MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 12. Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:26' 07-11-2012
  Dung lượng: 17.2 MB
  Số lượt tải: 544
  Số lượt thích: 0 người
  Đọc văn:
  KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  Khái niệm Văn học dân gian? Đặc trưng cơ bản của Văn học dân gian là gì?
  Khái niệm ca dao? Có mấy loại ca dao?
  Ca dao than thân thường là lời của ai? Vì sao? Họ thường sử dụng những biểu tượng gì?Tại sao lại sử dụng biểu tượng đó?
  Dẫn chứng minh hoạ.
  KHÁI QUÁT VHVN
  TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  Khái niệm Văn học trung đại
  - Laø chæ vaên hoïc vieát Vieät Nam töø theá kæ X ñeán heát theá kæ XIX
  - Hình thaønh, toàn taïi vaø phaùt trieån trong khuoân khoå nhaø nöôùc
  phong kieán Vieät Nam
  KHÁI QUÁT VHVN TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  I. Các thành phần
  II. Các GĐ PT
  III. ĐĐ về ND
  IV. ĐĐ về NT
  Gồm 2 thành phần chủ yếu:
  Văn học chữ Hán
  Văn học chữ Nôm
  1. Văn học chữ Hán
  Là các sáng tác bằng chữ Hán của người Việt
  Ra đời sớm (thế kỉ X)
  Tồn tại trong suốt quá trình hình thành và phát triển VHTĐ
  Thể loại: tiếp thu các thể loại từ VH TQ
  + Văn xuôi: cáo, chiếu, biểu, hịch, kí sự, truyền kì, tiểu thuyết chương hồi
  + Thơ: thơ cổ phong, Đường luật, phú.
  Có những thành tựu to lớn
  Tác giả: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát.
  2. Văn học chữ Nôm
  Là các sáng tác bằng chữ Nôm (dựa vào chữ Hán ghi âm tiếng Việt)
  Ra đời muộn hơn chữ Hán (thế kỉ XIII)
  Tồn tại và phát triển đến hết thời kì VHTĐ

  Thể loại: chủ yếu là thơ, rất ít văn xuôi
  + Các thể thơ tiếp thu từ TQ: phú, văn tế, thơ Đường luật
  + Phần lớn các thể thơ dân tộc: ngâm khúc, truyện thơ, hát nói.
  Có nhiều thành tựu to lớn
  Tác giả: Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu.
  KHÁI QUÁT VHVN TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  I. Các thành phần
  II. Các GĐ PT
  III. ĐĐ về ND
  IV. ĐĐ về NT
  Gồm 2 thành phần chủ yếu:
  Văn học chữ Hán
  Văn học chữ Nôm
  Bổ sung cho nhau trong suốt quá trình phát triển
  Hiện tượng song ngữ: 2 ngôn ngữ cùng được sử dụng để sáng tác văn học (dịch từ chữ Hán ra chữ Nôm)
  Lập bảng so sánh sự giống và khác nhau của VH chữ Hán và VH chữ Nôm
  Giống:
  Văn học viết của người Việt
  Mang đặc điểm của VHTĐ
  Một số thể loại tiếp thu từ TQ
  Khác
  Văn học chữ Hán
  Văn học chữ Nôm
  Ra đời thế kỉ X
  Viết bằng chữ Hán
  Thể loại VH: tiếp thu từ Trung Quốc
  Bao gồm thơ, văn xuôi
  Ra đời khoảng tk XIII
  Viết bằng chữ Nôm
  Thể loại: vừa tiếp thu vừa sáng tạo
  Thơ là chủ yếu
  II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN
  Gồm 4 giai đoạn:
  Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV
  Từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII
  Từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX
  Nửa cuối thế kỉ XIX
  Bảng phân chia các giai đoạn văn học trung đại
  Văn học viết chính thức hình thành 2 thành phần: VH chữ Hán & VH chữ Nôm
  Hiện tượng Văn- Sử-Triết bất phân.
  TG/TP: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ.
  VH chữ Hán nhiều thành tựu: văn xuôi tự sự, văn chính luận
  VH chữ Nôm: vừa tiếp thu thể loại từ Trung Quốc vừa sáng tạo
  Yêu nước mang âm hưởng ngợi ca, hào hùng
  Phản ánh, phê phán hiện thực XHPK
  Triều Lê thiết lập sau chiến thắng quân Minh, tồn tại hơn 100 năm
  XHPK phát triển mạnh cuối XV
  Nội chiến: Lê -Mạc, Đàng trong - Đàng ngoài.
  2. Từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII
  VH viết chính thức ra đời
  VH chữ Nôm xuất hiện
  TG/TP: Lí Thường Kiệt, Lí Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn.
  - Văn học chữ Hán với các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc
  - Văn - Sử - Triết bất phân
  Yêu nước với âm hưởng hào hùng, ngợi ca
  Xây dựng và khôi phục nền văn hiến của dân tộc
  Đất nước vừa giành được độc lập (938)
  Xây dựng nhà nước PK
  Xây dựng đất nước hoà bình vững manh
  1. Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV
  Sự kiện VH, Tác giả - Tác phẩm
  Nghệ thuật
  Nội dung
  Bối cảnh LS - XH
  Giai đoạn
  văn học
  Bảng phân chia các giai đoạn văn học trung đại
  Xuất hiện tác phẩm văn xuôi bằng chữ quốc ngữ
  TG/TP: Nguyễn Đình Chiểu, Trần Tế Xương, Nguyễn Khuyến.
  VH chữ Hán & Nôm
  Sáng tác theo thi pháp truyền thống
  Yêu nước mang ân hưởng bi tráng
  Chống thực dân - tay sai
  Vạch trần sự nhố nhăng của XH TD nửa PK = thơ văn trào phúng
  Chế độ phong kiến suy tàn
  Thực dân Pháp xâm lược (1858)
  Hình thái XH: chuyển từ XHPK -> XHTD nửa PK
  Ảnh hưởng văn hóa Phương Tây
  4. Nửa cuối thế kỉ XIX
  Ý thức cá nhân phát triển
  VH đạt nhiều thành tựu rực rỡ
  TG/TP: Nguyễn Du, Thơ Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn, Thơ Bà Huyện Thanh Quan, Ngô gia văn phái, Nguyễn Công Trứ.
  Phát triển mạnh, khá toàn diện
  VH chữ Nôm: đạt nhiều thành tự lớn
  VH chữ Hán: văn xuôi tự sự
  Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa: đòi quyền sống,hạnh phúc, đấu tranh giải phóng con người
  Hướng tới hiện thực đời sống
  Hướng vào tình cảm riêng tư cá nhân
  Nội chiến kéo dài, nhiều phong trào khởi nghĩa nông dân nổ ra
  -> chế độ PK khủng hoảng, suy thoái
  - Triều Nguyễn khôi phục lại CĐPK càng nặng nề hơn
  3. Từ thế kỉ XVII đến nửa đầu thế kỉ XIX
  Sự kiện VH, Tác giả - Tác phẩm
  Nghệ thuật
  Nội dung
  Bối cảnh LS - XH
  Giai đoạn
  văn học
  Đọc văn:
  KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  (Tiếp theo)
  KIỂM TRA BÀI CŨ:


  Khái niệm Văn học Trung đại Việt Nam?
  Các thành phần chủ yếu của Văn học trung đại? So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai thành phần đó?
  I. Các thành phần
  Gồm 2 thành phần chủ yếu:
  Văn học chữ Hán
  Văn học chữ Nôm
  II. Các giai đoạn phát triển:
  Gồm 4 giai đoạn:
  Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV
  Từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII
  Từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX
  Nửa cuối thế kỉ XIX
  I. Các thành phần
  II.Các Giai đoạn phát triển
  III. Đặc điểm về nội dung
  IV. Đặc điểm về nghệ thuật
  KHÁI QUÁT VHVN TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  BA NỘI DUNG
  Chủ nghĩa yêu nước
  Chủ nghĩa nhân đạo
  Cảm hứng thế sự

  III. Đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
  Anh hưởng :
  + Truyền thống dân tộc
  + Tinh thần thời đại
  +Anh hưởng từ nước ngoài (Trung Quốc)
  1. Chủ nghĩa yêu nước
  Là nội dung lớn, xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của Văn học Trung đại.
  Gắn liền với tư tưởng " Trung quân ái quốc" và truyền thống yêu nước của dân tộc.
  Biểu hiện:
  + Ý thức độc lập, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc
  + Lòng căm thù giặc, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù
  + Tự hào về những chiến công
  + Tự hào về truyền thống lịch sử
  + Biết ơn, ngợi ca những người đã hi sinh vì đất nước
  + Tình yêu thiên nhiên, đất nước
  Âm hưởng: bi tráng, hào hùng, thiết tha.
  Tác giả, tác phẩm tiêu biểu:
  Nam quốc sơn hà-Lí Thường Kiệt;Bình Ngô đại cáo-Nguyễn Trãi; Hịch tướng sĩ- Trần Quốc Tuấn; Thiên Trường vãn vọng-Trần Nhân Tông.
  Ví dụ:
  + Ý thức độc lập, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc
  "Sông núi nước Nam, vua Nam ở
  Rành rành định phận tại sách trời"
  ( Sông núi nước Nam- Lí Thường Kiệt)
  ". Như nước Đại Việt ta từ trước
  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
  Núi sông bờ cõi đã chia
  Phong tục Bắc, Nam cũng khác
  Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập
  Cùng Hán. Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
  Tuy manh yếu từng lúc khác nhau
  Song hào kiệt đời nào cũng có". (Đại cáo Bình Ngô-Nguyễn Trãi)

  + Tự hào về những chiến công
  "Chương Dương cướp giáo giặc
  Hàm Tử bắt quân thù" (Phò giá về kinh -Trần Quang Khải-)
  + Tự hào về truyền thống lịch sử.(Nước Đại Việt ta-trích Đại cáo Bình Ngô-Nguyễn Trãi)
  + Biết ơn, ngợi ca những người đã hi sinh vì đất nước
  Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc- Nguyễn Đình Chiểu
  + Tình yêu thiên nhiên, đất nước
  "Trước xóm sau thôn tựa khói lồng
  Bóng chiều man mác có dường không
  Mục đồng sáo vẳng trâu về hết
  Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng" (Thiên Trường vãn vọng-Trần Nhân Tông)

  + Lòng căm thù giặc, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù
  "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng" (Hịch tướng sĩ- Trần Quốc Tuấn)


  2. Chủ nghĩa nhân đạo
  Là nội dung lớn, xuyên suốt Văn học Trung đại.
  Bắt nguồn từ:
  + Truyền thống nhân đạo của người Việt Nam
  + Cội nguồn văn học dân gian
  + Ảnh hường tư tưởng nhân văn tích cực của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo
  Biểu hiện: phong phú, đa dạng:
  + Lòng thương người
  Ví dụ: " Đau đớn thay phận đàn bà
  Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung" (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
  Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ); Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điểm)

  + Lên án, tố cáo những thế lực tàn bạo chà đạp lên con người
  VD: " Trong tay đã sẵn đồng tiền
  Dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì" (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
  " Người nách thước, kẻ tay đao
  Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi" (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
  + Khẳng định, đề cao con người về tài năng, phẩm chất với những khát vọng chân chính: quyền sống, hạnh phúc, tự do, công lí, chính nghĩa
  VD: Chị em Thuý Kiều( Truyện Kiều), Chinh phụ ngâm; Cung oán ngâm khúc.
  + Đề cao những quan hệ đạo đức, đạo lí tốt đẹp giữa người với người
  VD: " Trai thời trung hiếu làm đầu
  Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình"( Lục Vân Tiên-Nguyễn Đình Chiểu)
  Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Truyện Kiều(Nguyễn Du); Chinh phụ ngâm(Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điểm); Lục vân Tiên(Nguyễn Đình Chiểu); Chuyện người con gái Nam Xương(Nguyễn Dữ).
  3. Cảm hứng thế sự
  Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, thái độ về cuộc sống hiện thực và con người
  Biểu hiện:
  + Hiện thực xã hội
  " Còn bạc còn tiền còn đệ tử
  Hết cơm hết rượu hết ông tôi"(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  + Cuộc sống đau khổ của con người
  Phát triển mạnh từ thế kỉ XVIII - XIX
  Tạo tiền đề cho văn học hiện thực sau này.
  - Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nguyễn Khuyến; Tú Xương; Vũ trung tuỳ bút-(Phạm Đình Hổ); Thượng kinh kí sự(Lê Hữu Trác).
  "Còn bạc còn tiền còn đệ tử
  Hết cơm hết rượu hết ông tôi"
  (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  * "Sông kia rày đã nên đồng
  Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai
  Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
  Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò" (Tú Xương)
  * Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh-Phạm Đình Hổ.
  Tính quy phạm
  và sự phá vỡ
  tính quy phạm
  KHÁI QUÁT VHVN TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX
  NGHỆ THUẬT
  Khuynh hướng
  trang nhã và
  xu hướng
  bình dị
  Tiếp thu và
  dân tộc hoá
  tinh hoa
  văn học
  nước ngoài
  IV.Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
  1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm
  Tính quy phạm
  Là sự quy định chặt chẽ theo khuôn mẫu
  Thể hiện:
  + Quan điểm văn học:
  Coi trong mục đích giáo huấn: "Văn dĩ tải đạo", "Thi dĩ ngôn chí"
  "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" (Nguyễn Đình Chiểu)
  + Tư duy nghệ thuật: nghĩ theo kiểu mẫu có sẵn đã thành công thức
  VD: . Người đẹp: nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn Tài: cầm, kì, thi, hoạ
  Nghề: ngư-tiều-canh-mục; Con vật: Long-lân-quy-phượng..
  + Thể loại văn học: tuân thủ quy định chặt chẽ về kết cấu, niêm luật.
  VD: Thơ thất ngôn bát cú Đường luật; Thất ngôn Tứ tuyệt.
  + Cách sử dụng thi liệu: nhiều điển tích, điển cố, văn liệu quen thuộc.
  "Kẻ chốn Chương Đài ,người lữ thứ
  Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn" (Chiều hôm nhớ nhà- Bà Huyện Thanh Quan)  * Tính quy phạm tạo ra đặc trưng về nghệ thuật: thiên về ước lệ, tương trưng.
  b. Sự phá vỡ tính quy phạm
  "Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
  Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu
  Nước biếc trông như tầng khói phủ
  Song thưa để mặc bóng trăng vào
  Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
  Một tiếng trên không ngỗng nước nào
  Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
  Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào" (Thu vịnh-Nguyễn Khuyến)
  Tính quy phạm:
  Hì nh tượng quen thuộc: thu thiên(trời thu); thu thuỷ(nước thu); thu nguyệt(trăng thu); thu hoa(hoa thu)
  Số câu: 8 câu; Số tiếng: mỗi câu 7 tiếng
  Thi liệu: chuyện về Đào Tiềm (Trung Quốc)
  Sự phá vỡ quy phạm:
  Từ láy: (hắt hiu, lơ phơ); cảnh mang nét đặc trưng của mùa thu đồng bằng Bắc Bộ.; hình ảnh quen thuộc, gần gũi: cần trúc, song thưa, giậu.
  *Một mặt vừa tuân thủ tính quy phạm mặt khác có thể phá vỡ tính quy phạm -> phát huy cá tính sáng tạo

  2. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị
  Đề tài, chủ đề:
  Hướng tới cái cao cả, trang trọng.
  Ví dụ: Chí làm trai, thiên nhiên mĩ lệ, chiến công vĩ đại, nhớ nước thương nhà.
  Hình tượng nghệ thuật:
  Tao nhã, mĩ lệ
  VD: Sông núi; người anh hùng.
  Ngôn ngữ nghệ thuật:
  Trau chuốt, hoa mĩ
  VD: " Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
  Nền cũ lâu đài,bóng tịch dương"(Thăng Long thành hoài cổ- Bà Huyện Thanh Quan)
  a.Khuynh hướng trang nhã

  Xu hướng bình dị

  - Đề tài, chủ đề:
  Hướng tới cái đời thường, bình dị.
  Ví dụ: Ban đến chơi nhà; Thương vợ; Bánh trôi nước.
  - Hình tượng nghệ thuật: Đơn sơ, mộc mạc
  VD: Chiếc bánh trôi nước, bè rau muống, mùng tơi, quả mít.
  - Ngôn ngữ nghệ thuật:
  Tự nhiên, gần gũi với đời sống..
  VD: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn
  Bảy nổi ba chìm với nước non"( Bánh trôi nước- Hồ Xuân Hương)


  3. Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn học nước ngoài
  Tiếp thu
  - Ngôn ngữ: dùng chữ Hán để sáng tác.
  - Thể loại: tiếp thu từ Trung Quốc: cổ phong, Đường luật, hịch, cáo, chiếu,truyền kì, tiểu thuyết chương hồi.
  - Thi liệu: văn học Trung Quốc, điển tích, điển cố.
  b. Quá trình dân tộc hoá hình thức văn học
  - Sáng tạo và sử dụng chữ Nôm
  - Việt hoá thể thơ Đường luật: từ thơ Đường luật ?thơ Nôm Đường luật; thất ngôn xen lục ngôn.(Cảnh ngày hè-Nguyễn Trãi; thơ Hồ Xuân Hương; Nguyễn Khuyến.)
  - Sáng tạo các thể thơ dân tộc : lục bát, song thất lục bát; ngâm khúc; hát nói.
  - Sử dụng lời ăn tiếng nói của nhân dân.
  Kết luận
  VHTĐ phát triển trong sự gắn bó với vận mệnh đất nước và nhân dân
  Cùng với VHDG, góp phần tạo nên diện mạo cho văn học nước nhà
  Tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho sự phát triển của văn học về sau
  Sơ đồ Văn học trung đại Việt Nam:
  No_avatar

  deo hay?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La hét

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓