Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Thị Thu Trang
Ngày gửi: 19h:37' 03-11-2012
Dung lượng: 689.5 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
Ở Ấn Độ , thời cổ xưa , người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất , có khối lượng đến gần mười tấn . Làm thế nào để “Cân ” được chiếc cột đó
I . KHỐI LƯỢNG RIÊNG . TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. KHỐI LƯỢNG RIÊNG
C1 : Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ
A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ , rồi đem cân từng đoạn một
B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột , xem nó bằng bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột
Cho biết V = 0,9 m3 và người ta cân cứ 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7, 8 kg . Em hãy tính khối lượng của chiếc cộtKhối lượng riêng của sắt : 7800 kg /m3
Khối lượng chiếc cột sắt : 7800 kg/m3 . 0,9 m3 = 7020 kg


Khối lượng riêng của một mét khối gọi là khối lượng riêng của chất đó
Đơn vị khối lượng là kilôgam trên mét khối , kí hiệu kg/m3
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất
3. Tính khối lượng riêng của một vật theo khối lượng riêng
C2 : Hãy tính khối lượng của một khối đá . Biết khối đá đó có thể tích là 0,5 m3
Khối lượng khối đá là : 2600 kg/m3 . 0,5 m3 = 1300 kg
Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng
m
=
V.D
- Khối lượng riêng : D ( kg / m3 )
khối lượng : m ( kg )
thể tích V (m3 )
1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó
2. Đơn vị trọng lượng riêng là niuton trên mét khối N/ m3
C4 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống
d là ………………
P là ………………..
V là ………………..
trọng lượng ( N)
trọng lượng riêng( N/ m3 )
thể tích ( m3 )
3. Dựa vào công thức P = 10 m , ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D : d = 10 D
Khối lượng của chiếc dầm sắt
C6 : Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3
Giải
Ta có V = 40dm3
= 0,04 m3
Tính m ? P ?
m = VD = 0,04 . 7800 = 312 kg
Biết D = 7800 kg/ m3
Trọng lượng chiếc dầm sắt
P = 10 m = 10 . 312 = 3120N
SÁCH BÀI TẬP
11.1 Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh , ta cần dùng những dùng cụ gì ?
A . Chỉ cần dùng một cái cân
B . Chỉ cần dùng một cái lực kế
C . Chỉ cần dùng một cái bình chia độ
D . Cần dùng một cái cân và một bình chia độ
11.3 Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg
Tính thể tích của 1 tấn cát
Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3
Ta có 1 T = 1000 kg D = 1500 kg / m3

Thể tích 1 tấn cát

b. Trọng lượng của một đống cát có thể tích V = 3 m3
d = 10.D = 10 . 1500 = 15000 N/ m3
P = d.V = 15.000 N/ m3 . 3 m3 = 45 .000 N

Ta biết : 10 lít nặng 15 kg vậy 1 lít thì nặng 1,5 kg
và 1 lit = 1 d m3 = 0,001 m3
vậy D = 1,5 kg /0,001 m3 = 1500 kg/ m3
11.5 Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6 kg . Hòn gạch có thể tích 1200 cm3 . Một lỗ có thể tích 192 cm3 . Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch
Thể tích của gạch làm hòn gạch
V = 1200 cm3 - (192 cm3 . 2) = 816 cm3 = 0,000816 m3
Khối lượng riêng của gạch
Trọng lượng riêng của gạch
d = 10 D = 1960,8 .10 = 19608 N/ m3
No_avatar

ngu như tuấtLỡ lời

No_avatar

Lè lưỡi

 

No_avatar

Lè lưỡi

như tuất ý

 
Gửi ý kiến