Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuấn Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:09' 06-11-2012
Dung lượng: 16.8 MB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người

Lớp
8B
Nhiệt liệt chào mừng
Quý thầy, cô giáo về dự giờ, thăm lớp
CHƯƠNG IV
HÔ HẤP
Hô hấp là gì?
Cấu tạo và vai trò hệ hô hấp
Hoạt động hô hấp diễn ra như thế nào?
Vệ sinh và rèn luyện hệ hô hấp
I- Khái niệm hô hấp :
Chương IV: H« hÊp
TiÕt 21. H« hÊp vµ c¸c c¬ quan h« hÊp
1- Khái niệm:
MÁU
CO2
NƯỚC MÔ
O2
TẾ BÀO
O2
CO2
Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ
- Gluxit
- Lipit
- Protein
Năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào
O2
CO2+ H2O
I- Khái niệm hô hấp :
Chương IV: H« hÊp
TiÕt 21. Bµi 20. H« hÊp vµ c¸c c¬ quan h« hÊp
Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại Cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
1- Khái niệm:
Tại sao hô hấp lại không thể
thiếu đối với sự tồn tai của cơ thể ?
Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ
- Gluxit
- Lipit
- Protein
Năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào
O2
CO2+ H2O
Không khí
Phế nang
trong phổi
Tế bào biểu
mô ở phổi
Mao mạch
phế nang
ở phổi
Mao mạch
ở các mô
Tim
Tế bào
ở các mô
Sự thở
(sự thông
khí ở phổi)
Trao đổi
khí ở phổi
Trao đổi
khí ở tế bào
KHÔNG KHÍ
Phế nang
Trong phổi
Tế bào
biểu mô
ở phổi
Mao mạch
phế nan
ở phổi
Mao mạch
ở các mô
Tim
Tế bào ở
các mô
Sự thở
(sự thông
khí ở phổi)
O2
CO2
Các giai đoạn của hô hấp
KHÔNG KHÍ
Phế nang
Trong phổi
Tế bào
biểu mô
ở phổi
Mao mạch
phế nang
ở phổi
Mao mạch
ở các mô
Tim
Tế bào ở
các mô
Trao đổi
khí ở phổi
O2
CO2
Các giai đoạn của hô hấp
KHÔNG KHÍ
Phế nang
Trong phổi
Mao mạch
phế nang
ở phổi
Mao mạch ở
các mô
Tim
Tế bào ở
các mô
Trao đổi
khí ở
tế bào
O2
CO2
Tế bào
biểu mô
ở phổi
Các giai đoạn của hô hấp
Trao đổi
khí ở phổi
Trao đổi
khí ở tế bào
Sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào có gì khác nhau?
II - Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
Chương IV: Hô hấp
Tiết 21. Bài 20
Hô hấp và các cơ quan hô hấp
I- Khái niệm hô hấp :
II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
Cấu tạo:
Hệ hô hấp gồm :
- Đường dẫn khí: Mũi , họng, thanh quản, khí quản, phế quản.
- 2 lá phổi.
Chương IV: Hô hấp
Tiết 21. Bài 20
Hô hấp và các cơ quan hô hấp
I- Khái niệm hô hấp :
Khoang mũi
Họng (hầu)
Thanh quản
Khí quản
Phế quản
Lỗ mũi
Nắp thanh quản
1
2
3
4
5
II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
Cấu tạo:

Chương IV: Hô hấp
Tiết 21. Bài 20
Hô hấp và các cơ quan hô hấp
I- Khái niệm hô hấp :
2) Chức năng :
- Ngăn bụi trong k/ khí
- Làm ấm không khí
- Làm ẩm không khí
- Diệt khuẩn
- Đậy kín đường hô hấp khi ăn uống
- Đẩy bụi bẩn ra ngoài
- Tăng diện tích
trao đổi khí.
- Trao đổi O2 và CO2
II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
Cấu tạo:

Chương IV: Hô hấp
Tiết 21. Bài 20
Hô hấp và các cơ quan hô hấp
I- Khái niệm hô hấp :
2) Chức năng :
* Đường dẫn khí: DÉn khÝ ra vµo phæi, lµm Êm, lµm Èm kh«ng khÝ vµo phæi vµ b¶o vÖ phæi khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i.
* 2 lá phổi: Thùc hiÖn trao ®æi khÝ gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi.
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Hoạt động nào dưới đây không phải là chức năng của hô hấp :
a. Loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể. c. Cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào
b. Cung cấp oxi cho tế bào d. Giúp tế bào và cơ thể tránh bị đầu độc bởi khí CO2.
2) Nơi xảy ra trao đổi khí ở phổi là :
a. Xoang mũi c. Phế quản.
b. Khí quản d. Phế nang
3) Vừa tham gia dẫn khí hô hấp vừa là bộ phận của cơ quan phát âm là :
a. Thanh quản c. Phế quản
b. Khí quản d. Phổi
4) Tuyến V.A và tuyến Amiđan có ở:
a. Khí quản c. Họng
b. Thanh quản d. Mũi
5) Chất nhày trong mũi có tác dụng:
a. Diệt khuẩn c. Giữ bụi
b. Sưởi ấm không khí d. Cả a, b, c đều đúng
Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.
Hệ hô hấp gồm các cơ quan ở đường dẫn khí và 2 lá phổi. Đường dẫn khí chức năng: dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.
Ghi nhớ
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓