?
1
2
3
4
5
6
7
8
Câu 2:
Tác Phẩm “Nắm đất Miền Nam” là tác phẩm thuộc thể loại nào?
Câu 3:
Quê hương của Cụ Huỳnh Thúc Kháng?
Câu 4:
Tác giả nào nổi tiếng với chùm tranh phố cổ Hà Nội?
Câu 5:
Bức tranh sơn dầu: “Một buổi cày” của tác giả nào?
Câu 6:
Bức tranh lụa: “Con đọc Bầm nghe” của tác giả nào?
Câu 7:
Tác phẩm nổi tiếng của Đinh Trọng Khang ?
Câu 8:
Tác Phẩm “Chiến thắng Điện Biên Phủ” của tác giả nào?
Hàng dọc:
Đây là quốc gia mà 1964 đã mở rộng cuộc chiến tranh
ở Miền Bắc Việt Nam
Suu t?m tranh, ?nh, bi vi?t v? giai do?n 1954-1975.
Xem tru?c bi 11: Trình by bìa sch
IV/ DẶN DÒ:
CÂU HỎI
A/ Cuộc đấu tranh
B/ Lao động và sự phát triển văn hóa nghệ thuật
C/ Không khí xây dựng,chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
1/ Mĩ thuật giai đoạn 1954 – 1975 phản ánh:
A/ Đa dạng nội dung và hình thức tác phẩm
B/ Phong phú về đề tài và chất liệu
C/ Hình tượng nhân vật đa dạng,cách thể hiện phong phú
2/ Điều nào thể hiện sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu của nền mĩ thuật Việt Nam?
CÂU HỎI
A/ Cuộc đấu tranh
B/ Lao động và sự phát triển văn hóa nghệ thuật
C/ Không khí xây dựng,chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
1/ Mĩ thuật giai đoạn 1954 – 1975 phản ánh:
A/ Đa dạng nội dung và hình thức tác phẩm
B/ Phong phú về đề tài và chất liệu
C/ Hình tượng nhân vật đa dạng,cách thể hiện phong phú
2/ Điều nào thể hiện sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu của nền mĩ thuật Việt Nam?
Nữ dân quân miền biển - 1960(Sơn dầu-Trần Văn Cẩn)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Đấu tranh chống thuế -1960(Sơn mài-NguyễN Tư Nghiêm)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Niềm vui trong sản xuất (Sơn dầu-Nguyễn Đỗ Cung)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Tất cả vì miền Nam (khắc gỗ - Nguyễn Tư Nghiêm)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Tát nước đồng chiêm (Sơn mài -Trần Văn Cẩn)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Đọc tin chiến thắng (Tranh lụa-Lương Xuân Nhị)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Niềm vui đến lớp (Tranh lụa-Nguyễn Phan Chánh)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Phố cổ Hà Nội (Sơn dầu-Bùi Xuân Phái)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Mẫu giáo (Sơn dầu-Trần Văn Cẩn)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Xưởng quân giới (Sơn dầu-Tô Ngọc Vân)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (Sơn mài-Nguyễn Sáng)
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
MỘT SỐ TÁC PHẨM MĨ THUẬT GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Em có nhận xét gì
về đề tài và chất liệu các tác phẩm mĩ thuật
giai đoạn 1954 – 1975 ?
Bài 10 Thường thức mĩ thuật
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 1954-1975
Nội dung đề tài các tác phẩm phong phú (chiến tranh cách mạng, lao động sản xuất, văn hóa giáo dục…)
Mĩ thuật phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Chất liệu các tác phẩm đa dạng, phong phú (sơn mài, lụa, khắc gỗ, sơn dầu, màu bột, điêu khắc…)
I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử:
II/Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam:
CÂU HỎI
A/ Cuộc đấu tranh
B/ Lao động và sự phát triển văn hóa nghệ thuật
C/ Không khí xây dựng,chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
1/ Mĩ thuật giai đoạn 1954 – 1975 phản ánh:
A/ Đa dạng nội dung và hình thức tác phẩm
B/ Phong phú về đề tài và chất liệu
C/ Hình tượng nhân vật đa dạng,cách thể hiện phong phú
2/ Điều nào thể hiện sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu của nền mĩ thuật Việt Nam?
CÂU HỎI
3/ Em hãy quan sát bức tranh sau:
Trái tim và nòng súng (sơn mài – Huỳnh Văn Gấm)
Hãy cho biết tên tác phẩm,tác giả và chất liệu.
CÂU HỎI
Nắm đất miền Nam (tượng thạch cao-Phạm Xuân Thi)
Trái tim và nòng súng
(sơn mài-Huỳnh Văn Gấm)
Bình minh trên nông trang (sơn mài-Nguyễn Đức Nùng)
Một buổi cày
(sơn dầu-Lưu Công Nhân)
Nhớ một chiều Tây Bắc
(sơn mài-Phan Kế An)
Mẹ con (khắc gỗ-Đinh Trọng Khang)
Con đọc bầm nghe
(tranh lụa-Trần Văn Cẩn)
Em hãy nêu các tác giả, tác phẩm mĩ thuật Việt Nam có trong bài vừa học:
DẶN DÒ:
Sưu tầm tranh, ảnh, bài viết về: MT VN trong giai đoạn 1954 - 1975.
☞ Xem tröôùc baøi 11:
Trình baøy BÌA SAÙCH
Trình bày BÌA SÁCH ?
Cần chuẩn bị ý và dụng cụ vẽ Trang trí.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓